Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Teckenspråk: Fritidshem och öppen fritidsverksamhet

Fritidshem (barn 6-9 år) är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn. Fritidshemmen är i de flesta fall lokalmässigt integrerade med förskoleklassen och grundskolan.

De grundläggande reglerna för fritidshem finns i skollagen. Fritidshemmets huvuduppgift är att genom pedagogisk verksamhet, komplettera skolan samt erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga deltar inte i verksamheten om inte särskilda skäl föreligger.

Öppen fritidsverksamhet

Öppen fritidsverksamhet för 10-12 åringar är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn i årskurs 4-6.
För barn mellan tio och tolv år, erbjuds en enklare form av skolbarnsomsorg än fritidshem, så kallad öppen fritidsverksamhet. Verksamheten behöver inte erbjuda samma grad av omvårdnad och tillsyn som fritidshemmen men skall istället erbjuda de äldre barnen en verksamhet som är mer anpassad till dessa åldersgruppers behov. Den bedrivs ofta i samarbete med annan fritidsverksamhet eller föreningslivet.

Senast uppdaterad den 10 mars 2021