Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Teckenspråk: Grundskola

Grundskolan är en obligatorisk skolform med nio läsår. De allra flesta väljer också att gå förskoleklass när de är sex år.

Linköpings kommun har höga ambitioner med skolan. Satsningar görs för att nå målen: Maximalt lärande, likvärdighet samt lust och engagemang

Insatser görs tidigt i både förskola och skola och bland annat finns en läsgaranti införd i årskurs 1. När det gäller betygen i årskurs 6 i ämnena matematik och svenska är eleverna i Linköping bland de bättre i Sverige.

Kommunala och fristående skolor

I Linköpings kommun finns kommunala skolor och fristående skolor. Det vanligaste är att barnen går i en kommunal skola nära hemmet. Men eleverna och deras föräldrar har rätt att välja en annan kommunal skola, eller en från kommunen fristående skola.

Kontakt:

Telefon: 013 - 20 60 00

E-post: barnochungdomsnamnden@linkoping.se

Besöksadress: Apotekaregatan 13C

Senast uppdaterad den 17 augusti 2020