Värdighetsgarantier

Värdighetsgarantierna är en trygghet för dig som har hemtjänst eller bor i vårdbostad. De gäller för alla, oavsett ålder eller utförare.

Kvinna dricker kaffe

 

Hemtjänst

Hemtjänsten ska präglas av trygghet, gott bemötande och möjlighet för alla att vara delaktiga i utformningen av sina individuella insatser. Värdighetsgarantier är en trygghet för dig som har hemtjänst. De gäller för alla som har hemtjänst oavsett ålder och oavsett om du har en kommunal eller privat utförare.

Det som du och din kontaktman har kommit fram till under samtalet ska dokumenteras i en så kallad genomförandeplan. Det kommer att ligga till grund för hur din vård och omsorg utförs.

Genomförandeplanen ska uppdateras när dina behov eller önskemål förändras, dock minst en gång per år.

Vi vill att hemtjänsten ska präglas av trygghet, gott bemötande och möjlighet för alla att vara delaktiga i utformningen av sina individuella insatser.

Du ska få din hemtjänst utförd utifrån det som dokumenteras i din genomförandeplan. Där ska det tydligt framgå vad som är viktigt för att du ska känna dig trygg och kunna fortsätta leva som du är van vid.

Dina insatser ska utföras på de tider som du och hemtjänsten har kommit överens om . Hemtjänstens personal ska informera dig om de blir försenade eller måste ändra tid.

Du som har trygghetslarm ska kunna lita på att du får akut hjälp inom 20 minuter i tätort eller 40 minuter i glesbygd när du tryckt på din larmknapp.

Du ska veta vem som hjälper dig. All fast anställd personal ska bära tjänstekort väl synligt och kunna visa legitimation om du inte känner dem.

När hemtjänsten startar får du en kontaktman bland hemtjänstpersonalen. Kontaktmannen har ett särskilt ansvar för att lära känna dig, dina behov och dina önskemål.

Du och din kontaktman ska i samband med hemtjänstens start ha ett personligt samtal. Då ni går igenom hur du vill att dina hemtjänstinsatser ska utföras. Om du önskar kan en närstående eller god man vara med.

Vårdbostad

Vårdbostäder ska präglas av trygghet, gott bemötande och möjlighet för alla att vara delaktiga i utformningen av sina individuella insatser. Värdighetsgarantier är en trygghet för dig, när du bor i eller söker till vårdbostad. De gäller oavsett om vårdboendet som du bor på drivs av en kommunal eller en privat utförare.

Vi vill öka ditt självbestämmande och delaktighet i samband med ansökan, utredning och beslut om vårdboende.

Vi vill att du ska ha möjlighet att fortsätta leva utifrån dina vanor, din identitet och din personlighet.

I samband med att du flyttar till vårdboende får du en kontaktperson i personalgruppen. Kontaktpersonen har ett särskilt ansvar för att lära känna dig, dina behov och önskemål.

När du flyttar in ska du och din kontaktperson ha ett personligt samtal. Då går ni igenom vilka hjälpinsatser du behöver och hur du vill att de ska utföras. Om du önskar kan närstående eller god man vara med.

Det som du och din kontaktman har kommit fram till i välkomstsamtalet ska dokumenteras i en så kallad genomförandeplan. Det kommer att ligga till grund för hur din vård och omsorg utförs.

Genomförandeplanen ska uppdateras när dina behov och önskemål förändras, dock minst en gång per år.

Vårdbostäder ska präglas av trygghet, gott bemötande och möjlighet för alla att vara delaktiga i utformningen av sina individuella insatser.

Personalen på vårdbostaden ska utföra din vård och omsorg utifrån det som dokumenterats i din genomförandeplan. Där ska det tydligt framgå vad som är viktigt för att du ska trivas, känna dig trygg och kunna fortsätta leva som du är van vid. Du ska veta vem som hjälper dig. All personal ska bära namnbricka väl synligt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 19 oktober 2018