Anhöriga

Linköpings kommun erbjuder olika typer av anhörigstöd till dig som vårdar eller har stor omsorg om en anhörig eller annan närstående. Vissa former av anhörigstöd måste du ansöka om hos Social- och omsorgsförvaltningen.

Anhörigcenter är en verksamhet som är till för alla som själva stöttar, känner ansvar för eller har omsorg om någon. Anhörigcenter finns för att stärka Dig som anhörig genom gemenskap, kunskap och aktiviteter. Det finns möjligheter till att delta i samtalsgrupp eller enskilt samtal, taktil massage, intressegrupper med mera. På anhörigcenter kan du få information vilka möjligheter som finns om du som anhörig vill resa bort på semester och behöver tillfälligt boende för din anhörige. 

Anhörigcenter

Skicka e-post till Anhörigcenter

E-post: anhorigcenter@linkoping.se

Telefon: 013-26 31 95, 013-26 31 57
Telefontid: Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 9.00–10.00 samt onsdagar kl. 13.00–14.00.

Övrig tid kan det vara svårt att nå oss men om du lämnar meddelande med namn och telefonnummer så hör vi av oss så snart vi kan.

Besöksadress: Brigadgatan 14 A (se karta) Öppettider: Du träffar oss säkrast mellan kl 10.00-15.00 men ring gärna innan.

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Anhörigcenter
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.leanlink.se/anhorigcenter http://www.leanlink.se/anhorigcenter

Ansvarig chef:
Elias Vardi
Telefon: 013-20 65 62

För dig som vårdar en anhörig som är äldre än 65 år finns möjlighet att ansöka om individuellt anhörigstöd. Stödet är avsett att användas för den anhöriges kostnad för olika tjänster till exempel 

 • hushållsnära tjänster, till exempel städning
 • trädgårdsskötsel eller snöskottning
 • fotvård
 • vattengymnastik
 • träning eller simning.

Syftet med stödet är att ge den anhörige förutsättningar för "egen tid" och möjlighet till avlastning. Mer information om individuellt anhörigstöd kan du få genom att kontakta Anhörigcenter, telefon 013- 26 31 57.

Består av fyra sjuksköterskor med specialkompetens inom demensvård. De vägleder och stödjer dig som är anhörig till en person med demenssjukdom. Du kan få stöd både genom enskilda samtal och genom att delta i gruppverksamhet. Om din anhörige behöver växelvård, dagvård eller en plats på ett gruppboende kan demensteamet hjälpa dig med ansökan.

I Linköpings kommun finns två bokningsbara platser. Syftet med platserna är att underlätta för dig som vårdar en anhörig som är över 65 år i hemmet. Platsen kan bokas när du som anhörig har behov av tillfällig avlösning. För att kunna boka platsen krävs ett biståndsbeslut från Social - och omsorgsförvaltningen som är tidsbegränsat upp till två år, detta för att kunna ge trygg och säker omvårdnad.

De bokningsbara platserna finns på vårdboendet Åleryd. För att boka en plats vänder du dig direkt till nedanstående kontaktperson på boendet. 

 • Åleryd: 013-20 84 85 (samordnare) alt.013- 20 84 99 (verksamhetschef)

Vistelsen kan endast bokas för en period i taget, från några dygn till högst tio dygn i följd. Längre perioder kan bokas i undantagsfall. Vistelsen kan ordnas med kort varsel under förutsättning att platsen är ledig. För att vara säker på att kunna boka plats vid till exempel planerad resa behöver du vara ute i god tid. Du får betala 106 kr/dag och avgiften avser kosten. Kostavgiften betalas i efterskott mot faktura. För mer information kontakta äldrelots.

Anhörigbidrag kan ges till anhöriga som utför omfattande insatser i form av personlig omvårdnad och/eller tillsyn av sin närstående som är över 65 år. Insatserna kan kombineras med andra insatser som till exempel dagverksamhet och växelvård. För att få bidraget finns vissa regler:

 • Den som vårdas ska vara över 65 år.
 • Biståndsprövning enligt socialtjänstlagen ska genomföras.
 • Den anhörige ska utföra omfattande insatser, vilket betyder personliga omvårdnadsinsatser om minst 4 timmar per dygn eller att den närstående inte kan lämnas ensam mer än korta stunder.
 • Anhörigbidrag betalas inte ut om den närstående har annan ersättning till exempel handikappersättning, vårdbidrag eller närståendepenning eller om den anhörige är anställd som anhörigvårdare.
 • Bidraget kan betalas ut även om den närstående har insats i form av dagverksamhet, växelvård eller hemtjänst.
 • Anhörigbidraget upphör vid ändrade förhållanden till exempel om den närstående flyttar till permanent vårdboende.

Bidraget är 30 % av prisbasbeloppet delat med 12. Det innebär 1183 kronor per månad för 2020. Anhörigbidraget betalas ut till den som får omvårdnaden (den närstående). Ansökan om anhörigbidrag görs muntligen av den enskilde till äldrelots eller skriftligen till Social- och omsorgsförvaltningen avdelningen för äldre och funktionsnedsatta. Du kan använda blanketten "Ansökan om boende stöd och service".

Anhörigstöd i form av växelvård innebär att din anhörige periodvis bor hemma och periodvis i tillfälligt vårdboende. Växelvårdsplatsen innebär en möblerad plats på vårdboende. Växelvårdsperioden kan vara 1 vecka/månad eller 2 veckor/månad. De flesta växelvårdsplatser finns på Åleryds vårdboende. Platser finns både för personer med demenssjukdom och för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Ansökan om växelvård görs muntligen av den enskilde till äldrelots eller skriftligen till Social- och omsorgsförvaltningen avdelningen för äldre och funktionsnedsatta. Du kan använda blanketten "Ansökan om boende stöd och service".

Är både en aktivitet för den äldre och möjlighet till avlastning för den som är anhörig. Dagverksamhet för personer med demenssjukdom finns på Aspen servicehus, Ramstorpsgatans servicehus, Vallstaden och på Omsorg Åleryd. På Omsorg Åleryd finns även dagverksamhet för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Ansökan om dagverksamhet görs muntligen av den enskilde till äldrelots eller skriftligen till Social- och omsorgsförvaltningen avdelningen för äldre och funktionsnedsatta. Du kan använda blanketten "Ansökan om boende stöd och service".

Hemtjänst som avlastning kan innebära att du som anhörig blir avlastad i omvårdnaden om din närstående. Det kan innebära att din närstående kan få hjälp med

 • personlig omvårdnad med bland annat klädsel, kroppsvård, dusch, hjälp ur sängen, hjälp att lägga sig för kvällen.
 • Mobilt larm för hjälp med oplanerade hjälpinsatser och därmed förstärkt trygghet i eget boende.
 • Avlösning i hemmet om din närstående inte kan vara ensam.

Ansökan om hemtjänst görs muntligen av den enskilde till äldrelots eller skriftligen till Social- och omsorgsförvaltningen avdelningen för äldre och funktionsnedsatta. Du kan använda blanketten "Ansökan om boende stöd och service".

Äldrelots

Vi har inte möjlighet att ta emot spontanbesök, vänligen ring innan.

Skicka e-post till Äldrelots

E-post: aldrelots@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 01
Telefontid:
Måndag-fredag 09.00-12.00 (även klämdagar 09.00-10.00).

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4 (se karta)

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/aldrelots http://www.linkoping.se/aldrelots

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 januari 2019

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Nu testar vi chatt som ny kontaktväg till kommunen. Chatten är öppen måndag till fredag 08.00-16.00, vecka 9 och 10.

Du får svar direkt på allmänna frågor. Samhällsvägledare, med bred kompetens om hela kommunens verksamheter, tar emot dina frågor.