Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Avgifter

Det finns en maxtaxa för vad du får betala för din omsorg. Maxtaxan innebär att du som har omsorgsinsatser betalar maximalt 2125 kronor per månad.

Vad kostar omsorgen?

För att kommunen ska kunna beräkna din avgift måste du lämna in en inkomstanmälan. Utifrån din inkomstanmälan räknar kommunen ut din avgift. Avgiften för vård och omsorg (utom hyra och mat) kan variera från 0-2125 kronor per månad.

Individuellt förbehållsbelopp

Din avgift beräknas individuellt utifrån din inkomst, din hyra och ett förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet ska räcka till normala levnadsomkostnader. I vissa fall kan den enskilde ha särskilda behov som inte täcks av det generella förbehållsbeloppet, till exempel specialkost, god man eller matkorg/ lunch i servicehuset. Då finns möjlighet att ansöka om ett individuellt förbehållsbelopp och få en individuell prövning. Ansökan görs på blankett för inkomstanmälan.

Avgifter för växelvård och dagverksamhet

En avgift för vård och omsorg tas ut inom växelvård, tillfälligt korttidsboende och dagverksamhet. Dygnsavgiften för växelvård och korttidsboende är 1/30 av ditt uträknade avgiftsutrymme enligt hemtjänsttaxan, maximalt 71 kronor per dygn. Avgiften för dagverksamhet beräknas utifrån nivå 1 i hemtjänsttaxan, maximalt 1105 kronor per månad. För att få rätt avgift måste du lämna en inkomstanmälan.

När kommunen har beräknat hemtjänstavgiften får du ett brev med beslut om din avgift. Om du inte är nöjd med beslutet, kan du överklaga. I brevet står vart du då ska vända dig.

Prislista för kost och tjänster 2020

KostPris

Vårdboende/korttidsboende/växelvård

106 kronor/dag
Dagverksamhet 66 kronor/dag
Lunch på servicehus/matkorg 53 kronor
Lunch på servicehus/matkorg exklusive sallad, bröd och dryck   46 kronor
TjänstPris
Hembärning av mat 16 kronor per tillfälle
Telefonservice 52 kronor per månad
Trygghetslarm 211 kronor per månad
Installation av trygghetslarm   

278 kronor i engångsavgift

GPS-larm

211 kronor per månad

Kan du ha rätt till bostadstillägg från pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmäna pensionen. En enkel tumregel är att du som är ensamstående och har en månadsinkomst omkring eller lägre än 15 000 kronor efter skatt bör kontrollera om du har rätt till bostadstillägg. För gifta gäller andra belopp.

Vi kan hjälpa dig!

Om du har frågor om din faktura vänd dig till din utförare.

Om du har frågor om avgifter och beslut om avgifter vänd dig till Kontakt Linköping: telefon 013-20 60 00, e-post kontakt@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 3 augusti 2020