Avgifter

Det finns en maxtaxa för vad du får betala för din äldreomsorg. Maxtaxan innebär att du har insatser av äldre- och handikappomsorg betalar maximalt 2089 kronor per månad för vård och service.

Vad kostar äldreomsorgen?

För att kommunen ska kunna beräkna din avgift måste du lämna in en inkomstanmälan. Utifrån din inkomstanmälan räknar kommunen ut din avgift. Avgiften för vård och omsorg (exklusive hyra och mat) kan variera från 0-2089 kronor per månad.

Individuellt förbehållsbelopp

Din avgift beräknas individuellt utifrån din inkomst, din hyra och ett förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet ska räcka till normala levnadsomkostnader. I vissa fall kan den enskilde ha särskilda behov som inte täcks av det generella förbehållsbeloppet, till exempel specialkost, god man eller matkorg/ lunch i servicehuset. Då finns möjlighet att ansöka om ett individuellt förbehållsbelopp och få en individuell prövning. Ansökan görs på blankett för inkomstanmälan.

Avgifter för växelvård och dagverksamhet

En avgift för vård och omsorg tas ut inom växelvård, tillfälligt korttidsboende och dagverksamhet. Dygnsavgiften för växelvård och korttidsboende är 1/30 av ditt uträknade avgiftsutrymme enligt hemtjänsttaxan, maximalt 70 kronor per dygn. Avgiften för dagverksamhet beräknas utifrån nivå 1 i hemtjänsttaxan, maximalt 1086 kronor per månad. För att få rätt avgift måste du lämna en inkomstanmälan.

När kommunen har beräknat hemtjänstavgiften får du ett brev med beslut om din avgift. Om du inte är nöjd med beslutet, kan du överklaga. I brevet står vart du då ska vända dig.

Prislista för kost och tjänster 2019

KostPris

Vårdboende/korttidsboende/växelvård

104 kronor/dag
Dagverksamhet 65 kronor/dag
Lunch på servicehus/matkorg 52 kronor
Lunch på servicehus/matkorg exklusive sallad, bröd och dryck   45 kronor
TjänstPris
Hembärning av mat 16 kronor per tillfälle
Telefonservice 51 kronor per månad
Trygghetslarm 207 kronor per månad
Installation av trygghetslarm   

273 kronor i engångsavgift

GPS-larm

207 kronor per månad

Kan du ha rätt till bostadstillägg från pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmäna pensionen. En enkel tumregel är att du som är ensamstående och har en månadsinkomst omkring eller lägre än 15 000 kronor efter skatt bör kontrollera om du har rätt till bostadstillägg. För gifta gäller andra belopp.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 mars 2019