Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ansöka om boende

För att få flytta till ett särskilt boende behöver du ansöka om det hos Social- och omsorgsförvaltningen. Det är Social- och omsorgsförvaltningens biståndsbedömare som fattar beslut om du är berättigad till ett boende eller inte.

Det finns tre sätt att ansöka om boende.

  1. Du kan vända dig till kommunens äldrelotsar på telefon 013-20 64 01 och göra en muntlig ansökan.
  2. Du kan göra en skriftlig ansökan genom att skriva ut blanketten "ansökan om boende stöd och service" och skicka in.
  3. Du kan ansöka via e-tjänst direkt på denna sida.

Du behöver inte ange önskemål om vilka boenden du vill flytta till i ansökan.

När du gjort din ansökan kommer du att bli kontaktad av en biståndsbedömare. Hen ska utreda ditt behov och fatta ett beslut om du är berättigad till ett särskilt boende eller inte.

En biståndsbedömare gör en utredning som ligger till grund för biståndsbeslutet om du är berättigad till särskilt boende. När du fått beslut om särskilt boende ska du ange tre önskemål om boende. Om kommunen inte kan erbjuda dig boende inom tre månader, efter beslut, på något av dina önskade alternativ kommer erbjudande att lämnas till dig om något annat boende.

Ett beslut om servicelägenhet och vårdbostad kan överklagas till Förvaltningsrätten i Östergötlands län. Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut på din ansökan, och du har alltid rätt att överklaga ett beslut du inte är nöjd med. Överklagan ska alltid ske skriftligt och du har rätt att få hjälp från Social- och omsorgsförvaltningen om du inte kan skriva din överklagan själv. Överklagan lämnas till din handläggare, som först tar ställning till om beslutet ska omprövas. Antingen omprövar handläggaren beslutet eller sänder beslutet tillsammans med din överklagan till Förvaltningsrätten, som är en domstol som prövar bland annat socialtjänstens beslut. 

Hur kommer jag att få erbjudande om boende?

Erbjudande om ledig servicelägenhet eller vårdbostad kommer att lämnas av din biståndsbedömare eller resurssakkunnig på Social- och omsorgsförvaltningen. Du och dina anhöriga får sedan ta kontakt med personalen på boendet för att se lägenheten. Det är viktigt att omgående ta kontakt med boendet.

Vi är tacksamma om du lämnar ett svar om du vill ha boendet så snart som möjligt, dock senast sju dagar efter det att du fått erbjudandet. Beskedet lämnas antingen till biståndsbedömaren eller äldrelotsarna.

Hur snart får jag flytta in?

Från det att du tackar ja till en servicelägenhet eller vårdbostad ska inflyttning ske så snart lägenheten är klar för inflyttning. Om lägenheten är klar för inflyttning ska det ske senast 14 dagar efter att du tackat ja.

Det är viktigt att komma överens med ansvarig för boendet om datum för inflyttning snarast möjligt. Inflyttning måste inte ske den 1:e eller den 15:e i månaden. (Vid inflyttning på andra datum betalas hyra från och med nästkommande 1:e respektive. 15:e i månaden). Om du är på sjukhuset eller på korttidsboende och anvisas boende måste du flytta så snart lägenheten är tillgänglig för inflyttning.

Kontrakt och därmed hyresbetalning kommer att gälla senast 14 dagar efter det att du tackat ja till lägenheten, under förutsättning att lägenheten är ledig för inflyttning. Hyreskontrakt skrivs med chefen för boendet.

Kan jag få dubbla hyror?

Ja, men du får hyresbefrielse från servicehuset eller vårdbostaden under den första månaden om du har dubbla hyror.

Uppsägning av servicelägenhet /vårdbostad

Uppsägningstiden är som längst tre månader. Vid dödsfall är uppsägningstiden 1 månad. Lägenheten ska återlämnas i det skick som den var vid inflyttning. Städning av servicelägenheten ansvarar den enskilde/anhöriga för att ombesörja. Städningen av vårdbostaden ansvarar personalen vid vårdboendet för. Kontakta verksamhetschef på boendet för mer information.

 

Äldrelots

Vi har inte möjlighet att ta emot spontanbesök, vänligen ring innan.

Till e-postformulär för Äldrelots

E-post: aldrelots@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 01
Telefontid:
Måndag-fredag 09.00-12.00 (även klämdagar 09.00-10.00).

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4 (se karta)

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/aldrelots http://www.linkoping.se/aldrelots

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 21 april 2020