Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Att bo i servicelägenhet

Servicelägenheter är ett så kallat särskilt boende. För att få flytta till en servicelägenhet måste du ansöka hos Social- och omsorgsförvaltningen som bedömer ditt behov och utifrån det fattar ett så kallat biståndsbeslut.

Servicelägenhet finns på ett flertal platser i kommunen i anslutning till kommunens servicehus. De flesta lägenheterna är på 2 rum och kök, cirka 65 kvadratmeter. Servicelägenheterna är anpassade för funktionsnedsatta. I en servicelägenhet är kommunen ansvarig för sjuksköterskeinsatser.

Som boende i servicelägenhet har du eget hyreskontrakt, egna möbler, egen telefon med mera. Hyresnivån är densamma som för andra jämförbara bostäder.

På servicehusen finns lunchservering och fritidsverksamhet. När du bor i en servicelägenhet och behöver hjälp får du hjälp av hemtjänsten.

Du får din hemtjänst av den ansvarige utföraren i servicehuset och valfrihet av hemtjänstutförare upphör. Hemsjukvården ges av samma utförare som utför hemtjänst. Detta ger utföraren möjlighet till helhetsansvar och ökad trygghet och samordning.

Servicehus och kommunala trygghetsboenden blir biståndsbedömda trygghetsboenden 2023-05-01

Äldrenämnden fattade 2021-05-20 beslut om att de kommunala trygghetsboendena samt servicehusen från och med 2023-05-01 ska bli biståndsbedömda trygghetsboenden.

Fram till maj 2023 förändras inget i servicehusen, men du kan läsa mer om vad den kommande förändringen innebär via länken nedan:

Om du är intresserad av konceptet seniorboende eller trygghetsboenden finns det flera fastighetsbolag som kan erbjuda detta. Läs mer via länken nedan:

Äldrelots

Vi tar endast emot bokade besök. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post. Du kan också vända dig till Kontakt Linköping.

Har du handlingar som ska lämnas in kan du göra det hos Kontakt Linköping eller i postlådan som finns hos Social- och omsorgsförvaltningen på Barnhemsgatan 2.

Till e-postformulär för Äldrelots

E-post: aldrelots@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 01
Telefontid: Måndag-fredag 09.00-12.00

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Besöksadress : Barnhemsgatan 2 Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/aldrelots http://www.linkoping.se/aldrelots

Senast uppdaterad den 21 maj 2021