Hoppa till huvudinnehåll

Solstickans vårdboende

Leanlink Äldreomsorg driver Solstickans vårdboende med inriktning mot demensvård.
Boendet ligger i stadsdelen Ekholmen med närhet till natur och affärer och det finns goda bussförbindelser.

 

Information om Solstickans vårdboende

Solstickans finns på Ekholmsvägen 94 i samma hus som Räcknestickans servicehus. Vi har sju stycken lägenheter i hemlikmiljö och tillgång till en trevlig uteplats och trädgård. Solstickan har vunnit priser för sin trevliga utemiljö och trädgård. Lägenheterna är ungefär 33-49 kvadratmeter med toalett, dusch och pentry som ligger i markplan.

Kontaktman

När du flyttat in hos oss kommer du att få en kontaktman. Kontaktmannen tillsammans med verksamhetschef och sjuksköterska deltar vid ditt välkomstsamtal och tar tillsammans med dig fram din genomförandeplan. Vi vill att du ska vara trygg med och lära känna den personal som hjälper dig. Kontaktmannen har huvudansvaret för att du får den omsorg och service som du önskar och har kontakt med dina närstående vid behov.

Att bo hos oss

Att bo på ett vårdboende innebär inte bara att få den omvårdnad och hjälp som du behöver. Vi bedriver individ anpassad vård och omsorg. Vårt mål är att du ska få en meningsfull vardag, känna trygghet. Det finns möjlighet att vara ute och ha social samvaro samt delta i olika aktiviteter och utflykter. Du spenderar din tid på det sätt som du trivs bäst med, i din lägenhet och/eller i de gemensamma rummen. .

Arbetssätt

Solstickans arbete utgår alltid ifrån de nationella värdegrundsprinciperna och att du som bor hos oss skall få påverka och bestämma och ditt liv och vardag. Vi utgår alltid utifrån dina behov och önskemål. Varje människa är unik och har olika behov och förutsättningar därav arbetar vi utifrån ett individuellt arbetssätt.

Det är viktigt för oss att du som bor på Solstickan kan påverka din dag och att varje dag känns meningsfull för dig. Vi utgår ifrån dina behov och önskemål.

Aktiviteter

På Solstickans vårdboende ordnar vi olika typer av aktiviteter varje dag som du som boende kan delta i om du vill. Så långt som möjligt utgår aktiviteterna från dina behov, intressen och hälsotillstånd. Vi berättar för dig vilka aktivitet som erbjuds samt skriver dessa på Solstickans aktivitetstavla. Vårt mål är att utbudet av aktiviteter skall ske utifrån dina intressen.

Några exempel på aktiviteter vi brukar anordna:

  • Vi bjuder in till spontana aktiviteter i din vardag.
  • Våra aktiviteter utgår ifrån dina önskemål och intresse.
  • Vi har gemensamma aktiviteter med Räcknestickans servicehus ex underhållning och musikunderhållning, bingo, sittgymnastik.
  • Högläsning
  • Film

Kost

Hos oss är måltiden en viktig del av dagen. Frukost och kvällsmat lagar vi själva. Lunchen beställer vi från Leanlink Kost & Restaurang och till den serveras alltid efterätt. Det är viktigt för oss att måltidsmiljön är trevlig och att maten är god och vällagad. Till helger och storhelger dukar vi extra festligt och lagar lite festligare mat. Du som bor på Solstickan är delaktig i att komma med förslag på måltider som skall lagas. Vi skriver gemensam matsedel med dig som bor hos oss. Vi erbjuder alternativrätt samt specialkost.

Sjukvård

Till vårt vårdboende är det kopplat en ansvarig läkare från vårdcentral som sjuksköterskan på vårdboendet har kontakt med. På kvällar, nätter och helger finns joursjuksköterskor som personalen kontaktar vid behov. Solstickans Sjuksköterska finns tillgänglig måndag- fredag 8 timmar/dag. Icke kontorstid finns det tillgång till sköterskor 24 timmar per dygnet/året om. Det finns även tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut.

Delaktighet

En gång per månad bjuder vi in alla boende till samverkansråd. Målet är att du ska vara delaktig och vi ska lyssna på dina åsikter och förslag. På agendan står: Måltid, miljö, aktiviteter och övrigt.

För att utveckla och förbättra vår verksamhet är även vi tacksamma om vi kontinuerligt får ta emot önskemål, synpunkter och klagomål.

Stöd till närstående

Som närstående bjuds du in till anhörigmöten två gånger per år och det finns möjlighet till enskilda samtal. Vi genomför även kontinuerligt enhetsråd med verksamhetschef, kontaktpolitiker och inbjudna representanter från pensionärsorganisationer och närstående.

Vi som arbetar här

På Solstickans demensboende arbetar undersköterskor och vårdpersonal, en samordnare, en verksamhetschef och en sjuksköterska.

Kontaktuppgifter

Pia Öhrling

Samordnare Solstickan

Telefon: 013-20 88 75

Mattias Tuvesson

Verksamhetschef Valthornsgatans och Solstickans vårdboende

Till e-postformulär för Mattias Tuvesson

E-post: [email protected]

Telefon: 013-26 37 36

Solstickan

Till e-postformulär för Solstickan

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 88 75

Besöksadress: Ekholmsvägen 94 (se karta)

Besöksadress : Ekholmsvägen 94

Postadress: 589 25 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/vardbosolstickan https://www.linkoping.se/vardbosolstickan

Senast uppdaterad den 18 januari 2022