Ansök om hemtjänst

Om du behöver hjälp med trygghetslarm, städning, tvätt, inköp, matkorg eller hjälp med personlig omvårdnad ska du vända dig till Social- och omsorgsförvaltningen.

Oavsett din ålder eller ditt behov har du alltid rätt att ta kontakt med Social- och omsorgsförvaltningen för att få ditt behov prövat. Det gör du enklast genom att vända dig till äldrelotsen.

Förenklat beslutsfattande

Vid äldrenämndens sammanträde den 29 november fattades beslut om att ett så kallat förenklat beslutsfattande i hemtjänsten ska införas i Linköpings kommun. Detta kommer att ske under hösten.

Boservice och trygghetslarm

Du som är över 75 år har rätt att få städning, tvätt, inköp och leverans av matkorg (sammantaget upp till 6 timmar per månad) utan särskild prövning. Du kan också få trygghetslarm utan särskild prövning. För att få hemtjänst tar du kontakt med den utförare som du vill ska utföra hemtjänsten.

Om du är under 75 år eller i behov av mer hjälp än 6 timmar per månad så ska du ansöka om det hos Social- och omsorgsförvaltningen. Det gäller även om du vill ansöka om mobilt trygghetslarm. Det kan du göra muntligt till äldrelotsen eller skriftligt via e-tjänst.

Personlig omvårdnad

Du som har behov av hemtjänst i form av personlig omvårdnad ska ansöka om det hos Social- och omsorgsförvaltnignen. Det kan du göra muntligt till äldrelotsen eller skriftligt på blanketten ”Boende, stöd och service”. Du som är över 75 år kan även ansöka via e-tjänst.

Så går det till

När det blir dags att handlägga ansökan kommer en biståndsbedömare att kontakta dig för att utreda ditt behov och fatta ett beslut om du är berättigad till hemtjänst.

En biståndsbedömare gör en utredning som ligger till grund för biståndsbeslutet om du är berättigad till hemtjänst. Du får en kopia på utredningen och beslut hemskickat.

Ett beslut om hemtjänst kan överklagas till Förvaltningsrätten i Östergötlands län. Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut på din ansökan, och du har alltid rätt att överklaga ett beslut du inte är nöjd med. Överklagan ska alltid ske skriftligt och du har rätt att få hjälp från Social- och omsorgsförvaltningen om du inte kan skriva din överklagan själv. Överklagan lämnas till din handläggare, som först tar ställning till om beslutet ska omprövas. Antingen omprövar handläggaren beslutet eller sänder beslutet tillsammans med din överklagan till Förvaltningsrätten, som är en domstol som prövar bland annat socialtjänstens beslut. 

 

När du fått beslut om hemtjänst får du välja vilken hemtjänstutförare som du vill ska utföra hjälpen. Om du inte vill göra ett aktivt val hänvisas du till basansvarig hemtjänstutförare på det område där du bor.

Hemtjänst för tillfälliga besökare

Kontakta din hemkommun för ansökan. Din hemkommun kommer fatta beslut om ditt hjälpbehov och kontakta vistelsekommunen. För att bästa möjliga planering ska kunna ske av hemtjänstinsatser så kontakta din hemkommun i god tid.

Hemtjänst vid tillfälliga besök i annan kommun

Kontakta äldrelots för en ansökan. Din hemkommun kommer fatta beslut om ditt hjälpbehov och kontakta vistelsekommunen. För att bästa möjliga planering ska kunna ske av hemtjänstinsatser så är det bra att ta kontakter i god tid.Privata hjälpmedel måste tas med till vistelsekommunen. Vid utökat hjälpbehov vänd dig till äldrelots.

Äldrelots

Vi har inte möjlighet att ta emot spontanbesök, vänligen ring innan.

Skicka e-post till Äldrelots

E-post: aldrelots@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 01
Telefontid:
Måndag-fredag 09.00-12.00, måndag-tisdag 13.00-15.00 (även klämdagar 09.00-10.00).

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4 (se karta)

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/aldrelots http://www.linkoping.se/aldrelots

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 maj 2019