Hoppa till huvudinnehåll

Linköpings kommuns hemtjänst

Leanlink är den kommunala utföraren och utför hemtjänst i nästan hela kommunen. Hemtjänst innebär att vi hjälper dig på olika sätt i ditt hem. Vi bedriver individanpassad vård och omsorg.

Vårt arbete utgår alltid ifrån de nationella värdegrundsprinciperna. Varje människa är unik och har olika behov och förutsättningar därför arbetar vi med Individens behov i centrum (IBIC).

Målet är att du ska kunna bo kvar hemma, så länge du vill, och må så bra som möjligt. Besöken hos dig planeras efter dina behov och önskemål.

När insatsen påbörjas får du en kontaktpersonal som tillsammans med dig ansvarar för att planera hur du vill ha din hjälp. Dina anhöriga kan vara med om du vill. Allt skrivs ner i en genomförandeplan och utgår ifrån ditt beslut om hemtjänst. 

Måltider

För dig som har matkorg eller äter i någon av de servicehus eller trygghetsboenden som Leanlink ansvarar för. Maten lagas av Kost & restaurang.

Hemsjukvård och rehabilitering

Hemsjukvård och rehabilitering i hemmet riktar sig till dig som behöver hälso- och sjukvård, men inte kan ta dig till en vårdcentral eller mottagning. Hemsjukvård är inte detsamma som hemtjänst men vi samverkar för att underlätta för dig.

Vilka arbetar i hemtjänsten

Inom hemtjänsten arbetar främst undersköterskor men också vårdbiträden och servicebiträden. Alla medarbetare får kontinuerligt utbildning och kompetensutveckling inom olika relevanta områden exempelvis demens, basala hygienrutiner, bemötande och dokumentation. 

Synpunkter och klagomål

Om du har önskemål, idéer, synpunkter eller klagomål vill vi gärna att du lyfter det med oss så att vi kan utveckla och förbättra vår verksamhet. Du kan göra det muntligt till personal, samordnare eller verksamhetschef. Du kan också skicka in det via broschyren Synpunkter och klagomål eller digitalt. 

Synpunkter och klagomål på vård, stöd och omsorg

Våra hemtjänstområden

Ny modell för hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering våren 2023

Linköpings kommun har fattat beslut om en ny modell för områdesbaserad hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering som genomförs våren 2023.

Här nedan ser du våra våra nuvarande hemtjänstområden om du klickar på texten ser du mer information om området och kontaktuppgifter.

Om du inte vet vilket område du bor i kan du söka på denna kart-sida.

Centrala Linköping

Mikael Blomqvist

Samordnare Blandarens servicehus och hemtjänst

Till e-postformulär för Mikael Blomqvist

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 84 09

Blandarens hemtjänst och servicehus

Hemtjänst i och kring city

Till e-postformulär för Blandarens hemtjänst och servicehus

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 84 09

Besöksadress: Repslagaregatan 2 (se karta)

Besöksadress : Repslagaregatan 2

Postadress: 582 22 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/servicehusblandaren https://www.linkoping.se/servicehusblandaren

Demensarbetslaget DAL City är ett specialteam inom hemtjänst i centrala Linköping. Vi vänder oss till personer som är i behov av hemtjänst och har en demensdiagnos eller demensliknande symptom.

Målsättningen med DAL är att ge personer med demenssjukdom/minnessvårigheter bättre omvårdnad, större trygghet och därmed ökade förutsättningar att bo kvar i det egna hemmet.

Personalen som arbetar i DAL har speciell utbildning inom demensområdet. De deltar i kontinuerlig handledning och samarbetar med mobila demensteamet, kommunala demensteamet, dagverksamheter, korttids och växelvård, hemsjukvården och vårdcentraler.

Marie Svensson

Verksamhetschef Trädgårns servicehus, hemtjänst och Demensarbetslag (DAL) city, Stolplyckans hemtjänst

Till e-postformulär för Marie Svensson

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 53 85

Jennie Sandstrom

Samordnare Trädgårns servicehus, hemtjänst och Demensarbetslag (DAL) city, Stolplyckans hemtjänst

Till e-postformulär för Jennie Sandstrom

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 88 67

Demensarbetslag (DAL) City

Hemtjänst med inriktning demenssjukdomar

Till e-postformulär för Demensarbetslag (DAL) City

E-post: [email protected]

Telefon: 0725-957540 och 0725-957552

Besöksadress: Djurgårdsgatan 17C (se karta)

Besöksadress : Djurgårdsgatan 17C

Postadress: 582 29 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/hemtjanst-/leanlinks-hemtjanstomraden/alla-hemtjanstomraden-leanlink/demensarbetslag-city/ http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/hemtjanst-/leanlinks-hemtjanstomraden/alla-hemtjanstomraden-leanlink/demensarbetslag-city/

Diana Dabiri

Samordnare Hjälmsäter hemtjänst

Till e-postformulär för Diana Dabiri

E-post: [email protected]

Telefon: 013-26 28 79

Hjälmsätersgatan hemtjänst

Hemtjänst i och runt Gottfridsberg

Till e-postformulär för Hjälmsätersgatan hemtjänst

E-post: [email protected]

Telefon: 013-208476

Besöksadress: Hjälmsätersgatan 12 C (se karta)

Besöksadress : Hjälmsätersgatan 12 C

Postadress: 582 17 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/hemtjanst-/leanlinks-hemtjanstomraden/alla-hemtjanstomraden-leanlink/hjalmsatersgatans-hemtjanst/ http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/hemtjanst-/leanlinks-hemtjanstomraden/alla-hemtjanstomraden-leanlink/hjalmsatersgatans-hemtjanst/

Mirna Murad

Biträdenade verksamhetschef Ramstorpsgatans servicehus och hemtjänst, Hovetorpet dagverksamhet, Ekbackens fritidscenter

Till e-postformulär för Mirna Murad

E-post: [email protected]

Telefon: 013-26 35 54

Jaana Dahl

Samordnare Ramstorp och Ekbacken hemtjänst

Till e-postformulär för Jaana Dahl

E-post: [email protected]

Telefon: 013-26 33 66

Ramstorpgatans hemtjänst och servicehus

Hemtjänst och servicehus i och omkring Ramstorp

Till e-postformulär för Ramstorpgatans hemtjänst och servicehus

E-post: [email protected] / [email protected]

Telefon: 013-26 33 81

Besöksadress: Ramstorpsgatan 36 (se karta)

Besöksadress : Ramstorpsgatan 36

Postadress: 582 45 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/servicehusramstorpgatan https://www.linkoping.se/servicehusramstorpgatan

Emma Robertsson

Biträdande verksamhetschef Ryds hemtjänst, Tröskaregatan trygghetsboende och hemtjänst, Vårdboende korttids Lambohov/Violen

Till e-postformulär för Emma Robertsson

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 60 62

Ivana Aziz Ismail

Samordnare Ryd och Tröskaregatans hemtjänst samt kortidsboende

Till e-postformulär för Ivana Aziz Ismail

E-post: [email protected]

Telefon: 013-26 35 67

Ryds hemtjänst

Hemtjänst  i och omkring Ryd

Till e-postformulär för Ryds hemtjänst

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 68 75

Besöksadress: Mårdtorpsgatan 35 (se karta)

Besöksadress : Mårdtorpsgatan 35

Postadress: 584 32 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/servicehus/alla-servicehus-leanlink/ryds-servicehus/ http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/servicehus/alla-servicehus-leanlink/ryds-servicehus/

Ulrika Lindeson

Verksamhetschef Räknestickans servicehus och hemtjänst

Till e-postformulär för Ulrika Lindeson

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 37 74

Malin Gustavsson

Samordnare Räknestickan servicehus

Till e-postformulär för Malin Gustavsson

E-post: [email protected]

Telefon: 013-29 46 32

Räknestickan servicehus och hemtjänst samt Möjetorps hemtjänst

Hemtjänst i Ekholmen, Räknestickans och Möjetorp 

Till e-postformulär för Räknestickan servicehus och hemtjänst samt Möjetorps hemtjänst

E-post: [email protected]

Telefon: 013-29 47 93

Besöksadress: Ekholmsvägen 100 (se karta)

Besöksadress : Ekholmsvägen 100

Postadress: 589 25 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/servicehusraknestickan https://www.linkoping.se/servicehusraknestickan

Ann-Charlotte Agnetorn

Verksamhetschef Solrosens servicehus och hemtjänst

Till e-postformulär för Ann-Charlotte Agnetorn

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 84 21

Camilla Broman

Samordnare Solrosen servicehus och hemtjänst samt Natt city

Till e-postformulär för Camilla Broman

E-post: [email protected]

Telefon: 013-26 33 62

Solrosens hemtjänst och servicehus

Hemtjänst och servicehus i och omkring Valla

Till e-postformulär för Solrosens hemtjänst och servicehus

E-post: [email protected]

Telefon: 013-26 33 62- Vardagar. Kväll och helgdagar gäller 013-26 33 62

Besöksadress: Solrosgatan 10 (se karta)

Besöksadress : Solrosgatan 10

Postadress: 582 49 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/servicehussolrosen https://www.linkoping.se/servicehussolrosen

Marie Svensson

Verksamhetschef Trädgårns servicehus, hemtjänst och Demensarbetslag (DAL) city, Stolplyckans hemtjänst

Till e-postformulär för Marie Svensson

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 53 85

Jennie Sandstrom

Samordnare Trädgårns servicehus, hemtjänst och Demensarbetslag (DAL) city, Stolplyckans hemtjänst

Till e-postformulär för Jennie Sandstrom

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 88 67

Stefan Ringdahl

Verksamhetschef Ulrika hemtjänst och Trygghetboende, Torparegatans hemtjänst

Till e-postformulär för Stefan Ringdahl

E-post: [email protected]

Telefon: 013-26 27 46

Victoria Johansson

Samordnare Ulrika & Torparegatans hemtjänst

Till e-postformulär för Victoria Johansson

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 60 70

Torparegatans hemtjänst och Trygghetsboende

Hemtjänst i södra Lambohov.

Till e-postformulär för Torparegatans hemtjänst och Trygghetsboende

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 60 70

Besöksadress: Torparegatan 88 (se karta)

Besöksadress : Torparegatan 88

Postadress: 583 32 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/servicehustorparegatan https://www.linkoping.se/servicehustorparegatan

Emma Robertsson

Biträdande verksamhetschef Ryds hemtjänst, Tröskaregatan trygghetsboende och hemtjänst, Vårdboende korttids Lambohov/Violen

Till e-postformulär för Emma Robertsson

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 60 62

Ivana Aziz Ismail

Samordnare Ryd och Tröskaregatans hemtjänst samt kortidsboende

Till e-postformulär för Ivana Aziz Ismail

E-post: [email protected]

Telefon: 013-26 35 67

Tröskaregatans hemtjänst

Hemtjänst  i och omkring Lambohov

Till e-postformulär för Tröskaregatans hemtjänst

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 60 07

Besöksadress: Tröskaregatan 9 (se karta)

Besöksadress : Tröskaregatan 9

Postadress: 583 33 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/servicehus/alla-servicehus-leanlink/troskaregatans-servicehus/ http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/servicehus/alla-servicehus-leanlink/troskaregatans-servicehus/

Eva Elb

Verksamhetschef Östgötagatans servicehus och hemtjänst

Till e-postformulär för Eva Elb

E-post: [email protected]

Telefon: 013-26 23 71

Ida Haraldsson

Samordnare Östgötagatans servicehus och hemtjänst

Till e-postformulär för Ida Haraldsson

E-post: [email protected]

Telefon: 013-26 26 37

Östgötagatans hemtjänst och servicehus

Hemtjänst och servicehus i centrala Linköp

Till e-postformulär för Östgötagatans hemtjänst och servicehus

E-post: [email protected]

Telefon: 013-29 46 25

Besöksadress: Östgötagatan 51 B (se karta)

Besöksadress : Östgötagatan 51 B

Postadress: 582 32 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/servicehusostgotagatans https://www.linkoping.se/servicehusostgotagatans

Marie Svensson

Verksamhetschef Trädgårns servicehus, hemtjänst och Demensarbetslag (DAL) city, Stolplyckans hemtjänst

Till e-postformulär för Marie Svensson

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 53 85

Jennie Sandstrom

Samordnare Trädgårns servicehus, hemtjänst och Demensarbetslag (DAL) city, Stolplyckans hemtjänst

Till e-postformulär för Jennie Sandstrom

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 88 67

Trägårns hemtjänst och servicehus

Hemtjänst och servicehus i och omkring Linköping City

Till e-postformulär för Trägårns hemtjänst och servicehus

E-post: [email protected]

Telefon: 013-26 27 32

Besöksadress: Djurgårdsg. 17 C (se karta)

Besöksadress : Djurgårdsg. 17 C

Postadress: 582 29 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/servicehustradgarns https://www.linkoping.se/servicehustradgarns

Hemtjänst i ytterområden

Maria Eklund

Verksamhetschef Askeby, Bankekind, Tallboda och Gistad hemtjänst

Till e-postformulär för Maria Eklund

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 71 58

Annika Lundh

Samordnare Askeby, Bankekind, Tallboda och Gistad hemtjänst

Till e-postformulär för Annika Lundh

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 71 23

Askeby hemtjänst

Hemtjänst i och omkring området Askeby

Till e-postformulär för Askeby hemtjänst

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 55 90

Besöksadress: Brunngårdsvägen 36 (se karta)

Besöksadress : Brunngårdsvägen 36

Postadress: 585 62 Linghem

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/hemtjanst-/leanlinks-hemtjanstomraden/alla-hemtjanstomraden-leanlink/askebys-hemtjanst/ http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/hemtjanst-/leanlinks-hemtjanstomraden/alla-hemtjanstomraden-leanlink/askebys-hemtjanst/

Maria Eklund

Verksamhetschef Askeby, Bankekind, Tallboda och Gistad hemtjänst

Till e-postformulär för Maria Eklund

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 71 58

Annika Eliasson

Verksamhetschef Sturefors trygghetsboende och hemtjänst, Bestorp Trygghetsboende och hemtjänst samt Ekbacken hemtjänst

Till e-postformulär för Annika Eliasson

E-post: [email protected]

Telefon: 013-206000

Bankekind hemtjänst

Hemtjänst i Bankekind, Askeby och området däromkring

Till e-postformulär för Bankekind hemtjänst

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 55 90

Besöksadress: Linvägen5 (se karta)

Besöksadress : Linvägen5

Postadress: 585 93 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/hemtjanst-/leanlinks-hemtjanstomraden/alla-hemtjanstomraden-leanlink/bankekinds-hemtjanst/ http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/hemtjanst-/leanlinks-hemtjanstomraden/alla-hemtjanstomraden-leanlink/bankekinds-hemtjanst/

Annika Eliasson

Verksamhetschef Sturefors trygghetsboende och hemtjänst, Bestorp Trygghetsboende och hemtjänst samt Ekbacken hemtjänst

Till e-postformulär för Annika Eliasson

E-post: [email protected]

Telefon: 013-206000

Anna Fredriksson

Samordnare Sturefors, Bestorp, Ekbackens hemtjänst

Till e-postformulär för Anna Fredriksson

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 70 63

Bestorp Trygghetsboende och hemtjänst

Hemtjänst i Bestorp och närliggande områden.

Till e-postformulär för Bestorp Trygghetsboende och hemtjänst

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 76 22

Besöksadress: Sågvägen 8 (se karta)

Besöksadress : Sågvägen 8

Postadress: 589 65 Bestorp

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/servicehus/alla-servicehus-leanlink/bestorps-servicehus/ http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/servicehus/alla-servicehus-leanlink/bestorps-servicehus/

Annika Eliasson

Verksamhetschef Sturefors trygghetsboende och hemtjänst, Bestorp Trygghetsboende och hemtjänst samt Ekbacken hemtjänst

Till e-postformulär för Annika Eliasson

E-post: [email protected]

Telefon: 013-206000

Anna Fredriksson

Samordnare Sturefors, Bestorp, Ekbackens hemtjänst

Till e-postformulär för Anna Fredriksson

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 70 63

Ekbacken hemtjänst

Hemtjänst i Ekholmen och Hjulsbro.

Till e-postformulär för Ekbacken hemtjänst

E-post: [email protected]

Telefon: 013-29 41 65

Besöksadress: Kvinnebyvägen 2 (se karta)

Besöksadress : Kvinnebyvägen 2

Postadress: 58933 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/hemtjanst-/leanlinks-hemtjanstomraden/alla-hemtjanstomraden-leanlink/ekbackenmojetorps-hemtjanst/ http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/hemtjanst-/leanlinks-hemtjanstomraden/alla-hemtjanstomraden-leanlink/ekbackenmojetorps-hemtjanst/

Maria Eklund

Verksamhetschef Askeby, Bankekind, Tallboda och Gistad hemtjänst

Till e-postformulär för Maria Eklund

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 71 58

Annika Lundh

Samordnare Askeby, Bankekind, Tallboda och Gistad hemtjänst

Till e-postformulär för Annika Lundh

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 71 23

Gistad hemtjänst

Hemtjänst i och kring Gistad

Till e-postformulär för Gistad hemtjänst

E-post: [email protected]

Telefon: 013- 733 42

Besöksadress: Sandstensgatan 5 (se karta)

Besöksadress : Sandstensgatan 5

Postadress: 585 63 Linghem

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/hemtjanst-/leanlinks-hemtjanstomraden/alla-hemtjanstomraden-leanlink/gistads-hemtjanst/ http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/hemtjanst-/leanlinks-hemtjanstomraden/alla-hemtjanstomraden-leanlink/gistads-hemtjanst/

Linda Stigh

Verksamhetschef Kärna servicehus och hemtjänst

Till e-postformulär för Linda Stigh

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 67 65

Kinna Ekman

Samordnare Kärna vårdboende, servicehus och hemtjänst

Till e-postformulär för Kinna Ekman

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 63 82

Kärna servicehus och hemtjänst

Hemtjänst i och omkring Kärna

Till e-postformulär för Kärna servicehus och hemtjänst

E-post: [email protected]

Telefon: 013-206554

Besöksadress: Kärnabrunnsgatan 12 (se karta)

Besöksadress : Kärnabrunnsgatan 12

Postadress: 586 62 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/servicehuskarna https://www.linkoping.se/servicehuskarna

Christine Alf

Verksamhetschef Linghem vårdboende, servicehus och hemtjänst

Till e-postformulär för Christine Alf

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 54 31

Ann Liljekvist

Samordnare Linghems hemtjänst & vårdboende

Till e-postformulär för Ann Liljekvist

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 54 07

Linghem hemtjänst och servicehus

Servicehus och hemtjänst, i och omkring Linghem.

Till e-postformulär för Linghem hemtjänst och servicehus

E-post: [email protected]

Telefon: 013- 20 53 30

Besöksadress: Sparvsångsvägen 65 (se karta)

Besöksadress : Sparvsångsvägen 65

Postadress: 585 65 Linghem

Webbadress: https://www.linkoping.se/servicehuslinghem https://www.linkoping.se/servicehuslinghem

Annika Eliasson

Verksamhetschef Sturefors trygghetsboende och hemtjänst, Bestorp Trygghetsboende och hemtjänst samt Ekbacken hemtjänst

Till e-postformulär för Annika Eliasson

E-post: [email protected]

Telefon: 013-206000

Anna Fredriksson

Samordnare Sturefors, Bestorp, Ekbackens hemtjänst

Till e-postformulär för Anna Fredriksson

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 70 63

Sturefors hemtjänst och servicehus

Hemtjänst och servicehus i och omkring Sturefors

Till e-postformulär för Sturefors hemtjänst och servicehus

E-post: [email protected]

Telefon: 013-205520

Besöksadress: Näckrosvägen 146 (se karta)

Besöksadress : Näckrosvägen 146

Postadress: 589 61 Sturefors

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/servicehus/alla-servicehus-leanlink/sturefors-servicehus/ http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/servicehus/alla-servicehus-leanlink/sturefors-servicehus/

Maria Eklund

Verksamhetschef Askeby, Bankekind, Tallboda och Gistad hemtjänst

Till e-postformulär för Maria Eklund

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 71 58

Annika Lundh

Samordnare Askeby, Bankekind, Tallboda och Gistad hemtjänst

Till e-postformulär för Annika Lundh

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 71 23

Tallboda hemtjänst

Hemtjänst i och kring Tallboda

Till e-postformulär för Tallboda hemtjänst

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 78 89

Besöksadress: Gränsliden 12 (se karta)

Besöksadress : Gränsliden 12

Postadress: 582 74 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/hemtjanst-/leanlinks-hemtjanstomraden/alla-hemtjanstomraden-leanlink/tallboda-hemtjanst/ http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/hemtjanst-/leanlinks-hemtjanstomraden/alla-hemtjanstomraden-leanlink/tallboda-hemtjanst/

Stefan Ringdahl

Verksamhetschef Ulrika hemtjänst och Trygghetboende, Torparegatans hemtjänst

Till e-postformulär för Stefan Ringdahl

E-post: [email protected]

Telefon: 013-26 27 46

Victoria Johansson

Samordnare Ulrika & Torparegatans hemtjänst

Till e-postformulär för Victoria Johansson

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 60 70

Ulrika Trygghetsboende

Till e-postformulär för Ulrika Trygghetsboende

E-post: [email protected]

Telefon: 013-26 27 67

Besöksadress: Kyrksätersvägen 4 (se karta)

Besöksadress : Kyrksätersvägen 4

Postadress: 590 53 Ulrika

Webbadress: http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/servicehus/alla-servicehus-leanlink/ulrika-servicehus/ http://www.linkoping.se/leanlink/aldreomsorg/servicehus/alla-servicehus-leanlink/ulrika-servicehus/

Sophie Söderström Jegermalm

samordnare Härnebacken och Vretalidens hemtjänst

Till e-postformulär för Sophie Söderström Jegermalm

E-post: [email protected]

Telefon: 013-29 47 18

Annlouise Köster

Verksamhetschef Vreta Äldreomsorg; Vretaliden vårdboende, Härnebacken och Vretaliden hemtjänst

Till e-postformulär för Annlouise Köster

E-post: [email protected]

Telefon: 013-26 38 77

Vretalidens hemtjänst och servicehus

Hemtjänst i och omkring Ljungsbro

Till e-postformulär för Vretalidens hemtjänst och servicehus

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 63 35

Besöksadress: Evastigen 21 (se karta)

Besöksadress : Evastigen 21

Postadress: 590 71 Ljungsbro

Webbadress: https://www.linkoping.se/servicehusvretalidens https://www.linkoping.se/servicehusvretalidens

Senast uppdaterad den 20 september 2022