Hoppa till huvudinnehåll

Hjälmsäters hemtjänst

Linköpings kommun ansvarar för Hjälmsäters hemtjänst. På denna sida hittar du mer information om hemtjänst och kontaktuppgifter till Bankekind.

För dig som har hemtjänst eller hemsjukvård i Linköpings kommun gäller digital nyckelhantering. Det innebär att kommunen installerar en digital låsenhet på lägenhetsdörren och/eller entrédörren så att hemtjänstpersonal/hemsjukvårdspersonal kan använda en mobiltelefon för att låsa upp dörren.

Det finns flera anledningar till den digitala nyckelhanteringen:

 • Säkerhetsaspekten, det vill säga att personal ska slippa bära med sig nycklar. 
 • Personalen kan komma snabbare vid larm, då de inte behöver åka och hämta nyckel först. 
 • Fakturan till dig som har hemtjänst baseras på den faktiska tid som insatserna utförts och den digitala nyckelhanteringen ger underlaget till detta.

Den digitala låsenheten är helt kostnadsfri. Den installeras på insidan av dörren så den inte syns på utsidan och den skadar inte dörren. 

För att säkerställa att du kan få dina insatser och att personal kan komma in även om något skulle hända med det digitala systemet, behöver du lämna en fysisk nyckel till utföraren. Kommunen ställer höga krav på rutiner hos utförarna så att nyckelförvaringen sker på ett säkert sätt.

Med ett trygghetslarm kan du larma om hjälp när som helst på dygnet. Hemtjänsten ska åtgärda akuta larm inom 20 minuter i Linköpings tätort och inom 40 minuter utanför tätorten.

 • Var du än befinner dig i bostaden kan du larma på hjälp.
 • När du larmar på hjälp så svarar en larmoperatör som sedan vidareförmedlar larmet till hemtjänsten.
 • Du behöver inget telefonabonnemang eller annan egen utrustning för att ha ett trygghetslarm.

Mobilt trygghetslarm med GPS-funktion är till för dig som har en demenssjukdom och vill ha möjlighet att på ett tryggt sätt röra dig ute i samhället.

Det mobila trygghetslarmet med GPS-funktion anger till larmcentralen vart du befinner dig om du rör dig utanför en förutbestämd geografisk zon.

 • Larmet består av en bärbar larmenhet med laddningsbart batteri.
 • I larmet finns en inbyggd mikrofon och högtalare som gör det möjligt att prata med larmcentralen.

I hemtjänsten ingår praktisk hjälp, även kallad boservice, såsom:

 • städning
 • tvätt
 • inköp
 • leverans av lunchlåda.

Hemtjänsten utför inte tjänster som storstädning, bakning, trädgårdsskötsel. 

I personlig omvårdnad ingår tjänster för att du ska klara din vardag och kunna bo kvar hemma. Hjälpen kan du få vid ett eller flera tillfällen på dygnet. Det innebär bland annat stöd med:

 • på- och avklädning
 • den personliga hygienen
 • toalettbesök
 • måltider, uppvärmning och dukning
 • tillsyn

Om du har svårt att till exempel ta dig till läkaren, frisören eller till mataffären varje vecka, kan du få hjälp med ledsagning från hemtjänsten.

Hemtjänsten kan också hjälpa dig med egenvård. Egenvård är åtgärder som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt att du kan göra själv eller med hjälp av till exempel hemtjänstpersonal. Egenvård kan vara att ta på och av stödstrumpor, ta medicin, ögondroppar, inohepspruta med mera. Ta kontakt med den vårdgivare som ordinerat egenvården för att få en egenvårdsplan. Den handläggare på kommunen som hanterar din ansökan om hemtjänst kommer att kontakta dig och be dig skicka in din egenvårdsplan.

Sök bland frågor och svar

Om du har frågor gällande ditt trygghetslarm vänder du dig till den hemtjänstutförare som trygghetslarmet är kopplat till. Vet du inte vilken hemtjänstutförare ditt trygghetslarm är kopplat till kan du vända dig till Kontakt Linköping.

Du säger upp trygghetslarmet genom att kontakta den hemtjänstutförare som trygghetslarmet är kopplat till. Du bokar en tid med hemtjänsten för att återlämna trygghetslarmet och kvittera ut din nyckel. Du får sedan en kontakt av en larminstallatör från kommunen för att montera bort den digitala låsenheten.

Kontakta din hemtjänstutförare och meddela datum för din flytt. Hemtjänstutföraren ska lämna tillbaka din nyckel och se till att den digitala låsenheten tas bort från ytterdörren. Om du ska flytta till ett område där en annan hemtjänstutförare är ansvarig måste du också kontakta den hemtjänstutföraren. Nyckel ska lämnas till den nya hemtjänstutföraren som ser till att larmet sätts upp och att ett nytt digitalt lås på dörren installeras.

Har ditt behov av hjälp ökat kan du ansöka om mer hemtjänst.

Om ditt behov av hjälp minskat tar du kontakt med din hemtjänstutförare för att säga ifrån om hjälp.

För att säga upp hemtjänstinsatser vänder du dig direkt till din hemtjänstutförare.

Om din närstående gått bort så avslutar utföraren insatsen.

Kontakta din hemkommun för att ansöka om hemtjänst i annan kommun. Din hemkommun utreder ditt behov av hjälp och fattar beslut om vilka insatser du har rätt till. Därefter tar din hemkommun kontakt med Linköpings kommun för att överlämna information om beslut och insatser.

Du får hjälp av den utförare som har ansvaret för det område i Linköpings kommun där du ska vistas. Du kan ta hjälp av Kontakt Linköping om du inte vet vilket område du tillhör. 

Biståndsbedömaren i din hemkommun kontaktar aktuell hemtjänstutförare och rapporterar över. Därefter kan du och hemtjänstutföraren upprätta en kontakt.
Du måste själv ta med dig dina hjälpmedel. För bästa möjliga planering av hemtjänstinsatsen bör du kontakta din hemkommun i god tid. Vid utökat hjälpbehov under vistelsen i annan kommun behöver du ansöka på nytt.

Kontakta din biståndsbedömare för att ansöka om hemtjänst i annan kommun eller ring Kontakt Linköping. 

Din biståndsbedömare kommer att fatta beslut om ditt hjälpbehov och kontakta kommunen du ska vistas i för att lämna information om ditt hjälpbehov. Du måste själv ta med dig dina hjälpmedel. Vid utökat hjälpbehov under vistelsen i annan kommun behöver du ansöka på nytt. Ansök i god tid för bästa möjliga planering av hemtjänstinsatserna.

Kontakta den hemtjänstutförare som finns i det område där du tillfälligt ska vistas. De tar tillfälligt över uppdraget om hemtjänstinsatser från din ordinarie utförare och utför insatserna under tiden du är där. När du flyttar tillbaka hem återgår uppdraget om hemtjänst till din ordinarie utförare.

Din utförare av hemtjänst beror på var du bor i kommunen. När du flyttar till ett trygghetsboende får du hemtjänst av den utförare som har ansvaret för trygghetsboendet. Det kan innebära att du får en ny utförare av hemtjänst.

Du kan läsa mer om avgifter för hemtjänst via länken "Avgifter för vård och omsorg".

Avgifter för hemtjänst

Hjälmsäters hemtjänst

Telefon: 013-20 84 76
Telefontid: 09.00-11.00 och 13.00-15.00

Besöksadress: Hjälmsätersgatan 12 (se karta)

Besöksadress : Hjälmsätersgatan 12

Postadress: 582 17 Linköping

Webbadress: https://www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp/aldre/hjalp-i-hemmet/hjalmsaters-hemtjanst/ https://www.linkoping.se/omsorg-och-hjalp/aldre/hjalp-i-hemmet/hjalmsaters-hemtjanst/

Narcisa Kadric

Verksamhetschef Blandaren hemtjänst och trygghetsboende samt Hjälmsätersgatans hemtjänst

Till e-postformulär för Narcisa Kadric

E-post: [email protected]

Telefon: 013-26 24 12

Josefine Goding

Samordnare Hjälmsätersgatans hemtjänst

Till e-postformulär för Josefine Goding

E-post: [email protected]

Telefon: 013-26 28 79

Senast uppdaterad den 3 augusti 2023