Trygghetslarm

Med ett trygghetslarm kan du vid akuta behov få kontakt med hemtjänstpersonal under hela dygnet. Utförare ska åtgärda akuta larm inom 20 minuter i tätort och inom 40 minuter utanför tätorten.

Trygghetslarm

 

Så fungerar larmet

Trygghetslarmet består av en basenhet och en bärbar larmknapp. Var du än befinner dig i bostaden kan du larma och eventuellt prata med personal, beroende på hur långt du är från basenhetens högtalare. När du larmar på hjälp så kommer du först i kontakt med larmoperatören som vidareförmedlar larmet till hemtjänstpersonalen.

Linköpings kommun ansvarar för att larmet fungerar och du behöver inget telefonabonnemang eller annan egen utrustning. Larmet kopplas till ett eluttag i din bostad och ansluter via mobiltelefonnätet eller ett så kallat Välfärdsbredband. 

Trygghetslarm kräver ett beslut från en biståndsbedömare om du är under 75 år, är du över 75 år kan du vända dig direkt till hemtjänsten för att få ett trygghetslarm.

Avgift för larm

Installation av trygghetslarm kostar 267 kronor som en engångsavgift. Avgiften för trygghetslarm är 203 kronor/månad. I avgiften ingår det att Linköpings kommun ser till att trygghetslarmet fungerar via mobiltelefoninätet eller välfärdsbredband, samt tar kostnaden för den kommunikationen.

Månadskostnaden är beräknad enligt den inkomstuppgift som du skickar in. Avgiften för trygghetslarmet ingår i maxtaxan. 

Mobilt trygghetslarm med GPS-funktion

Mobilt trygghetslarm med GPS-funktion är till för dig som har en minnesproblematik och bor i ordinärt eller särskilt boende. Det är ett larm som fungerar utomhus och som anger var du befinner dig. Larmet är en bärbar larmenhet med laddningsbart batteri. I larmet finns en inbyggd mikrofon och högtalare som gör det möjligt att kommunicera via trygghetslarmet. Mobilt trygghetslarm kräver ett beslut från en biståndsbedömare.

Avgift för mobilt trygghetslarm

Avgift för tjänsten mobilt trygghetslarm är samma som trygghetslarm, 203 kr/månad. Installationsavgift 267 kr är en engångskostnad. Om du behöver hjälp med att t ex ladda batteriet i larmet och påminnelse att använda larmet krävs det ytterligare beslut från biståndsbedömare. Då utgår en avgift för personlig omvårdnad baserat på din inkomst. Avgiften för trygghetslarmet ingår i maxtaxan.

Digital nyckelhantering i hemtjänsten

I samband med att ett trygghetslarm installeras monteras även en låsenhet som innebär att hemtjänstpersonal/ hemsjukvårdpersonal kan använda en handenhet (t.ex. mobiltelefon) istället för en vanlig nyckel för att låsa upp och låsa lägenhetsdörren och/eller entrédörren.

På insidan av dörren installeras en låsenhet, den syns inte från utsidan av dörren och gör ingen åverkan på dörren. Digital låsenhet är helt kostnadsfri. Installation av digital låsenhet är endast aktuellt vid följande tillfällen:

  • installation av trygghetslarm
  • när nyckel lämnas till en hemtjänstutförare för att de vid behov ska kunna ta sig in hos den enskilde.
Äldrelots

Vi har inte möjlighet att ta emot spontanbesök, vänligen ring innan.

Skicka e-post till Äldrelots

E-post: aldrelots@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 01
Telefontid:
Måndag-tisdag 09.00-15.00, onsdag-fredag 09.00-12.00 (även klämdagar 09.00-12.00).

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4 (se karta)

Postadress:
Socialförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/aldrelots http://www.linkoping.se/aldrelots

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 oktober 2018