Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Trygghetslarm

Med ett trygghetslarm kan du vid akuta behov få kontakt med hemtjänstpersonal under hela dygnet. Utförare ska åtgärda akuta larm inom 20 minuter i Linköpings tätort och inom 40 minuter utanför tätorten.

Närbild på en person som har ett trygghetslarm på armen.

 

Så fungerar trygghetslarmet

Trygghetslarmet består av en basenhet och en bärbar larmknapp. Var du än befinner dig i bostaden kan du larma och eventuellt prata med personal, beroende på hur långt du är från basenhetens högtalare. När du larmar på hjälp så kommer du först i kontakt med larmoperatören som vidareförmedlar larmet till hemtjänstpersonalen.

Linköpings kommun ansvarar för att larmet fungerar och du behöver inget telefonabonnemang eller annan egen utrustning. Larmet kopplas till ett eluttag i din bostad och ansluter via mobiltelefonnätet eller ett så kallat välfärdsbredband. 

Trygghetslarm kräver ett beslut från en biståndsbedömare om du är under 75 år, är du över 75 år kan du vända dig direkt till hemtjänsten för att få ett trygghetslarm.

Avgift för trygghetslarm

Installation av trygghetslarm kostar 278 kronor och är en engångsavgift. Avgiften för trygghetslarm är 211 kronor/månad. I avgiften ingår det att Linköpings kommun ser till att trygghetslarmet fungerar via mobiltelefoninätet eller välfärdsbredbandet samt tar kostnaden för denna kommunikation.

Månadskostnaden är beräknad enligt den inkomstuppgift som du skickar in. Avgiften för trygghetslarmet ingår i maxtaxan. 

Mobilt trygghetslarm med GPS-funktion

Mobilt trygghetslarm med GPS-funktion är till för dig som har en minnesproblematik och bor i ordinärt eller särskilt boende. Det är ett larm som fungerar utomhus och som anger var du befinner dig. Larmet är en bärbar larmenhet med laddningsbart batteri. I larmet finns en inbyggd mikrofon och högtalare som gör det möjligt att kommunicera via trygghetslarmet. Mobilt trygghetslarm kräver ett beslut från en biståndsbedömare.

Avgift för mobilt trygghetslarm

Avgift för tjänsten mobilt trygghetslarm är samma som trygghetslarm, 211 kronor/månad. Installationsavgift 278 kronor är en engångskostnad. Om du behöver hjälp med att till exempel ladda batteriet i larmet och påminnelse att använda larmet krävs det ytterligare beslut från biståndsbedömare. Då utgår en avgift för personlig omvårdnad baserat på din inkomst. Avgiften för trygghetslarmet ingår i maxtaxan.

Digital nyckelhantering i hemtjänsten

I samband med att hemtjänstinsatser påbörjas eller trygghetslarm installeras ska en låsenhet monteras som innebär att hemtjänstpersonal/ hemsjukvårdpersonal kan använda en mobiltelefon istället för en vanlig nyckel för att låsa upp och låsa lägenhetsdörren och/eller entrédörren.

På insidan av dörren installeras en låsenhet, den syns inte från utsidan av dörren och gör ingen åverkan på dörren. Digital låsenhet är helt kostnadsfri.

För att säkerställa att du kan få dina insatser och personal kan komma in även om något skulle hända med det digitala systemet behöver du lämna en fysisk nyckel till hemtjänstutföraren. Kommunen ställer höga krav på rutiner hos utförarna så att nyckelförvaringen sker på ett säkert sätt.

Uppsägning och återlämning av trygghetslarm

Du säger upp trygghetslarmet genom att kontakta den hemtjänst som trygghetslarmet är kopplat till. Du behöver även boka tid med hemtjänsten för att återlämna trygghetslarmet och samtidigt kvittera ut din nyckel. Kontakt tas sedan av ansvarig från kommunen för att montera bort den digitala låsenheten.

Äldrelots

Vi har inte möjlighet att ta emot spontanbesök, vänligen ring innan.

Till e-postformulär för Äldrelots

E-post: aldrelots@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 01
Telefontid: Måndag-fredag 09.00-12.00 (även klämdagar 09.00-10.00).

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4 (se karta)

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/aldrelots http://www.linkoping.se/aldrelots

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 14 juli 2020