Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Trygghetsteam i hemmet

Om du har nedsatt funktions- och aktivitetsförmåga kan du få hjälp av Trygghetsteam i hemmet. Det är en insats som syftar till att förbättra din livskvalitet och självständighet. Det ger dig också förutsättningar att bo kvar i din bostad på ett tryggt sätt.

Insatsen sker genom samordnad omsorg, stöd och rehab­ilitering. I Trygghets­teamet arbetar under­sköterskor, fysio­terapeuter / sjukgymnaster, arbets­terapeuter samt kurator. Trygghets­­team i hemmet är en insats som utförs av Lean­link (kommunal verk­samhet).

Det här hjälper Trygghetsteamet till med

Trygghetsteamet ger dig omsorg, stöd och rehabilitering i samarbete med hemtjänst och hemsjukvård. Tanken är att ge dig bra förutsättningar att kunna klara dig så självständigt som möjligt i hemmet. Du får hjälp dagtid utifrån dina behov. Kvällar, nätter och helger får du hjälp och stöd från ordinarie hemtjänst och hemsjukvård. Insatsen pågår i fyra veckor.

Ansök om insatsen

Om du vill ansöka om insatsen kan du kontakta kommunens äldrelots. En förutsättning för att få hjälp av Trygghetsteamet är att du har behov av hemtjänst i form av personlig omvårdnad. Du betalar ordinarie taxa för hemtjänst och hemsjukvård.

Om du vistas på sjukhus

När läkaren på sjukhuset bedömer att du inte längre är i behov av sjukhusvård erbjuds du en samordnad vård- och omsorgsplanering. Vid den planeringen kan du även ansöka om Trygghetsteam i hemmet. Det är en biståndsbedömare som utreder behovet.

Om du vistas på korttidsboende

När du har varit en tid på kort­tids­boendet så görs en upp­följning av en biståndbedömare. Under upp­följningen disk­uterar ni ditt event­uella behov av fortsatta insatser i hemmet. Under upp­följningen kan du göra en ansökan om Trygghets­team i hemmet. Även här är det bistånds­bedömare som utreder behovet.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller vill ansöka om hjälp av Trygghetsteamet kontaktar du kommunens äldrelots. Om du redan har hjälp av Trygghetsteamet kan du vända dig direkt till dem.

Trygghetsteamet

Till e-postformulär för Trygghetsteamet

E-post: zzzaldreomsorgtrygghet@linkoping.se

Telefon: 013 -26 39 70

Besöksadress: Teknikringen 8 (se karta)

Postadress: 583 30 Linköping

Äldrelots

Vi har inte möjlighet att ta emot spontanbesök, vänligen ring innan.

Till e-postformulär för Äldrelots

E-post: aldrelots@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 01
Telefontid:
Måndag-fredag 09.00-12.00 (även klämdagar 09.00-10.00).

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4 (se karta)

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/aldrelots http://www.linkoping.se/aldrelots

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 april 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: