Trygghetsteam i hemmet

Om du har nedsatt funktions- och aktivitetsförmåga kan du få hjälp av ett trygghetsteam i hemmet. Det är en insats som syftar till att förbättra din livskvalitet och självständighet. Det ger dig också förutsättningar att bo kvar i din bostad på ett tryggt sätt.

Insatsen sker genom samordnad vård, omsorg och rehab­ilitering. I trygghets­teamet arbetar sjuksköterska, under­sköterskor, fysio­terapeuter, sjukgymnaster och arbets­terapeuter samt kurator. Trygghets­­team i hemmet är en insats som utförs av Lean­link (kommunal verk­samhet).

Det här hjälper trygghetsteamet till med

Trygghetsteamet ger dig stöd i samarbete med hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering. De handleder även hemtjänstpersonalen. Tanken är att ge dig bra förutsättningar att kunna klara dig så självständigt som möjligt i hemmet. Du får hjälp dagtid utifrån dina behov. Kvällar, nätter och helger får du hjälp och stöd från ordinarie hemtjänst och hemsjukvård. Insatsen pågår som längst i fyra veckor.

Ansök om insatsen

Om du vill ansöka om insatsen kan du kontakta kommunens äldrelots. En förutsättning för att få hjälp av trygghetsteamet är att du har behov av hemtjänst i form av personlig omvårdnad. Du betalar ordinarie taxa för hemtjänst och hemsjukvård.

Om du vistas på sjukhus

När läkaren på sjukhuset bedömer att du inte längre behöver sjukhusvård erbjuds du en samordnad vård- och omsorgsplanering. Vid den planeringen kan du även ansöka om trygghetsteam i hemmet. Det är en biståndshandläggare som utreder behovet.

Om du vistas på korttidsboende

När du har varit en tid på kort­tids­boendet så görs en upp­följning av en bistånds­handläggare. Under upp­följningen disk­uterar ni ditt event­uella behov av fortsatta insatser i hemmet. Under upp­följningen kan du ansöka om trygghets­team i hemmet. Även här är det bistånds­hand­läggare som utreder behovet.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller vill ansöka om hjälp av trygghetsteamet kontaktar du kommunens äldrelots. Om du redan har hjälp av trygghetsteamet kan du vända dig direkt till dem.

Trygghetsteamet

Skicka e-post till Trygghetsteamet

E-post: zzzaldreomsorgtrygghet@linkoping.se

Telefon: 013 -26 39 70

Besöksadress: Teknikringen 8 (se karta)

Postadress: 583 30 Linköping

Äldrelots

Vi har inte möjlighet att ta emot spontanbesök, vänligen ring innan.

Skicka e-post till Äldrelots

E-post: aldrelots@linkoping.se

Telefon: 013-20 64 01
Telefontid:
Måndag-fredag 09.00-12.00, måndag-tisdag 13.00-15.00 (även klämdagar 09.00-10.00).

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4 (se karta)

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/aldrelots http://www.linkoping.se/aldrelots

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 november 2018