Hoppa till huvudinnehåll

Områdesbaserad vård och omsorg i hemmet

Den 1 maj övergick Linköpings kommun till områdesbaserad vård och omsorg i hemmet. På den här sidan hittar du information om förändringen.

En ung och en äldre kvinna tittar tillsammans på en mobiltelefon.

 

Nu har vi gått över till områdesbaserad vård och omsorg

Måndag den 1 maj övergick Linköpings kommun till områdesbaserad vård och omsorg. Förändringen påverkar de kommuninvånare som har hemtjänst, hemsjukvård, hemrehabilitering och de som bor i biståndsbedömt trygghetsboende (tidigare kommunala trygghetsboenden och servicehus).

På den här sidan hittar du som brukare och närstående kontaktuppgifter och viktig information om förändringen.

Vad innebär förändringen för mig som brukare?

Omställningen till områdesbaserad vård och omsorg innebar bland annat att en del brukare fick en ny utförare  den 1 maj. 

Saknar du kunskap om vad förändringen innebär? Du hittar mer information om områdesbaserad vård och omsorg längre ner på sidan. Du kan bland annat ta del av de informationsbrev som kommunen har skickat ut och använda en karta för att ta reda på vilket vård- och omsorgsområde du eller din närstående tillhör.

Karta över geografiska områden

Via länken "Geografiska områden - länk till karta" kommer du till en karta där du kan se vilken utförare som ansvarar för respektive område. I kartan kan du zooma och söka utifrån adresser för att se vilken utförare som ansvarar för ditt bostadsområde.

I vår manual hittar du instruktioner för att kunna använda kartan. 

Manual karta områdesbaserad vård och omsorg

I den här manualen får du instruktioner om hur du använder vår områdeskarta för att hitta din utförare av hemtjänst. Observera att kartan är svår att använda i din mobiltelefon. Därför rekommenderar vi att du öppnar kartan på din dator eller surfplatta.

Du kan zooma i kartan, både med zoom-verktyget (markerat med + och -), genom att använda pekplattan på din bärbara dator, zooma direkt på skärmen på din surfplatta eller genom scroll-funktionen om du använder mus.

I kartans övre vänstermarginal finns en lista över olika så kallade kartlager. För att få information om hemtjänstutförarna behöver du aktivera vissa av kartlagren. När symbolen är grön är lagret aktiverat, se bild.

Om du upplever svårigheter med att förstå hur du ska använda kartan kan du vända dig till Kontakt Linköping, på telefonnummer 013-20 60 00.

Gör så här

 1. Klicka på kartlagret “Utförarområden vård och omsorg”. Det lagret visar vilken utförare som har det övergripande ansvaret i ett område.
 2. Klicka på kartlagret “Vård och omsorgsområden”. Det lagret visar indelningen av hemtjänstverksamheter i varje utförarområde. Områdena markeras med gröna gränser.
 3. Klicka på kartlagret “Utgångspunkt för hemtjänst” Nu får du fram gula punkter som markerar varifrån respektive hemtjänstverksamhet utgår. Oftast utgår hemtjänsten från ett biståndsbedömt trygghetsboende, men det finns några undantag.
 4. Skriv in din adress i adressfältet högst upp till höger i kartan. Klicka på adressen. I kartan kommer du att se en röd prick som markerar din adress.
 5. Om du klickar på den gula prick som finns i samma Vård- och omsorgsområde som din hemadress får du upp en informationsruta som visar Utförarområde, Vård- och omsorgsområde samt namn på den verksamhet som är utgångspunkt för hemtjänsten i området. Om du inte ser den gula pricken kan du behöva zooma ut i kartan. I rutan finns också en blå länk. Klicka på länken i den vita rutan så kommer du till verksamhetens egna sida. Där finns kontaktuppgifter till din hemtjänst.

Om du har frågor om kartan kan du vända dig till Kontakt Linköping, på telefonnummer 013-20 60 00

Kontakter till samtliga utförare

Kontaktuppgifter Attendo
Trygghetboende Telefonnummer
Nykils trygghetsboende och hemtjänst 013-26 34 64
Skäggetorps trygghetsboende och hemtjänst 013-20 72 57
Torparegatan Trygghetsboende 013-20 60 70
Tröskaregatans Trygghetsboende 013-20 60 07
Ulrika Trygghetsboende och hemtjänst 013-26 27 67
Vikingstad trygghetsboende och hemtjänst 013-26 34 30
Vikingstad Solgläntan boende 013-26 34 33
Kontaktuppgifter Bräcke diakoni
Trygghetsboende Telefonnummer och telefontider
Ramstorps trygghetsboende 013-26 33 81
Solrosens trygghetsboende 013-26 33 62
Stolplyckans trygghetsboende 013-26 26 68
Överstens trygghetsboende 013-26 33 62
Kontakuppgifter Linköpings kommun
Trygghetsboende Telefonnummer och telefontider
Aspen trygghetsboende 013-20 84 88 telefontid 09.00-11.00 samt 13.00-15.00
Blandarens trygghetsboende 013-20 84 09 telefontid 09.00-11.00 samt 13.00-15.00
Hjälmsäters hemtjänst 013-20 84 76 telefontid 09.00-11.00 samt 13.00-15.00
Härnebackens trygghetsboende 013-20 63 35 telefontid 09.00-11.00 samt 13.00-15.00
Kärna trygghetsboende 013-20 65 54 telefontid 09.00-11.00 samt 13.00-15.00
Linghems trygghetsboende 013-20 53 30 telefontid 09.00-11.00 samt 13.00-15.00
Möjetorps trygghetsboende 013-20 70 23 Telefontid 09.00-11.00 samt 13.00-15.00
Ryd trygghetsboende 013-20 68 75 telefontid 09.00-11.00 samt 13.00-15.00
Tannefors trygghetsboende 013-20 87 86 telefontid 09.00-11.00 samt 13.00-15.00
Trädgårns trygghetsboende 013-26 27 32 telefontid 09.00-11.00 samt 13.00-15.00
Vretalidens trygghetsboende 013-20 63 35 telefontid 09.00-11.00 samt 13.00-15.00
Åkerbo (Tallboda, Bankekind)

Tallboda 013-20 78 89

Bankekind 013-20 55 90

telefontid 09.00-11.00 samt 13.00-15.00

Östgötagatans trygghetsboende 013-20 55 15 telefontid 09.00-11.00 samt 13.00-15.00
Kontaktuppgifter Vardaga
Trygghetsboende Telefonnummer och telefontider
Bestorps trygghetsboende 013-20 76 22
Johannelunds trygghetsboende 013-20 88 95
Räknestickans trygghetsboende 013-29 47 93
Sturefors trygghetsboende 013-20 55 20
Ullstämma trygghetsboende 013-20 69 10

Bakgrund 

Linköpings kommun har sedan länge och i synnerhet det senaste året jobbat med omställningen till områdesbaserad vård och omsorg. Områdesbaserad vård och omsorg i hemmet innebär att kommunen har delats upp i 6 olika geografiska områden där 4 utförare har ett helhetsansvar. En och samma utförare har i respektive område ansvar för:

 • hemtjänst
 • hemsjukvård
 • hemrehabilitering
 • biståndsbedömda trygghetsboenden (tidigare kommunala trygghetsboenden och servicehus)

Linköpings kommun beslutade att ändra sin modell för vård och omsorg i hemmet i syfte att stärka kvaliteten. Genom områdesbaserad vård och omsorg kan vi skapa en jämlik vård och omsorg med rätt kompetens och god kvalitet i hela kommunen. Teamarbetet i varje område möjliggör samordnade insatser och ett hälsofrämjande arbete. Den nya modellen innebär att resurserna kan användas bättre och räcka till fler.

Utförarna har dygnet runt-verksamhet och larmberedskap. De har också  arbetslag med demenskompetens samt spetskompetens om bland annat komplexa vård- och omsorgsbehov.

Medarbetare inom hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering arbetar tillsammans i multiprofessionella team och tar ett helhetsansvar för individens behov. Att hemsjukvårdens sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal ingår i teamen underlättar en nära samverkan med vårdcentraler och sluten vård.

Biståndsbedömda trygghetsboendena (tidigare kommunala trygghetsboenden och servicehus) som finns i varje område, fungerar som träffpunkter. Där erbjuds gemensamma måltider, fritidsaktiviteter, umgänge och hälsofrämjande aktiviteter.

Informationsfilm

Se vår informationsfilm om modellen! 

Den 22 april 2022 beslutade äldrenämnden om vilka utförare som tillsammans med kommunen skulle förverkliga den nya modellen för områdesbaserad hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering:

Utförare av vård och omsorg i hemmet

Utförarna Attendo, Bräcke diakoni, Linköpings kommun och Vardaga ansvarar för hemtjänsten, hemsjukvården, rehabiliteringen och de biståndsbedömda trygghetsboendena.

Attendo erbjuder äldreomsorg i boenden och via hemtjänst, i många uppdrag ingår även hemsjukvård. Attendo är Nordens största privata omsorgsföretag med drygt 25 000 medarbetare i Sverige, Finland och Danmark.

Attendo arbetar för att alla ska kunna leva ett självständigt och meningsfullt liv genom att se, stödja och stärka varje människa. Värderingarna Engagemang, Omtanke och Kompetens finns med som riktlinjer hos alla medarbetare

”Att ha samlad kompetens och helhetsperspektiv under samma tak är kvalitetshöjande i alla led från organisation till medarbetare och kund. Detta är det bästa som kan hända för kunden. All kompetens blir centrerad utifrån kundens behov med fokus på individen.”
Mari Edeson, projektansvarig verksamhetschef.

Mari Edeson 

Kontakt och mer information

Bräcke diakoni drivs av viljan att göra skillnad, något de gör med både hjärta och hjärna. De finns för dig och för dem du bryr dig om. Men också för att göra hela samhället medmänskligare.

Bräcke diakoni är en snart hundraårig, idéburen stiftelse, men också en innovativ välfärdsaktör. Med en bred verksamhet inom vård och omsorg driver Bräcke vårdcentraler, äldreboenden, hemtjänst och rehabiliteringsverksamheter. Inom rehabilitering i Linköping samarbetar de sedan tidigare med Hammarlyck.

”Det här är ett arbetssätt som vi har längtat efter. Det kommer bli tryggare för dig som kund/boende när det blir en sammanhållen vårdkedja. I praktiken innebär det att vi anpassar vården och omsorgen efter just dina behov. Vi blir ett starkt team som samarbetar med det som du behöver hjälp och stöd med.”
Anna-Carin Gustafsson, verksamhetschef Bräcke hemtjänst Linköping

Kontakt och mer information

I Linköpings kommuns är det förvaltningen Leanlink som ger stöd, vård och omsorg. Genom sin service och sina tjänster bidrar Leanlink till ett tryggt och bra samhälle.

Leanlink består av cirka 2500 medarbetare som alla arbetar för att göra Linköpingsbornas dagar så bra som möjligt, deras omtanke och engagemang ska kännas i allt de gör. De är med och skapar samt utvecklar en god kvalitet och professionalitet för kommunens omsorgstagare.

“Omställningen till områdesbaserad vård och omsorg är ett viktigt steg för att förstärka och utveckla verksamheten i ordinärt boende. Det innebär ett omfattande, utmanande och spännande arbete. Men med gemensamma krafter och i bred samverkan kommer vi lyckas att skapa något riktigt bra för framtiden.”
Camilla Scharff, projektledare för införandet i förvaltningen Leanlink

Kontakt och mer information

Vardaga har lång erfarenhet av äldreomsorg, både hemtjänst och äldreboenden. Med den äldre i fokus och i multiprofessionella team arbetar hemsjukvård och hemtjänstpersonal sida vid sida i en dynamisk verksamhet med hög kvalitet och stort patientfokus.

Alla medarbetare hos Vardaga har som mål och ambition att varje enskild person ska bemötas med respekt och leva ett så gott liv som möjligt.

“Äntligen! Vi på Vardaga är övertygade om att ett sammanhållet geografiskt område samt multiprofessionella team kring den äldre är precis rätt väg att gå. Vi är redan igång med omställningen och utveckling framåt. Resan mot framtidens äldreomsorg ser ljus ut, och vi på Vardaga är redo att kasta loss.”
Anna Bergdahl, projektledare för införandet hos Vardaga

Kontakt och mer information

 

Biståndsbedömda trygghetsboenden

Biståndsbedömt trygghetsboende är en boendeform med anpassade lägenheter för äldre människor som främst behöver hemtjänst och som inte längre upplever det tryggt att bo kvar hemma i ordinärt boende. 

De biståndsbedömda trygghetsboenden som finns i varje område har förstärkts som träffpunkt. Där kan du som äldre i området ta del av lunchservering och aktiviteter som syftar till att stärka hälsa och social gemenskap.

Mer information om biståndsbedömda trygghetsboenden får du via länken "Frågor och svar om biståndsbedömt trygghetsboende".

Frågor och svar om områdesbaserad vård och omsorg i hemmet

Sök bland frågor och svar

Äldrenämnden gav i november 2018 Social- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av Linköpings modell för hemtjänst som då och fram till upphandlingen är genomförd, utförs inom ramen för ett valfrihetssystem utifrån lagen om valfrihet (LOV). 

Anledningen till översynen var att att se om det fanns former som kan ge bättre förutsättningar att möta framtidens utmaningar och säkra en kvalitativ och säker vård och omsorg till allt fler äldre och allt fler personer med komplexa vård- och omsorgsbehov. Förvaltningens förslag tillstyrktes av äldrenämnden i juni 2020 och beslutades i augusti samma år av kommunfullmäktige.

Beslutet innebär en områdesbaserad vård och omsorg där hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering arbetar tillsammans i team vilket ger bättre förutsättningar att möta den enskildes vård- och omsorgsbehov i hemmet.

Den nya modellen berör hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering samt nuvarande kommunala trygghetsboenden och servicehus som i den områdesbaserade modellen blir biståndsbedömda trygghetsboenden.

1 maj 2023 startade arbetet enligt den nya modellen. Följande utförare bedriver den områdesbaserade hemtjänsten, hemsjukvården och rehabiliteringen samt de biståndsbedömda trygghetsboendena: 

 • Nordväst: Linköpings kommun
  • Kärna, Ljungsbro, Ryd
 • City Nord: Linköpings kommun
  • Aspen, Blandaren, Östgötagatan, Trädgårn
 • Nordost: Linköpings kommun
  • Åkerbo, Tannefors, Möjetorp/Ekbacken
 • Sydvästra: Attendo
  • Vikingstad, Nykil/Ulrika, Lambohov, Skäggetorp
 • City syd: Bräcke Diakoni
  • Berga/Ramshäll, Stolplyckan, Valla, T1
 • Sydost: Vardaga
  • Ekholmen, Ullstämma, Johannelund, Sturefors, Bestorp/Brokind

Hemtjänsten ger vård och omsorg som tidigare men den nya formen med samverkan mellan hemtjänst, hemsjukvård och rehabilitering gör det möjligt för de personer som behöver flera insatser att få ett mer samordnat stöd.

Förutsättningarna för samverkan mellan olika yrkesgrupper stärks i den nya modellen och därmed stärks kvaliteten i verksamheten.

I den nya modellen ingår hemsjukvård och hemrehabilitering i det helhetsansvar som utförarna har i de olika områdena. Det ger bättre förutsättningar för mer samordnade insatser mellan olika yrkesgrupper och därmed ökar kvaliteten i vården och omsorgen.

Vårdboendena påverkas inte av förändringen till områdesbaserad vård och omsorg. 

Äldreombudsman

Äldreombudsmannen har inte möjlighet att ta emot spontanbesök, vänligen ring eller ta kontakt via e-post. 

Till e-postformulär för Äldreombudsman

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 66 60

Postadress:
Äldreombudsman
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/aldreombudsman http://www.linkoping.se/aldreombudsman

Kontakt Linköping

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07:30-17:00 (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 29 maj 2023