Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Problem i skolan

Barn och ungdomar tillbringar en stor del av sin tid i skolan. Skolan ska vara en trygg plats där man får utvecklas som person, lära sig saker och ha viktiga vuxenkontakter utanför hemmet.

Enligt skollagen har barn från sju år skolplikt, och skolan har som uppgift att ge var och en undervisning och möjlighet att utvecklas utifrån sina behov. När barn inte mår bra märks det också i skolan. Ibland har problemet med själva skolan att göra, men ibland handlar det om annat. Det händer att problemen är så stora att en elev behöver hjälp och stöd i skolan under längre eller kortare tid.

Läs mer

Få hjälp med problem i skolan

I skolan kan du ta kontakt med elevhälsan för att få någon att prata med, även oroliga kompisar och anhöriga kan vända sig till elevhälsan. Kontaktuppgifter till respektive skolas elevhälsa hittar du på respektive skola.

Skolsocialt team

Skolsocialt team finns till för dig som olika anledningar har svårt att klara av skolan och som kan behöva extra stöd både i skolan och på hemmaplan.

Vårt team består både av socialsekreterare och pedagoger och vi kan därför ge dig stöd både i skolarbetet, i hemmet och på fritiden. Vi vänder oss till alla elever i årskurs 1-9 både i kommunala och fristående skolor.

Vi kan arbeta på olika sätt för att ge dig och din familj det stöd ni behöver. Vi arbetar tillsammans med dig, föräldrar, personal på skolan och personer som du tycker är viktiga. Skolsocialt team består av medarbetare från Råd & Stöd och Sektionen för resurs- och stödverksamhet

Vem kan kontakta oss?

Hör av dig direkt till oss om vi vill veta mer eller om du tror att du eller din familj skulle behöva stöd från oss.

Du som i din yrkesroll (t.ex. rektor eller handläggare på Social- och omsorgskontoret) möter familjer kan kontakta oss om du har en familj som du tror skulle behöva stöd från oss.

Skolsocialt team

Till e-postformulär för Skolsocialt team

E-post: hanna.otterhall@linkoping.se

Telefon: 013-26 33 97

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 2 (se karta)

Besöksadress : Hertig Karlsgatan 2

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Skolsocialt team
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/familjestod https://www.linkoping.se/leanlink/familjestod

Ansvarig chef:
Daniel Åström
Telefon: 013-20 63 39

Senast uppdaterad den 15 april 2020