Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Skolfrånvaro

Om en elev har mycket jobbigt i skolan kan det leda till att han eller hon börjar undvika skolan.

Det kan börja med att eleven stannar hemma mer och mer för att till slut inte gå till skolan alls. Bakgrunden kan till exempel vara att eleven har blivit mobbad utan att någon har upptäckt det, eller inte har fått den hjälp i skolan som han eller hon hade behövt. Ibland kan det vara så att elever med mycket hög begåvning stannar i hemmet. De kan ha känt att undervisningen inte angår dem. Andra elever som kan bli kvar hemma är elever som har en funktionsnedsättning, till exempel autism. Ofta behöver de här eleverna få hjälp från både hemmet, skolan och socialtjänsten.

Få hjälp med skolfrånvaro

I skolan kan du ta kontakt med elevhälsan för att få någon att prata med, även oroliga kompisar och anhöriga kan vända sig till elevhälsan. Kontaktuppgifter till respektive skolas elevhälsa hittar du på respektive skola.

Skolsocialt team

Skolsocialt team finns till för dig som olika anledningar har svårt att klara av skolan och som kan behöva extra stöd både i skolan och på hemmaplan.

Vårt team består både av socialsekreterare och pedagoger och vi kan därför ge dig stöd både i skolarbetet, i hemmet och på fritiden. Vi vänder oss till alla elever i årskurs 1-9 både i kommunala och fristående skolor.

Vi kan arbeta på olika sätt för att ge dig och din familj det stöd ni behöver. Vi arbetar tillsammans med dig, föräldrar, personal på skolan och personer som du tycker är viktiga. Skolsocialt team består av medarbetare från Råd & Stöd och Sektionen för resurs- och stödverksamhet

Vem kan kontakta oss?

Hör av dig direkt till oss om vi vill veta mer eller om du tror att du eller din familj skulle behöva stöd från oss.

Du som i din yrkesroll (t.ex. rektor eller handläggare på Social- och omsorgskontoret) möter familjer kan kontakta oss om du har en familj som du tror skulle behöva stöd från oss.

Skolsocialt team

Till e-postformulär för Skolsocialt team

E-post: hanna.otterhall@linkoping.se

Telefon: 013-26 33 97

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 2 (se karta)

Besöksadress : Hertig Karlsgatan 2

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Skolsocialt team
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/leanlink/familjestod https://www.linkoping.se/leanlink/familjestod

Ansvarig chef:
Daniel Åström
Telefon: 013-20 63 39

Senast uppdaterad den 15 april 2020