Skolfrånvaro

Om en elev har mycket jobbigt i skolan kan det leda till att han eller hon börjar undvika skolan.

Det kan börja med att eleven stannar hemma mer och mer för att till slut inte gå till skolan alls. Bakgrunden kan till exempel vara att eleven har blivit mobbad utan att någon har upptäckt det, eller inte har fått den hjälp i skolan som han eller hon hade behövt. Ibland kan det vara så att elever med mycket hög begåvning stannar i hemmet. De kan ha känt att undervisningen inte angår dem. Andra elever som kan bli kvar hemma är elever som har en funktionsnedsättning, till exempel autism. Ofta behöver de här eleverna få hjälp från både hemmet, skolan och socialtjänsten.

Få hjälp med skolfrånvaro

I skolan kan du ta kontakt med elevhälsan för att få någon att prata med, även oroliga kompisar och anhöriga kan vända sig till elevhälsan. Kontaktuppgifter till respektive skolas elevhälsa hittar du på respektive skola.

Resursteamet erbjuder stöd till barn/unga och deras familjer i skolsituationen, i hemmet och på fritiden. Syftet är att hjälpa dig att fullfölja dina studier på din skola.

Resursteamet

Skicka e-post till Resursteamet

E-post: daniel.astrom@linkoping.se

Telefon: 013-26 35 96, 013-20 72 04

Besöksadress: S:t Larsgatan 21 (se karta) Öppettider: Dagtid vardagar

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Resursteamet
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.leanlink.se/socialtstod http://www.leanlink.se/socialtstod

Ansvarig chef:
Daniel Åström
Telefon: 013-20 63 39

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 11 juni 2016