Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Sorg och kris

Sorg kan vi­sa sig på många sätt men den är all­tid en na­tur­lig re­ak­tion på för­lust. Ju yng­re bar­net är desto mind­re egen er­fa­ren­het har det för att för­stå bå­de sin sorg och dö­den. Barn be­hö­ver där­för myc­ket stöd och om­tan­ke när nå­gon som står bar­net nä­ra dör.

Kläng­ig­het och svå­rig­het att bli trös­tad är re­ak­tio­ner som ett litet bar­n kan vi­sa upp. En an­nan van­lig re­ak­tion hos barn är räds­la för att bli över­gi­ven. Om bar­net mist en el­ler fle­ra när­stå­en­de och ing­en an­nan per­son upp­fyl­ler bar­nets be­hov av trygg­het, när­het och om­sorg kan bar­net ut­veck­la en de­pres­sion.

Ton­å­ring­ars re­ak­tio­ner kan fär­gas av att det är myc­ket an­nat som på­går i de­ras liv, till ex­em­pel fri­gö­rel­se från för­äld­rar­na. En del vill in­te va­ra hem­ma och le­ver istäl­let ett vilt ute­liv. And­ra kan ta ett över­dri­vet stort vux­e­n­an­svar hem­ma. Van­li­ga re­ak­tio­ner hos barn/ung­do­mar vid döds­fall av när­stå­en­de:

  • sömnsvårigheter och mardrömmar
  • ledsamhet, längtan och saknad
  • ilska och utåtagerande beteende
  • skuldkänslor och funderingar kring varför dödsfallet inträffade
  • huvudvärk, magont och muskelvärk

Få hjälp med sorg och kris

I skolan kan du ta kontakt med elevhälsan för att få någon att prata med, även oroliga kompisar och anhöriga kan vända sig till elevhälsan. Kontaktuppgifter till respektive skolas elevhälsa hittar du på respektive skola.

Mottagningen för råd och stöd kan hjälpa till med stödsamtal och rådgivning via telefon men även berätta vilka stöd som finns att få inom kommunen.

Råd & Stöd Mottagningen

Till e-postformulär för Råd & Stöd Mottagningen

E-post: radstodmottagningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 69 68
Telefontid:
Mån, tis, tors, fred kl 9.00-10.00
ons 13.00-14.00

Besöksadress: Klostergatan 5B (se karta) Öppettider: Vardagar 8.00-12.00, 13.00-17.00
(juni-aug till kl 16.00)

Besöksadress : Klostergatan 5B Öppettider: Vardagar 8.00-12.00, 13.00-17.00
(juni-aug till kl 16.00)

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Mottagningen
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.leanlink.se/socialtstod http://www.leanlink.se/socialtstod

Ansvarig chef:
Daniel Åström
Telefon: 013-20 63 39

Linköpings Stadsmission kan hjälpa till med stödsamtal och rådgivning.

Linköpings Stadsmission anhörigstöd

Till e-postformulär för Linköpings Stadsmission anhörigstöd

E-post: samtalsmottagning@linkopingsstadsmission.se

Telefon: 013-26 38 66

Besöksadress: Hamngatan 23 (se karta)

Besöksadress : Hamngatan 23

Postadress: Linköpings Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping

Webbadress: https://linkopingsstadsmission.se/verksamheter/samtal-och-stod/anhorigstod/ https://linkopingsstadsmission.se/verksamheter/samtal-och-stod/anhorigstod/

Ungdomar kan vända sig direkt till Ungdomshälsan där man kan prata med en kurator.

Ungdomshälsan

Till e-postformulär för Ungdomshälsan

E-post: ungdomshalsan@linkoping.se

Telefon: 010-105 96 85 (Tele Q)
Telefontid: Vardagar kl 07.30-14.30

Besöksadress: Platensgatan 10 (se karta) Öppettider:
Måndagar kl.08.00-18.30
Tisdagar kl.08.00-18.30
Onsdagar kl.08.00-16.30
Torsdagar kl.08.00-16.30
Fredagar kl.08.00-16.15
Lunchstängt kl.12.00-13.00

Besöksadress : Platensgatan 10 Öppettider:
Måndagar kl.08.00-18.30
Tisdagar kl.08.00-18.30
Onsdagar kl.08.00-16.30
Torsdagar kl.08.00-16.30
Fredagar kl.08.00-16.15
Lunchstängt kl.12.00-13.00

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Ungdomshälsan
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.leanlink.se/socialtstod http://www.leanlink.se/socialtstod

Chatta med kurator:
Måndagar 16.45-18-15
Till chatten

Drop-In:
Måndagtorsdag kl. 13:0015.00

Killmottagning:
Måndagar kl.17.0018.30 (drop-in, från 11 okt)

Övrigt:
Gruppledare nås på telefon: 013-20 53 10

Ansvarig chef:
Elias Vardi
Telefon: 013-20 65 62

Vid all­var­li­ga till­stånd kontakta BUP (Barn-och ungdomspsykiatriska kliniken) som an­svar för den psy­ki­a­tris­ka barn och ung­doms­vår­den.

Senast uppdaterad den 1 januari 2021