Barn som far illa

Om du misstänker att ett barn eller ungdom far illa bör du anmäla det till socialförvaltningen. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker med att du misstänker eller känner oro för barnet.

Om ett barn far illa (eller riskerar att fara illa) är det socialtjänstens uppgift att ge barn och föräldrar råd, stöd och behandling. Barnets bästa ska alltid stå i centrum.

Gör en anmälan

Om du vill göra en orosanmälan så tar du kontakt med mottagningen för barn och unga på socialförvaltningen. Om du behöver komma i kontakt med oss efter kontorstid så ringer du till sociala jouren.

Om du vill kan du göra en anonym anmälan. I så fall bör du inte uppge ditt namn när du ringer. Om ditt namn blir känt för socialtjänsten kan vi endast i undantagsfall undanhålla det för den som berörs av anmälan.

Om du har problem inom din egen familj kan du också vända dig till socialförvaltningen. Då kan ni tillsammans diskutera vilka möjligheter som finns till hjälp.

Mottagning - Barn och unga

Skicka e-post till Mottagning - Barn och unga

E-post: socialforvaltningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 61 88
Telefontid: vardagar 9.00–11.30, 13.00–16.00

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Receptionen är öppen vardagar 08.00-11.30 och 13.00-16.00 (sommartid till 15.00).

Postadress: Socialförvaltningen
Individ- och familjeomsorg
Box 356
581 03 Linköping

Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det.

Sociala jouren

Telefon: 013-20 75 26

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Mån-tors 17-01
Fredag 17-02
Lördag 13-02
Söndag 13-01

Postadress: Box 356
581 03 Linköping

Vad gör socialtjänsten?

Det är socialförvaltningen som utreder orosanmälningar. Alla anmälningar om barn som far illa prioriteras och utreds skyndsamt. Socialtjänsten är särskild uppmärksam på barn som riskerar att utvecklas på ett sätt som kan vara till skada för dem. Socialtjänsten ska också se till att barn som inte har det bra får det stöd och skydd de behöver. Det arbetet ska helst ske i ett nära samarbete med familjen.

Om socialtjänsten och vårdnadshavarna inte kan komma överens är vi skyldiga att utreda barnets behov av hjälp och skydd, även om vårdnadshavarna inte vill det. Om det skulle visa sig att det är bäst för barnet att bo och vårdas utanför det egna hemmet måste socialtjänsten se till att barnet får sådan vård.

En del myndigheter och yrken är skyldiga att genast göra en anmälan om de får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Det gäller myndigheter:

  • Med verksamhet som berör barn och ungdom
  • Hälso- och sjukvård
  • Rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet
  • Kriminalvård
  • Socialtjänst

Anmälningsskyldigheten gäller även anställda i ovanstående verksamheter. Anmälningsskyldigheten gäller bara om du får kännedom om något i din tjänst. När du gör en anmälan i din tjänst måste du lämna alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredningen.

Det är flera lagar som påverkar socialtjänstens arbete med orosanmälningar. De två lagar som utgör grunden för socialtjänstens arbete med barnfamiljer är:

  • Föräldrabalken (FB)
  • Socialtjänstlagen (SoL)

Utöver det finns även Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Den reglerar socialtjänstens åtgärder när samtycke till vård inte finns. LVU används bland annat när socialtjänsten måste omhänderta ett barn.

Syftet med Barnahus är att i en trygg miljö låta barn som misstänks vara utsatta för övergrepp vara i centrum för utredningsprocessen. Barnet ska slippa slussas runt mellan olika myndigheter och inte behöva upprepa sin historia för flera personer.

Barnahus finns i en lokal med närhet till sjukhus, polis och åklagarmyndighet. Barnahus-teamet består av teamledare, psykolog, två socionomer samt en teamassistent. 

Mottagning - Barn och unga

Skicka e-post till Mottagning - Barn och unga

E-post: socialforvaltningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 61 88
Telefontid: vardagar 9.00–11.30, 13.00–16.00

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Receptionen är öppen vardagar 08.00-11.30 och 13.00-16.00 (sommartid till 15.00).

Postadress: Socialförvaltningen
Individ- och familjeomsorg
Box 356
581 03 Linköping

Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 november 2016