Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Barn som far illa

Om du misstänker att ett barn far illa bör du anmäla det till Social- och omsorgsförvaltningen. Det kallas att göra en orosanmälan. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker med att du misstänker eller känner oro för barnet.

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Alla barn har rätt till en trygg och säker miljö och ska skyddas mot alla former av utnyttjande, övergrepp, kränkningar och diskriminering.

Om ett barn far illa eller riskerar att fara illa är det socialtjänstens uppgift att ge barn och föräldrar råd, stöd och behandling. Barnets bästa ska alltid stå i centrum.

Göra en orosanmälan

Om du vill göra en orosanmälan så tar du kontakt med mottagningen för barn och unga på Social- och omsorgsförvaltningen. Du kan skriva eller ringa till oss. Om du behöver komma i kontakt med oss efter kontorstid så ringer du till socialjouren.

Om du vill kan du göra en anonym anmälan. I så fall bör du inte uppge ditt namn när du ringer. Om ditt namn blir känt för socialtjänsten kan vi endast i undantagsfall undanhålla det för den som berörs av anmälan.

Om du har problem inom din egen familj kan du också vända dig till Social- och omsorgsförvaltningen. Då kan vi tillsammans diskutera vilka möjligheter till hjälp som finns.

Om du är osäker på hur du ska göra kan du kontakta oss för rådgivning utan att berätta vilket barn det gäller.

Anmälningsskyldighet

Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn som till exempel förskola, skola, hälso- och sjukvård och tandvård är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa. Om du är anmälningsskyldig ska du göra en skriftlig anmälan.

 

Mottagning - Barn och unga

Till e-postformulär för Mottagning - Barn och unga

E-post: socialomsorgsforvaltningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 61 88
Telefontid: vardagar 9.00–11.30, 13.00–16.00

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Receptionen är öppen vardagar 08.00-11.30 och 13.00-16.00 (sommartid till 15.00).

Postadress: Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det.

Socialjouren

Telefon: 013-20 75 26
Telefontid: Måndag-torsdag 17-24, Fredag 17-01, Lördag 13-01, Söndag 13-24

Midsommarafton, julafton och nyårsafton är Socialjouren öppen klockan 13-17.

Senast uppdaterad den 13 augusti 2020