Barn som far illa

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom far illa bör du anmäla det till Social- och omsorgsförvaltningen. Det kallas att göra en orosanmälan. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker med att du misstänker eller känner oro för barnet.

Om ett barn far illa (eller riskerar att fara illa) är det socialtjänstens uppgift att ge barn och föräldrar råd, stöd och behandling. Barnets bästa ska alltid stå i centrum.

Göra en orosanmälan

Om du vill göra en orosanmälan så tar du kontakt med mottagningen för barn och unga på Social- och omsorgsförvaltningen. Om du behöver komma i kontakt med oss efter kontorstid så ringer du till sociala jouren.

Om du vill kan du göra en anonym anmälan. I så fall bör du inte uppge ditt namn när du ringer. Om ditt namn blir känt för socialtjänsten kan vi endast i undantagsfall undanhålla det för den som berörs av anmälan.

Om du har problem inom din egen familj kan du också vända dig till Social- och omsorgsförvaltningen. Då kan ni tillsammans diskutera vilka möjligheter som finns till hjälp.

Anmälningsskyldighet

Anställda på vissa myndigheter och i vissa verksamheter som berör barn och unga är skyldiga enligt lag att genast anmäla om de i sitt arbete misstänker att ett barn far illa.

Anmälningsskyldigheten gäller till exempel personal inom

  • hälso- och sjukvård
  • tandvård
  • förskola
  • skolan
  • socialtjänst
  • Kriminalvård

Den gäller också personal som arbetar med barn och unga i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet eller i annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvårdens eller socialtjänstens område.

Om du är anmälningsskyldig ska du göra en skriftlig anmälan.

Vad gör socialtjänsten?

Det är Social- och omsorgsförvaltningen som utreder orosanmälningar. Alla anmälningar om barn som far illa prioriteras och bedöms skyndsamt. Socialtjänsten är särskild uppmärksam på barn som riskerar att utvecklas på ett sätt som kan vara till skada för dem.

Förhandsbedömning

När en anmälan kommer in till Social- och omsorgsförvaltningen så görs först en förhandsbedömning. Det är en bedömning av om en utredning ska inledas eller inte. En sådan förhandsbedömning ska vara klar inom 14 dagar.

Utredning

Socialtjänsten ska se till att barn som inte har det bra får det stöd och skydd de behöver. Det arbetet ska helst ske i ett nära samarbete med familjen.

Om Social- och omsorgsförvaltningen anser att en utredning är nödvändig inleds en sådan. Utredningens syfte är att (i samarbete med vårdnadshavare och barn) klargöra barnets situation och behov.

Om socialtjänsten och vårdnadshavarna inte kan komma överens är vi skyldiga att utreda barnets behov av hjälp och skydd, även om vårdnadshavarna inte vill det.

Kim, Charlie och Sasa hälsar på hos socialtjänsten – för yngre barn

På Barnombudsmannens hemsida finns en liten bok som på ett enkelt sätt berättar för barn att det finns vuxna som jobbar med att stötta och hjälpa barn som inte har det bra. Du kan ladda ner eller lyssna på boken från hemsidan.

Koll på soc – för äldre barn

Kollpasoc.se är en webbplats för barn om socialtjänsten. Där finns information om socialtjänsten och hur den kan hjälpa barn och unga. Texterna är på enklare svenska. 

Mottagning - Barn och unga

Skicka e-post till Mottagning - Barn och unga

E-post: socialomsorgsforvaltningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 61 88
Telefontid: vardagar 9.00–11.30, 13.00–16.00

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Receptionen är öppen vardagar 08.00-11.30 och 13.00-16.00 (sommartid till 15.00).

Postadress: Social- och omsorgsförvaltningen
Individ- och familjeomsorg
Box 356
581 03 Linköping

Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det.

Socialjouren

Telefon: 013-20 75 26

Öppettider: Måndag-torsdag 17-24, Fredag 17-01, Lördag 13-01, Söndag 13-24

Midsommarafton, julafton och nyårsafton är Socialjouren öppen klockan 13-17.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 januari 2019