Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vad gör socialtjänsten?

Det är Social- och omsorgsförvaltningen som utreder anmälningar om barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Förhandsbedömning

När en anmälan kommer in till Social- och omsorgsförvaltningen så gör vi först en förhandsbedömning. Det är en bedömning om en utredning ska inledas eller inte. En sådan förhandsbedömning ska vara klar inom 14 dagar. 

Vi har också skyldighet enligt lag att alltid göra en omedelbar skyddsbedömning när vi tagit emot en orosanmälan. Denna skyddsbedömning ska göras inom 24 timmar.

Utredning

Om Social- och omsorgsförvaltningen anser att en utredning är nödvändig inleds en sådan. Utredningens syfte är att i samarbete med vårdnadshavare och barn klargöra barnets situation och behov.

Socialtjänsten ska se till att barn som inte har det bra får det stöd och skydd de behöver. Det arbetet ska helst ske i ett nära samarbete med familjen.

Om socialtjänsten och vårdnadshavarna inte kan komma överens är vi skyldiga att utreda barnets behov av hjälp och skydd, även om vårdnadshavarna inte vill det.

Vad händer när utredningen är klar?

En utredning ska vara färdig inom fyra månader. Ibland kommer man fram till att barnet har det tillräckligt bra och då behövs ingen hjälp. Andra gånger kan barnet och familjen behöva olika former av stöd. Det är barnets behov som avgör vilket stöd som blir aktuellt.

Ibland är familjen och socialtjänsten inte överens och då kan det bli så att hjälpen måste ges med tvång. Det finns en lag för detta som heter LVU – Lagen om vård av unga. Så kan det bli om det finns en stor risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas om barnet inte får hjälp.

När utredningen är klar får vårdnadshavare och barn över 15 år läsa den.

Sekretess

Utredningar hos Social- och omsorgsförvaltningen registreras i social- och omsorgsnämndens register. Det är dels ett dataregister och dels ett arkiv där journalen ingår. Uppgifterna vi registrerar är bland annat namn, personnummer, adress och familjetillhörighet. Vi registrerar också vilken typ av ärende det gäller och socialsekreterarens journalanteckningar.

Du har alltid rätt att ta del av uppgifterna som finns registrerade om dig. Din socialsekreterare kan hjälpa dig med detta.

Alla som kommer i kontakt med socialtjänsten ska kunna lita på att känslig information inte förs vidare. Därför har socialtjänsten ett stort ansvar för att skydda information. Det kallas sekretess.

Som vårdnadshavare får man oftast veta allt som handlar om ens barn. Men socialtjänsten får inte berätta något som kan utsätta barnet för en allvarlig risk. Det är också så att ju äldre barnet blir desto mer får barnet bestämma. Äldre barn kan därför behöva godkänna att vårdnadshavare får reda på viss information.

Vi utreder enligt BBIC

Alla utredningar som gäller barn görs utifrån en modell som heter BBIC. Det står för Barnets behov i centrum. Modellen innehåller ett system för utredning, planering och uppföljning av ärenden som rör barn.

Syftet med att utreda enligt BBIC är att stärka barnets ställning och öka samarbetet med barnet och dess nätverk. Det bidrar också till en god ordning och rättssäkerhet. Alla barn som har kontakt med socialtjänsten ska ha samma chanser i livet som andra barn i samhället. 

Information för barn om orosanmälan

Kim, Charlie och Sasa hälsar på hos socialtjänsten – för yngre barn

På Barnombudsmannens hemsida finns en liten bok som på ett enkelt sätt berättar för barn att det finns vuxna som jobbar med att stötta och hjälpa barn som inte har det bra. Du kan ladda ner eller lyssna på boken från hemsidan.

Koll på soc – för äldre barn

Kollpasoc.se är en webbplats för barn om socialtjänsten. Där finns information om socialtjänsten och hur den kan hjälpa barn och unga. Texterna är skrivna på enklare svenska.

Mottagning - Barn och unga

Till e-postformulär för Mottagning - Barn och unga

E-post: socialomsorgsforvaltningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 61 88
Telefontid: vardagar 9.00–11.30, 13.00–16.00

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Receptionen är öppen vardagar 08.00-11.30 och 13.00-16.00 (sommartid till 15.00).

Postadress: Social- och omsorgsförvaltningen
Individ- och familjeomsorg
Box 356
581 03 Linköping

Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det.

Senast uppdaterad den 13 augusti 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: