Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Familjecentral

En familjecentral är en mötesplats för barnfamiljer. Här samverkar Råd & Stöd, öppna förskolan och barnavårdscentralen (BVC). Tillsammans ger de dig stöd i föräldraskapet och följer barnets hälsa och utveckling.

Verksamheten är frivillig och kostnadsfri. Du som förälder erbjuds att delta i föräldragrupp och tematräffar. På familjecentralen arbetar socialsekreterare, pedagoger och BVC-sköterskor.

Råd & Stöd

På familjecentralerna finns socialsekreterare från Råd & stöd. De kan erbjuda samtal och rådgivning om familjelivet, relationer och föräldraskapet. Vid behov kan du också få hjälp att komma vidare till andra stödinatser och verksamheter i Linköping. Du som har barn i åldern 0-12 år är välkommen. 

Öppen förskola

På familjecentralerna finns öppen förskola. Här kan du träffa andra föräldrar och barn, utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter. Ditt barn kan leka, läsa, pyssla och sjunga. Förskollärarna kan ge dig pedagogiskt stöd och vägledning i föräldraskapet. Du som har barn i åldern 0-5 år är välkommen*. 

*Observera att öppna förskolan är stängd till och med den 11 april 2021 med anledning av regeringens riktlinjer. Från 12 aprill håller verksamheten öppet för mindre grupper, företrädelsevis utomhus.

Barnavårdscentral (BVC)

På familjecentralerna finns BVC-sköterskor. De kan svara på frågor om ditt barns utveckling, hälsa, sjukdomar, mat och sömn. De kan även erbjuda vägning, vaccination och rådgivning. 

Familjecentralen i Berga

Familjecentralen är en mötesplats för barnfamiljer. Här samverkar Råd & Stöd, öppna förskolan och barnavårdscentralen (BVC).

Telefon: 013-26 38 31 (Råd & Stöd)

Besöksadress: Söderleden 35 (se karta)

Besöksadress : Söderleden 35

Webbadress: http://www.linkoping.se/fcberga http://www.linkoping.se/fcberga

Familjecentralen i Ekholmen

Familjecentralen är en mötesplats för barnfamiljer. Här samverkar Råd & Stöd, öppna förskolan och barnavårdscentralen (BVC).

Telefon: 013-26 38 37 (Råd & Stöd)

Besöksadress: Ekholmsvägen 7 (se karta)

Besöksadress : Ekholmsvägen 7

Webbadress: http://www.linkoping.se/fcekholmen http://www.linkoping.se/fcekholmen

Familjecentralen i Lambohov

Familjecentralen är en mötesplats för barnfamiljer. Här samverkar Råd & Stöd, öppna förskolan och barnavårdscentralen (BVC).

Telefon: 013-26 35 88, 013-26 32 98 (Råd & stöd)

Besöksadress: Arrendegatan 92a (se karta)

Besöksadress : Arrendegatan 92a

Webbadress: http://www.linkoping.se/fclambohov http://www.linkoping.se/fclambohov

Familjecentralen i Ljungsbro

Familjecentralen är en mötesplats för barnfamiljer. Här samverkar Råd & Stöd, öppna förskolan och barnavårdscentralen (BVC).

Telefon: 013-20 69 48 (Råd & stöd)

Besöksadress: Evastigen 9 (se karta)

Besöksadress : Evastigen 9

Webbadress: http://www.linkoping.se/fcljungsbro http://www.linkoping.se/fcljungsbro

Familjecentralen i Ryd

Familjecentralen är en mötesplats för barnfamiljer. Här samverkar Råd & Stöd, öppna förskolan och barnavårdscentralen (BVC).

Telefon: 013-26 27 77 (Råd & stöd)

Besöksadress: Björnkärrsgatan 14 (se karta)

Besöksadress : Björnkärrsgatan 14

Webbadress: http://www.linkoping.se/fcryd http://www.linkoping.se/fcryd

Familjecentralen i Skäggetorp

Familjecentralen är en mötesplats för barnfamiljer. Här samverkar Råd & Stöd, öppna förskolan och barnavårdscentralen (BVC).

Telefon: 013-26 39 33 (Råd & Stöd)

Besöksadress: Skäggetorps Centrum 1A (se karta)

Besöksadress : Skäggetorps Centrum 1A

Webbadress: http://www.linkoping.se/fcskaggetorp http://www.linkoping.se/fcskaggetorp

Familjecentralen i Tannefors

Familjecentralen är en mötesplats för barnfamiljer. Här samverkar Råd & Stöd, öppna förskolan och barnavårdscentralen (BVC).

Telefon: 013-20 60 00 (växeln)

Besöksadress: Nya Tanneforsvägen 43C (se karta)

Besöksadress : Nya Tanneforsvägen 43C

Webbadress: http://www.linkoping.se/fctannefors http://www.linkoping.se/fctannefors

Familjecentralen i Valla

Familjecentralen är en mötesplats för barnfamiljer. Här samverkar Råd & Stöd, öppna förskolan och barnavårdscentralen (BVC).

Telefon: 013-20 59 08 (Råd & stöd)

Besöksadress: Westmansgatan 25 (se karta)

Besöksadress : Westmansgatan 25

Webbadress: http://www.linkoping.se/fcvalla http://www.linkoping.se/fcvalla

Senast uppdaterad den 7 april 2021