Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Separation, skilsmässa

Om ni inte kommer överens om hur ni ska göra med barnen efter en skilsmässa eller separation kan ni vända er till familjerätten. De kan erbjuda rådgivande samtal och samarbetssamtal. Det är alltid frivilligt och kostnadsfritt.

Ni ansöker om skilsmässa hos tingsrätten i den kommun där ni är folkbokförda. Antingen ansöker ni enskilt eller gemensamt. Om det finns minderåriga barn i äktenskapet måste föräldrarna gå igenom sex månaders betänketid innan skilsmässan kan träda i kraft. Mer information om själva skilsmässan finns hos tingsrätten.

Samarbetssamtal

Om ni som föräldrar behöver hjälp att komma överens i frågor om vårdnad, boende eller umgänge för era gemensamma barn, kan ni vända er till Familjerätten. Vi erbjuder samarbetssamtal, vilka är strukturerade samtal som leds av en eller två samtalsledare. Samtalen sker under tystnadsplikt, är frivilliga och kostnadsfria, och innebär inte att föräldrarna eller barnen registreras i socialregistret. 

Samarbetssamtalen syftar till att underlätta för föräldrar att hitta lösningar, att hantera svårigheter, problem och konflikter i föräldraskapet. Samtalen ska vara till hjälp så att föräldrarna kan lösa sina konflikter utan tvist i domstol. De ska ha tydligt barnfokus och innehållet i samtalen utformas utifrån önskemål och behov. Samarbetssamtalen inleds med varsitt enskilt samtal för föräldrarna. Hur många samtal som behövs varierar. Samarbetssamtal bör ske i den kommunen där barnen är folkbokförda.

Tider för samtal kan erbjudas först när båda föräldrar har tackat ja till samtal.

OBS! Under sommarmånaderna kan väntetiden för samarbetssamtal vara något längre än under andra tider på året..

Intresseanmälan samarbetssamtal

Familjerätten

Vi tar endast emot bokade besök. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post. Du kan också vända dig till Kontakt Linköping.

Har du handlingar som ska lämnas in kan du göra det hos Kontakt Linköping eller i postlådan som finns hos Social- och omsorgsförvaltningen på Barnhemsgatan 2.

Väntetid: Det är för närvarande många som söker oss för samarbetssamtal så väntetiderna är något längre än normalt.

Obs! Gäller ditt ärende faderskaps- eller föräldraskapsfrågor? Då hittar du kontaktuppgifter här:

Till e-postformulär för Familjerätten

E-post: sof.barnochunga.brevlada-familjeratt@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 85
Telefontid: Måndag klockan 9.00-10.00, tisdag klockan 13.00-14.00, torsdag och fredag klockan 9.00-10.00

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Besöksadress : Barnhemsgatan 2 Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress: Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det.

Senast uppdaterad den 8 september 2021

Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: