Separation, skilsmässa

Om ni inte kommer överens om hur ni ska göra med barnen efter en skilsmässa eller separation kan ni vända er till familjerätten. De kan erbjuda rådgivande samtal och samarbetssamtal. Det är alltid frivilligt och kostnadsfritt.

Ni ansöker om skilsmässa hos tingsrätten i den kommun där ni är folkbokförda. Antingen ansöker ni enskilt eller gemensamt. Om det finns minderåriga barn i äktenskapet måste föräldrarna gå igenom sex månaders betänketid innan skilsmässan kan träda i kraft. Mer information om själva skilsmässan finns hos tingsrätten.

Samarbetssamtal

Om ni som föräldrar inte är överens om hur ni ska göra med barnen efter en skilsmässa eller separation kan ni vända er till familjerätten. De kan erbjuda rådgivande samtal och samarbetssamtal. Ni kan också vända er till familjerätten om ni vill ha hjälp att diskutera det fortsatta föräldrasamarbetet i frågor kring barnen.

Samarbetssamtalen är alltid kostnadsfria och frivilliga. Det är strukturerade samtal som leds av en eller två socialsekreterare. De kan ske på initiativ av en eller båda föräldrarna, som då kontaktar familjerätten själva. Alternativt kan det ske på initiativ av tingsrätten efter att någon av föräldrarna väckt talan mot den andra i vårdnads-, boende- eller umgängesfrågor. Då ger tingsrätten samarbetssamtal som uppdrag genom remiss. Förutsättningen är fortfarande att ingen av föräldrarna motsätter sig samtalen.

De viktigaste målen med samarbetssamtalen är:

  • att barnet får tillgång till båda sina föräldrar
  • att föräldrarna kan samarbeta och planera utifrån barnets bästa
  • att barnet vid föräldrarnas separation får behålla kontakten med sin släkt och sina vänner
  • att föräldrarna själva tar ansvar för de beslut som fattas kring barnet och försöker undvika påfrestande tvister

Samarbetssamtalen kan se olika ut beroende på era önskemål och behov. Hur många samtal som behövs varierar. Det är vanligt att föräldrar kommer överens om något de ska prova under en period och sedan kommer tillbaka till familjerätten för uppföljning.

Föräldrar som önskar komma på samarbetssamtal erbjuds en första kontakt med familjerätten inom två veckor. Innan det första gemensamma samarbetssamtalet genomförs hålls ett enskilt samtal med respektive förälder.

Familjerätten

För närvarande anpassar Familjerätten telefontiderna utifrån att vi med anledning av coronaviruset kan behöva öka vår tillgänglighet. Tiderna kan variera utifrån hur behovet att nå oss ser ut.

Obs! Gäller ditt ärende faderskaps- eller föräldraskapsfrågor? Då hittar du kontaktuppgifter här:

Skicka e-post till Familjerätten

E-post: familjeratten@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 85
Telefontid: Måndag klockan 9.00-10.00, tisdag klockan 13.00-14.00, torsdag och fredag klockan 9.00-10.00

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Receptionen är öppen vardagar 08.00-11.30 och 13.00-16.00 (sommartid till 15.00).

Postadress: Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 30 april 2020