Brukarundersökningar

För att kunna göra våra verksamheter bättre behöver vi veta vad du tycker fungerar bra och mindre bra. Därför görs regelbundet så kallade brukarundersökningar.

Brukarundersökning 2019

Hösten 2019 genomfördes en enkät om vad de som kommer i kontakt med tre av avdelningarna inom Social- och omsorgsförvaltningen tycker om oss. Undersökningen gällde avdelningen för försörjningsinsatser, avdelningen för individ och familjeomsorg samt avdelningen för äldre och funktionsnedsatta.

Genom den här undersökningen får vi en bild av vad våra målgrupper tycker är bra eller dåligt. Resultatet blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän. De flesta som besvarat enkäterna har varit mycket nöjda med de verksamheter de har haft kontakt med. Frågorna har bland annat handlat om:

  • Tillgänglighet - om det är lätt det är att komma i kontakt med sin handläggare
  • Bemötande - Hur man upplever kontakten med sin handläggare
  • Information - Om man får tillräcklig och begriplig information

Tack alla som deltog i brukarundersökningen 2019!

Andel nöjda i %

Undersökningen genomförs nationellt och resultatet finns sammanställt på Sveriges kommuners och landstings hemsida.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 24 februari 2020