Ansök om ekonomiskt bistånd

Du ansöker om ekonomiskt bistånd en månad i taget. Det innebär att du lämnar in en ansökan varje månad som du inte kan försörja dig själv. Du kan alltid prata med din handläggare om du har några frågor.

Första steget är att ta kontakt med socialförvaltningen. Du kan antingen besöka receptionen eller ringa till mottagningen. Om du väljer att ringa får du prata med en person i receptionen. Han eller hon bokar en tid då socialsekreteraren ringer upp. Vårt mål är att du ska bli uppringd inom tre arbetsdagar.

I det första samtalet med din handläggare kommer du att få svara på frågor om din situation. Det första samtalet kan ske antingen via telefon eller på socialförvaltningen.

Efter samtalet kommer din handläggare att skicka hem ansökningshandlingar till dig. Där framgår vilka bilagor som du behöver skicka med. Det kan till exempel vara uppgifter om inkomster, kontoutdrag eller en kopia på ditt hyreskontrakt. Det är viktigt att du skickar med alla bilagor som din handläggare ber om. 

När du ansöker om ekonomiskt bistånd skriver du under en blankett där du godkänner att vi gör kontroller hos andra myndigheter. Det kan till exempel vara Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och CSN.

Du får ansökningsformulär av din handläggare. Det finns ingen blankett att ladda ner på webbsidan.

Glöm inte att skriva under din ansökan innan du lämnar in den. Då intygar du att uppgifterna är korrekta. Därefter lämnar du in din ansökan med bilagor till oss. Antingen skickar du dem per post eller lämnar dem i receptionen på socialförvaltningen.  

Om din ansökan inte är komplett så tar vi ett beslut på det som du har skickat in. Då riskerar du att få avslag, det vill säga, inte rätt till ekonomiskt bistånd.

Din handläggare påbörjar en utredning efter det att du har lämnat in din ansökan. Han eller hon utreder då ditt behov av ekonomiskt bistånd utifrån det ni har pratat om och det du har lämnat in.

När utredningen är klar skriver handläggaren ett beslut. Beslutet skickas vanligtvis hem till dig per post. Vårt mål är att du ska få ett beslut inom tio arbetsdagar från det att du lämnar in en komplett ansökan.

Om beslutet ger dig rätt till ekonomiskt bistånd betalas det ut till ditt bankkonto. Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga.

Om du inte är nöjd med beslutet har du alltid rätt att överklaga. Du kan få hjälp av socialförvaltningen att skriva en överklagan.

Överklagan lämnas först till din handläggare som tar ställning till om beslutet ska omprövas. Om beslutet inte ska omprövas så skickar handläggaren ditt beslut och din överklagan till förvaltningsrätten. Det är den domstol som bland annat prövar beslut som socialtjänsten har fattat.

Mottagning - Försörjningsinsatser

Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd ska du ringa till mottagningen. Det går inte att ansöka via e-post.

Skicka e-post till Mottagning - Försörjningsinsatser

E-post: socialforvaltningen@linkoping.se

Telefon: 013-20 69 92
Telefontid: Tidsbokning vardagar 09.00-11.00

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Receptionen är öppen vardagar 08.00-11.30 och 13.00-16.00 (sommartid till 15.00).

Postadress:
Socialförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/ekonomisktbistand http://www.linkoping.se/ekonomisktbistand

Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 22 oktober 2018