Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vanliga frågor och svar om ekonomiskt bistånd

På denna sida hittar du

 1. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd
 2. Frågor och svar om e-tjänsten för ekonomiskt bistånd

1 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd

Sök bland frågor och svar

Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation. En förutsättning är att du har undersökt alla andra alternativ. Att vara svensk medborgare, ha uppehållstillstånd eller uppehållsrätt är oftast en förutsättning för att ha rätt till ekonomiskt bistånd. Du ska också bo eller vistas i Linköpings kommun.

Ekonomiskt bistånd är den allra sista utvägen när du inte har några andra möjligheter att klara din ekonomi. Andra möjligheter kan vara:

 • arbete och löneinkomster
 • socialförsäkringsförmåner som barnbidrag, bostadsbidrag, aktivitetsersättning med mera
 • studiestöd
 • egna tillgångar som pengar på banken, aktier, hus, bil med mera
 • att någon annan är skyldig att hjälpa till med försörjningen

Om du har barn behöver du först ha sökt:

 • bostadsbidrag
 • eventuellt underhållsstöd
 • föräldrapeng

En förutsättning för att få ekonomiskt bistånd är att du kan visa att du gör vad du kan för att öka möjligheterna att kunna försörja dig själv. Det kan till exempel vara att du söker arbete, deltar i anvisad aktivitet eller i svenskundervisning (SFI).

Om du är gift eller sambo ska ni göra en gemensam ansökan. Det är först om ni tillsammans saknar tillräckliga medel för er gemensamma försörjning som ekonomiskt bistånd kan bli aktuellt.

Huvudlinjen är att du vid studier ska försörja dig genom studiemedelssystemet (CSN). Endast i undantagsfall kan du ha rätt till bistånd under studier. Du har alltid rätt att ansöka och få din ansökan prövad.

Du har alltid rätt att ansöka om bistånd. Ett krav för att du ska ha möjlighet att få ekonomiskt bistånd är att du ska vara aktivt arbetssökande. Tänk på att skriva in dig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen första arbetslösa vardagen och att börja söka arbete aktivt så fort du fått uppsägningsbeskedet.

Du kan i första hand kontakta din hyresvärd för att försöka göra en avbetalningsplan. Om det inte går kan du fundera på om du kan låna pengar av någon för hyran. Om du är utan tillräcklig inkomst kan du vända dig till Social- och omsorgsförvaltningen för att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd beviljas bara om alla andra alternativ för att lösa situationen är prövade. Att få bistånd till hyra och uppehälle är inte kravlöst utan du måste redovisa vad du har för tillgångar och eventuellt sälja dem. Det kan gälla till exempel följande:

 • bankmedel
 • aktier
 • bil
 • fastighet
 • bostadsrätt
 • andra värdesaker

När vi räknar ut ditt ekonomiska bistånd använder vi den så kallade riksnormen. Den fastställs i riksdagen. Riksnormen består av två delar, en för personliga kostnader (för varje familjemedlem) och en för hushållets gemensamma kostnader.

I riksnormen ingår livsmedel, kläder, fritid, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning och telefon. Vi kan räkna med rimliga kostnader för bostad, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, fackföreningsavgift och a-kasseavgift. Bistånd kan även beviljas till andra nödvändiga utgifter, som till exempel barnomsorg, läkarvård, receptbelagd medicin eller tandvård.

Om du har pengar på banken, aktier eller andra tillgångar måste du i regel använda dem innan du söker ekonomiskt bistånd. Om du har tillgångar som är mer låsta, till exempel bil, hus eller bostadsrätt, kan du få ekonomiskt bistånd under en period medan du säljer tillgången eller löser ditt ekonomiska problem på annat sätt.

Vi lägger ihop riksnormen med dina andra kostnader och summan blir vad du eller din familj behöver för att klara er. Om era inkomster inte räcker till för att täcka era kostnader kan ni ha rätt till ekonomiskt bistånd.

På Socialstyrelsens webbplats kan du själv räkna ut om du ligger över eller under nivån för att kunna få ekonomiskt bistånd. Men tänk på att resultatet av provberäkningen inte är ett slutgiltigt besked om dina möjligheter att få ekonomiskt bistånd. Det är socialtjänsten som, beroende på hur sin situation ser ut, beslutar om du har rätt till ekonomiskt bistånd.

Både inkomst och tillgångar kan minska det ekonomiska biståndet. Inkomst kan till exempel vara lön, sjukpenning eller föräldrapenning. Hus och bil är exempel på tillgångar som kan påverka hur mycket du får. Eftersom ekonomiskt bistånd ska fungera som ett sista skyddsnät kan du behöva sälja dina tillgångar. En handläggare gör en bedömning utifrån just din situation.

Barns och skolungdomars inkomst av arbete upp till ett prisbasbelopp räknas inte med vid bedömningen av bistånd. Barn är aldrig skyldiga att försörja sina föräldrar  eller syskon, men barnets riksnorm och del av boendekostnader minskas med de inkomster som överstiger ett prisbasbelopp. 

När du ansöker om ekonomiskt bistånd måste du lämna rätt uppgifter i din ansökan. Kommunen är skyldig att polisanmäla alla misstänkta bidragsbrott. Du kan bli återbetalningsskyldig om du lämnar felaktiga uppgifter som leder till att du får ekonomiskt bistånd trots att du inte har rätt till det.

Sekretess och personuppgifter

Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras i ett datasystem. Social- och omsorgsförvaltningen förvarar din utredning, ditt beslut och dina journalanteckningar i en så kallad personakt. När ditt ärende är avslutat placeras din personakt i ett arkiv.

Alla uppgifter du lämnar är skyddade av sekretesslagen. Hos Social- och omsorgsförvaltningen råder så kallad stark sekretess. Det innebär att uppgifterna inte lämnas ut till någon om det inte står klart att det kan göras utan att du själv eller någon närstående till dig lider men.

När du skickat in din ansökan kan du inte ändra i den. Om det är första gången du söker ekonomiskt bistånd kommer en handläggare på Social- och omsorgsförvaltningen att kontakta dig om din ansökan. Då har du möjlighet att justera uppgifterna.

Om du har en handläggare på Social- och omsorgsförvaltningen, ring hen och meddela vad som blivit fel. Om du saknar namn eller telefonuppgifter till din handläggare – vänd dig till Kontakt Linköping.

När du lämnat in din ansökan gör vi en utredning. Det innebär att vi räknar på din ekonomi och bedömer om du gör vad du kan för att öka möjligheterna att kunna försörja dig själv. Vi utgår från riksnormen för ekonomiskt bistånd.

Om du inte har tillräckliga medel för att täcka dina kostnader kan du ha rätt till ekonomiskt bistånd. Om din ansökan inte är komplett så tar vi ett beslut på det som du har lämnat in. Då riskerar du att få avslag, det vill säga, inte rätt till ekonomiskt bistånd.

När utredningen är klar skriver din handläggare ett beslut där det framgår om du har rätt till ekonomiskt bistånd eller om du inte har rätt till det. Om beslutet ger dig rätt till ekonomiskt bistånd betalas det ut till ditt bankkonto.

Beslutet skickas vanligtvis hem till dig per post. Vårt mål är att du ska få ett beslut inom tio arbetsdagar från det att du lämnar in en komplett ansökan.

Om du inte är nöjd med beslutet har du alltid rätt att överklaga. Du kan få hjälp av Social- och omsorgsförvaltningen att skriva en överklagan.

Du lämnar din överklagan till din handläggare som tar ställning till om beslutet ska omprövas. Om beslutet inte ska omprövas skickar handläggaren beslutet och din överklagan till förvaltningsrätten. Det är den domstol som bland annat prövar beslut som socialtjänsten har fattat.

Målsättningen är att du ska få ett beslut inom tio arbetsdagar. Prioritera maten. Kan du lösa ditt akuta behov på annat sätt? Kanske kan du äta hos en vän i avvaktan på beslutet, eller kanske har du mat hemma så det räcker några dagar?

Om du inte kan lösa ditt akuta behov kan du kontakta din handläggare för att beskriva den akuta situationen. Om du inte har en handläggare, vänd dig till Kontakt Linköping.

Din ansökan ska handläggas så snabbt som möjligt. Det är viktigt att du har fyllt i din ansökan rätt och att de handlingar som behövs är bifogade. I annat fall måste handläggaren begära in dessa uppgifter från dig och då tar det längre tid att få ett beslut. Din ansökan om bistånd kan komma att avslås om du inte lämnar begärda uppgifter eller handlingar.

En handläggare utreder om du har rätt att få bistånd. Handläggaren gör en ekonomisk prövning av dina inkomster och utgifter och av vad du själv har gjort för att klara din försörjning. Det är du som söker om bistånd som ska visa att du har rätt att få bistånd. Ibland kan handläggaren även vilja träffa dig innan beslutet fattas.

De flesta av de handlingar som du behövde skicka med vid din första ansökan behöver du inte lämna in nu. Din handläggare meddelar dig om det är någon handling som du behöver skicka in.

Stickprovskontroll

Även om du inte behöver skicka in lika många handlingar som när du gjorde din första ansökan behöver du ändå spara alla underlag tills dess du fått ditt beslut. Vi kommer att göra stickprovskontroller.

Om du blir utvald för en stickprovskontroll behöver du kunna skicka in underlag som visar att de uppgifter som du lämnat i din ansökan är riktiga.

Du får information av din handläggare om du blir utvald för en kontroll, och då får du också veta vilka handlingar du behöver lämna in.

2 Frågor och svar om e-tjänsten för ekonomiskt bistånd

Sök bland frågor och svar

För att kunna ansöka via e-tjänsten måste du ha fullständigt personnummer och vara folkbokförd i Linköpings kommun.

E-tjänsten kan användas av alla som behöver ansöka om ekonomiskt bistånd oavsett om det är första gången du söker eller om du behövt bistånd en längre tid.

Om du tidigare sökt ekonomiskt bistånd på pappersblankett kan du från och med mitten av januari 2020 ansöka via e tjänst.

Befinner du dig i en akutsituation bör du inte använda e-tjänsten. Om du har en handläggare är det dit du vänder dig. Om du inte har en handläggare vänder du dig till Kontakt Linköping. Utanför kontorstid kontaktar du Socialjouren.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Socialjouren

Telefon: 013-20 75 26
Telefontid: Måndag-torsdag 17-24, Fredag 17-01, Lördag 13-01, Söndag 13-24

Midsommarafton, julafton och nyårsafton är Socialjouren öppen klockan 13-17.

Du behöver tillgång till dator, smartphone eller läsplatta med internetuppkoppling. Om du inte har tillgång till detta kan du använda dator som finns hos Kontakt Linköping i deras lokaler på Huvudbiblioteket eller Skäggetorp.

För att kunna använda tjänsten behöver du ha BankID eller mobilt BankID. Du måste också ha e-postadress och telefon.

Om du har en partner ska ni söka ekonomiskt bistånd tillsammans. Då måste din partner också ha BankID eller mobilt BankID eftersom både två måste signera ansökan digitalt. Din partner måste också ha en e-postadress.

Besök Kontakt Linköping i Huvudbiblioteket

Besöksadress: Östgötagatan 5 (se karta) Öppettider: måndag-fredag 10.00-17.00 (juni-augusti 10.00-16.00)

Tillgänglighetsinformation Östgötagatan 5

Besök Kontakt Linköping i Skäggetorp

Besöksadress: Skäggetorps centrum 1a (se karta) Öppettider: måndag-fredag 10.00-17.00 (juni - augusti, 10.00-16.00).

Då kan du inte använda e-tjänsten. Om du sökt ekonomiskt bistånd tidigare får du en pappersblankett av din handläggare. Om du inte har någon handläggare vänder du dig till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Du hittar e-tjänsten under Självservice på kommunens hemsida.

Du kan bara ansöka om ekonomiskt bistånd för en månad i taget. När du gjort en ansökan via e-tjänsten så kan du inte skicka in en ny ansökan innan det gått 20 dagar sedan du senast skickade in en ansökan.

Om det är första gången du söker ekonomiskt bistånd

Då kommer den handläggare som ska ta hand om ditt ärende att behöva se underlag som styrker din situation. Vilka handlingar du ska visa beror på just din situation. Du ser vanligtvis i e-tjänsten vilka handlingar som behövs. Om du behöver visa några fler handlingar får du veta detta av den handläggare som tar hand om din ansökan. Du kan lämna in efterfrågade handlingar i samband med besök.

Om du har ett pågående ärende på Social- och omsorgsförvaltningen

Då behöver du vanligtvis inte skicka in några handlingar om inte du och din handläggare kommit överens om något annat. Läser du vuxenutbildning, till exempel SFI, så ska du skicka in din närvarorapport. Du kan antingen scanna in den och bifoga som en pdf-fil med e-ansökan, eller så lämnar du den på annat sätt. Om du lämnar den på annat sätt är det bra om du skriver in detta under övriga upplysningar.

Om det är första gången du söker ekonomiskt bistånd

Du blir kontaktad av en handläggare inom fem arbetsdagar. 

Om du har ett pågående ärende på Social- och omsorgsförvaltningen

Din ansökan tas om hand av din handläggare.

Du kan fylla i och skicka in din ansökan vid den tidpunkt på dygnet som passar dig bäst. Om du gjort en e-ansökan kan du via Mina ärenden se när din ansökan tagits emot av Social- och omsorgsförvaltningen och när den färdigbehandlats. Du får via Mina ärenden också information om du har beviljats ekonomiskt bistånd samt hur stor utbetalningen är.

Din ansökan behandlas på samma sätt som om du ansökt via pappersblankett.

Du kan även i fortsättningen använda pappersblankett för att göra ansökan om ekonomiskt bistånd. Är det första gången du söker ekonomiskt bistånd vänder du dig till Kontakt Linköping. Om du har sökt tidigare får du ny blankett av din handläggare.

Det är ingen skillnad på att använda en pappersblankett eller att ansöka via e-tjänsten. Handlingarna hanteras på samma sätt. Om du gjort en e-ansökan kan du via Mina ärenden se när din ansökan tagits emot av Social- och omsorgsförvaltningen och när den färdigbehandlats. Du får via Mina ärenden också information om du har beviljats ekonomiskt bistånd samt hur stor utbetalningen är.

Då kan du ansöka på pappersblankett. Kontakta din handläggare.

Du kommer till Mina ärenden för ekonomiskt bistånd via länken nedan.

 

När du ansöker första gången via e-tjänsten får du ditt beslut per post. Du kan därför inte se vad som hänt med din ansökan när du går in på Mina ärenden.

Mina ärenden kan du nå via en länk som finns i det bekräftelsemail som du får när du gjort en ansökan via e-tjänsten. Så småningom kommer du att kunna se vad som hänt med din ansökan under Mina ärenden.

Du hittar också Mina ärenden här:

För att komma in på Mina ärenden får du logga in med BankId eller mobilt BankID.

När du kommit in på Mina ärenden står det högst upp ”Mina byggärenden” eftersom e-tjänsterna för bygglovsansökningar och för ekonomiskt bistånd har samma ”ingång”.

Därefter kommer rubriken ”Privata ärenden” och under den finns din ansökan om ekonomiskt bistånd. Om du har gjort flera ansökningar ligger den senaste överst.

Klicka på det ärende du vill veta mer om. Då ser du en logg över vad som hänt i ärendet och information om eventuell medsökande.

Sist finns rubriken Relaterade filer och under den finns en kopia av din ansökan, samt, när ärendet är handlagt, beslutsmeddelande och normberäkning.

Senast uppdaterad den 7 augusti 2020