För dig som är förmyndare eller god man för ett barn

Här finns information för dig som är förmyndare för ett barn.

En god man ska utses för barn om både barn och förälder är delägare i samma dödsbo, om barnet ska köpa en fastighet eller bostadsrätt tillsammans med en förälder, eller om en förälder ska låna barnets pengar.

Föräldrar är normalt vårdnadshavare för sina barn, och vårdnadshavarna är också oftast förmyndare och företräder barnet i juridiska angelägenheter och förvaltar barnets ekonomi. Det lagrum som reglerar förhållandet mellan barn och förälder finns i Föräldrabalken.

Normalt sett har förmyndarna fri förvaltning, vilket innebär att förmyndarna, under skadeståndsansvar, själva bestämmer över hur barnets tillgångar ska användas eller placeras.

I vissa fall gäller kontrollerad förvaltning, till exempel om ett barn får pengar genom arv, testamente eller försäkring och beloppet överstiger ett basbelopp (ett basbelopp år 2017=44 800 kr). Då ska utbetalaren sätta in pengarna på ett överförmyndarspärrat konto hos bank. Det finns fler situationer där kontrollerad förvaltning gäller, läs mer i vårt informationsmaterial Förmyndare för barn nedan.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 mars 2019