Utbildningar och föreläsningar

Överförmyndarenheten anordnar varje termin en grundutbildning. Utbildningen riktar sig framförallt till nya ställföreträdare. Här får du även möjlighet att diskutera frågor med andra gode män och förvaltare.

Grundutbildning

Utbildningen omfattar två sammankomster. Här informerar vi om nämndens roll som tillsynsmyndighet och din roll som ställföreträdare. Vi går igenom vad ett uppdrag som ställföreträdare kan komma att innebära. Du får möjlighet att diskutera frågor med andra ställföreträdare. Dina egna erfarenheter kanske kan ge svar på någon annans frågor.  

Kommande utbildningar

För tillfället finns det inga utbildningar inplanerade.

Tidigare föreläsningar

Här presenteras exempel på föreläsningar som överförmyndarenheten anordnat tidigare.

Andreas Bengtsson, psykolog på Neuropsykiatriska utredningsenheten i Linköping. En föreläsning om olika diagnoser såsom Aspergers syndrom, ADHD, Tourettes samt andra psykiska störningar. 

Bertha Ragnarsdottir Här är ditt liv, Greta Pettersson är en bok skriven av Bertha Ragnarsdottir där hon skriver om levnadsberättelsen och levnadsväskan som metod i omsorgen av människor som har svårt att minnas sitt liv och föra sin talan. Bertha berättar om boken och bemötande av personer med Alzheimer sjukdom och demens.

Jan Wallgren, jurist och chef för organisationen Överförmyndare i Samverkan Gode mannens uppdrag: Var går gränsen för gode mannens uppdrag? Vilken är överförmyndarens roll?

Eva von Scheele, Förbundsjurist på Sveriges kommuner och landsting Vem gör vad? I din roll som ställföreträdare

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016