Nytt avtal för tolkservicetjänster

Nya rangordnade avtal avseende tolkservicetjänster har tecknats med;

  1. Transvoice Stockholms Tolkförmedling Aktiebolag
  2. Språkservice Sverige AB
  3. Semantix Tolkjouren AB

Avtalen gäller från och med 1 oktober 2016. Rangordning innebär att leverantör som är rangordnad som nr 1, alltid ska tillfrågas om uppdrag först. Nytt för denna avtalsperiod är bland annat att telefon-, kontakt-, och video-tolkning kan avropas från samma leverantör.

Kontakta överförmyndarenheten för att få tillgång till kundnummer och referensnummer som du ska använda när du bokar tolk.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 januari 2017