Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Betalningsansvar för huvudmän vars ställföreträdarskap inte innefattar förvalta egendom

Enligt beslut av Överförmyndarnämnden i Linköping ska från och med den 1 januari 2019 huvudmän som endast har bevaka rätt eller sörja för person inom ramen för sitt ställföreträdarskap stå för arvodeskostnaden om de har inkomster som överstiger 123 225 kronor eller tillgångar som överstiger 93 000 kronor för år 2019.

Huvudmannen ska själv betala arvode till ställföreträdaren om;

  • huvudmannen har inkomster som överstiger 2,65 gånger gällande prisbasbelopp (123 225 kr för 2019),
  • huvudmannen har tillgångar som överstiger 2 gånger gällande prisbasbelopp (93 000 kr för 2019),
  • den underårige har tillgångar som överstiger 2 gånger gällande prisbasbelopp (93 000 kr för 2019).

Det ingår i ställföreträdarens uppdraget att komma in med underlag som styrker att huvudmannen har inkomster och tillgångar som understiger ovanstående belopp.

Inkommer inte ställföreträdaren med detta förutsätter överförmyndarnämnden att huvudmannen har medel att själv bekosta arvodet och fattar därför ett arvodesbeslut där huvudmannen står som betalningsansvarig.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 mars 2020

Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-15.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: