Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bli jourhem

Ibland behöver ett barn komma hemifrån akut och då behövs jourhem. Att vara jourhem innebär att du tillfälligt och under en begränsad tid går in i förälderns ställe, och det är du som ansvarar för den dagliga omvårdnaden om barnet.

Varför behövs jourhem?

Orsakerna till att barn och unga behöver jourhem kan handla om föräldrarnas fysiska/psykiska hälsa, missbruk eller övergrepp mot barnet. För tonåringar är skälet ofta att ungdomen och föräldern kommit i konflikt med varandra.

En del barn kan flytta hem till sin biologiska familj igen. Andra barn behöver en stadigvarande placering i ett familjehem. Det förekommer även att utredningen visar att barnet kan behöva placeras på ett behandlingshem.

I samband med en placeringen påbörjas en utredning för att se på vilket sätt barnet/familjen kan få bäst hjälp. Under tiden barnet bor i jourhemmet behöver man som jourhem samarbeta med barnets biologiska föräldrar, socialtjänst, barnets skola och andra vårdgivare. 

Vem kan bli jourhem?

För att vara ett jourhem krävs att det finns en vuxen som är hemma på heltid. Målsättningen är att det ska vara så små förändringar som möjligt i barnets vardag så därför bör du helst bo nära Linköping. Det är bra om du har erfarenhet av att ta hand om andras barn, gärna yrkesmässigt.

Som jourhem måste man acceptera ständiga förändringar i hur familjesituationen ser ut. Det krävs att man som vuxen är trygg och flexibel. Man behöver god förmåga att skapa en trygg bas och ett varmt förhållningssätt gentemot barnet. 

Vilket stöd får jourhem?

Utbildningar, föreläsningar och studiebesök kan ordnas utifrån jourhemmens önskemål och behov. Det kan till exempel vara ett studiebesök på barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Du kommer ha regelbundet stöd av familjehemssekreterare och barnets socialsekreterare.

Som jourhem ingår du i en grupp med andra jourhem där ni träffar personal på Social- och omsorgsförvaltningen en gång i månaden. Då ventileras frågor och funderingar kring uppdragen. Förutom detta så erbjuds även handledning i grupp. Den leds av en utomstående handledare, varannan eller var tredje vecka.

Som jourhem är ni kontrakterade av Linköpings kommun och får en fast ersättning.

Har du frågor - välkommen att kontakta oss! 

Har du frågor om kommunens olika uppdrag med ersättning? Kom då till Frivilligcentrums informationsträffar. Då ger vi bred information om alla uppdrag. Vill du få mer information om jourhemsuppdraget är du välkommen att kontakta familjehemskonsulent Torgny Nilsson på Social- och omsorgsförvaltningen, gruppen Rekrytering och matchning. 

Frivilligcentrum

Till e-postformulär för Frivilligcentrum

E-post: frivilligcentrum@linkoping.se

Telefon: 013-26 27 59, 013-26 25 47

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4 (se karta)

Besöksadress : Hertig Karlsgatan 4

Postadress: Social- och omsorgsförvaltningen
Frivilligcentrum
Box 356
581 03 Linköping

Rekrytering och matchning

Till e-postformulär för Rekrytering och matchning

E-post: dubehovs@linkoping.se

Telefon: 013-20 66 00

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4 (se karta)

Besöksadress : Hertig Karlsgatan 4

Postadress: Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Familjehemskonsulent:
Torgny Nilsson, 013-20 62 30

Senast uppdaterad den 30 september 2021