Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bli kontaktperson

En kontaktperson är främst en medmänniska, någon att tala med och hitta på något trevligt med. Det är någon som lyssnar, uppmuntrar och stöttar. Många som åtar sig ett kontaktpersonsuppdrag beskriver att det berikat deras liv då de fått göra stor skillnad för någon annan. Kontaktpersoner behövs till både ungdomar och vuxna.

Vem har behov av en kontaktperson?

Behovet av en kontaktpersonsinsats kan bero på social problematik, ensamhet eller en funktionsnedsättning. Vad man gör tillsammans beror på uppdraget samt vad man har för intressen och önskemål. Omfattningen på uppdraget är från en träff i veckan till ett par gånger i månaden, det beror på hur behovet ser ut.

Vem kan bli kontaktperson?

För att bli kontaktperson krävs ingen särskild yrkeskompetens, men vi ser gärna att du är 20 år eller äldre. Vi behöver olika personer till uppdragen eftersom alla har olika behov av stöd. Dina egna intresseområden kan ofta vara en stor tillgång i uppdraget. Vanliga aktiviteter kan vara att ta en fika, gå en promenad, gå på bio eller teater, se på hockey eller något annat som ni kan göra tillsammans. För många ungdomar handlar det också om att få en förebild. 

Vilket stöd får man som kontaktperson?

När du åtar dig ett uppdrag som kontaktperson får du också veta vem på Social- och omsorgsförvaltningen du ska vända dig till om det uppstår frågor eller funderingar. Du kan få stöd och handledning efter önskemål och vid behov.

Som kontaktperson får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet utgör ersättning för din insats och bestäms utifrån uppdragets art och omfattning. Arvodet är skattepliktigt. Omkostnadsersättningen ska täcka dina utlägg vid aktiviteter. Social- och omsorgsförvaltningen följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer när det gäller ersättningar.

Som kontaktperson behöver man inte alltid göra så stora saker eller aktiviteter. Det handlar ofta om att ta små steg som kan få en betydande effekt på sikt. Man gör en insats för barnet som det förhoppningsvis både har glädje av direkt och alltid kommer att bära med sig som en positiv erfarenhet i livet

Elin 26 år, studerande.

Behöver du mer inspiration?

Ibland är filmer bättre än skriven text. På Youtube hittar du många filmer om kontaktpersonsuppdraget. Det går också bra att komma på någon av våra informationsträffar eller ta en direktkontakt med oss på Frivilligcentrum. 

Vill du ansökan om att få en kontakperson? 

En kontaktperson är till för dig som har få kontakter med andra människor och känner behov av att delta i fritidsaktiviteter eller prata med en medmänniska.

Kontaktperson är en insats enligt Socialtjänstlagen eller LSS-lagen. Du ansöker hos Social- och omsorgsförvaltningen om kontaktperson som beslutar om du har rätt till insatsen. Insatsen är gratis, men du betalar själv för aktiviteter och resor som du gör med din kontaktperson.

 

Frivilligcentrum

Till e-postformulär för Frivilligcentrum

E-post: frivilligcentrum@linkoping.se

Telefon: 013-26 27 59, 013-26 25 47

Besöksadress: Storgatan 58 (se karta)

Postadress: Social- och omsorgsförvaltningen
Frivilligcentrum
Box 356
581 03 Linköping

Senast uppdaterad den 29 september 2020