Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Bli kontaktfamilj

Som kontaktfamilj är ni ett uppskattat stöd för många barn och deras föräldrar. Ni blir ofta viktiga personer i barnets liv och fungerar som en extra familj för barnet. Läs mer om vad kontaktfamiljsuppdraget innebär.

Kontaktfamiljer och Stödfamiljer - skillnader och likheter

Kontaktfamiljer tar emot barn som behöver extra socialt stöd. Stödfamiljer tar emot barn med funktionsnedsättning, det kan vara såväl fysisk som psykisk funktionsnedsättning. Det gemensamma för båda uppdragen är att du tar emot ett barn en eller flera helger i månaden. Orsaken till att ett barn behöver en extra familj varierar. Det kan till exempel handla om att barnet behöver miljöombyte eller att föräldrarna behöver avlastning.   

Barn från tre år kan få stöd av en stödfamilj eller kontaktfamilj. Vanligtvis rör det sig om några års tid. Stödet är alltid en frivillig hjälp och de flesta föräldrar har själva vänt sig till Social- och omsorgsförvaltningen och ansökt om att få extra stöd.

Vem kan bli kontaktfamilj eller stödfamilj?

Du ska ha ett intresse för att skapa en varaktig relation till barnet och dess familj. Det är också viktigt att du har respekt för barnets bakgrund och integritet. Det krävs ingen särskild utbildning, men du behöver ha ett stort engagemang för andra människor och ha en stabil livssituation. Att vara ensamstående eller att inte ha hemmaboende barn är inget hinder. Eftersom barn har olika behov och bakgrund behövs olika familjer. Det är viktigt att alla i familjen är överens om uppdraget och att det finns tid för en till i familjen.

Vad händer om jag anmäler mitt intresse?

När vi fått in din intresseanmälan kontaktar vi dig. Om du är intresserad av att gå vidare gör vi en utredning om din familj. Utredningen innebär hembesök, intervjuer, olika registerkontroller och referenser.

Vilket stöd får kontaktfamiljer och stödfamiljer?

Kontaktfamiljer och stödfamiljer får utbildning som anordnas av Linköpings kommun. Utbildningen omfattar två tillfällen.

När ni åtar er uppdrag som kontaktfamilj eller stödfamilj får ni också veta vem på Social- och omsorgsförvaltningen ni ska vända er till om det uppstår frågor eller funderingar. Ni kan få stöd och handledning efter önskemål och vid behov. Som kontaktfamilj eller stödfamilj erbjuds ni också att delta vid föreläsningar.

Som kontaktfamilj eller stödfamilj får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet utgör ersättning för din insats och bestäms utifrån uppdragets art och omfattning. Arvodet är skattepliktigt. Omkostnadsersättningen ska täcka dina kostnader för barnet, till exempel mat och andra faktiska utgifter. Social- och omsorgsförvaltningen följer Sveriges kommuners och landstings rekommendationer när det gäller ersättningar.

Vill du veta mer?

Behöver Du tänka ihop med någon kring uppdraget? Kom gärna på våra informationsträffar, eller skicka ett mejl till oss på Frivilligcentrum. Det går även bra att kontakta familjehemskonsulenten på Rekrytering och matchning. Länk till informationsträffarna hittar du höst upp - likaså länken för intresseanmälan. 

 

Frivilligcentrum

Till e-postformulär för Frivilligcentrum

E-post: frivilligcentrum@linkoping.se

Telefon: 013-26 27 59, 013-26 25 47

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4 (se karta)

Besöksadress : Hertig Karlsgatan 4

Postadress: Social- och omsorgsförvaltningen
Frivilligcentrum
Box 356
581 03 Linköping

Rekrytering och matchning

Till e-postformulär för Rekrytering och matchning

E-post: dubehovs@linkoping.se

Telefon: 013-20 66 00

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4 (se karta)

Besöksadress : Hertig Karlsgatan 4

Postadress: Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Familjehemskonsulent:
Torgny Nilsson, 013-20 62 30

Senast uppdaterad den 27 september 2021