Familjehem

Har du möjlighet att ta emot ett barn eller ungdom som behöver trygghet och stöd? Det som behövs är din kompetens som förälder. Att finnas där med hjälp, tålamod och kärlek. Behovet av fler familjehem är stort.

Många har många frågor om familjehemsuppdraget!

Det finns barn och ungdomar som inte kan bo kvar i sitt hem. Det kan bero på föräldrars sjukdom, missbruk eller andra personliga problem. Barnet kan då behöva flytta till en ny familj, ett familjehem.

När ett barn flyttar till familjehem kan det vara tillfälligt för att ge föräldrarna tid att lösa sina svårigheter. I andra fall kan barnet behöva bo under en längre period i ett familjehem, ibland under hela uppväxttiden. Oavsett hur länge ett barn bor i ett familjehem är det viktigt att barnet får behålla kontakten med sitt biologiska nätverk.

Vem kan bli familjehem?

Att vara familjehem är att ta emot en ny familjemedlem. Det är en viktig uppgift och hela familjen blir delaktiga, även de egna barnen. Därför är det viktigt att alla i familjen är överens inför ett uppdrag som familjehem. Det kan bli ett långsiktigt åtagande.

Alla barn är unika och därför behövs olika typer av familjer. Det viktiga är att man som familjehem kan erbjuda ett hem i en familj med en eller två trygga vuxna som kan ge ett barn en stabil tillvaro för att kunna växa och utvecklas under goda förhållanden.

Du kan bo på landet eller i stan, i lägenhet eller i hus, vara ensamstående, gift eller sambo, med eller utan barn. Det viktigaste är att familjehemmets förutsättningar matchas med barnets behov. Man är inte ensam om föräldraskapet utan är där som ett stöd för barnet i kontakten med de biologiska föräldrarna.

Hur blir man familjehem?

Innan du kan bli ett familjehem utreder familjehemsgruppen om du och din familj passar för uppdraget. Utredningar syftar till att vi ska lära känna er och tillsammans komma fram till vilket barn som just er familj bäst kan hjälpa. Utredningen består av intervjuer, hembesök, referenstagning och registerkontroller. Att bli familjehem är ett viktigt beslut som ofta måste ta tid för alla inblandade. 

Vilket stöd får familjehem?

Utbildning

I anslutning till utredningen ges blivande familjehem en grundutbildning. Den består av åtta sammankomster.

Från och med hösten 2017 ger vi nu också en vidareutbildning för familje- och jourhem - Connect.

Stöd och handledning

Familjehemmet har främst kontakt med den familjehemssekreterare som ansvarar för det placerade barnet. Varje familjehem har också en särskild familjehemskonsulent som är där för att ge dig handledning och stöd när det behövs, även efter kontorstid.

Ersättning

Att vara familjehem är ett uppdrag med stort ansvar och som ger rätt till en skälig ekonomisk ersättning. Ersättningen ska spegla det arbete som uppdraget medför och består av en arvodes- och en omkostnadsersättning. Arvodesdelen är beskattningsbar och pensionsgrundande och utbetalas för familjehemmets insats. Omkostnadsdelen ska täcka de utgifter familjehemmet har för barnet.

Vill du veta mer om familjehemsuppdraget?

Vi berättar gärna mer om uppdraget som familjehem. Du är varmt välkommen att kontakta Frivilligcentrum. Det går även bra att ta kontakt med familjehemskonsulenten på socialförvaltningen. 

Sök bland frågor och svar

Nej, det finns ingen åldersgräns men det vanliga är att våra familjehemsföräldrar är mellan 25 och 55 år. Placeringens längd och barnets ålder är faktorer som påverkar. För yngre
barn bör man åldersmässigt kunna vara barnets föräldrar.

Nej, det krävs generellt ingen speciell utbildning eller erfarenhet för att komma i fråga som familjehem. Det viktiga är att man är en stabil person och att man lever ett tryggt och
harmoniskt liv, där ett barn kan erbjudas en god tillvaro och få god omsorg.

Ja, det är inget hinder. Lämpligt familjehem väljs utifrån barnets behov och familjehemmets resurser. Ibland kan man få vänta längre på att få ett barn som passar.

Resursgruppen

Skicka e-post till Resursgruppen

E-post: dubehovs@linkoping.se

Telefon: 013-20 66 00

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4 (se karta)

Postadress:
Socialförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Familjehemskonsulent:
Torgny Nilsson, 013-20 62 30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 november 2018