Informationsträffar - arvoderade uppdrag

Välkommen till våra informationsträffar om kommunens arvoderade frivilliga uppdrag. Hoppas att någon av tiderna passar dig!

 

Familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson och jourhem. 

Syftet med kvällen är att ge grundläggande information om våra olika uppdrag. Vi resonerar om vad ett engagemang kan innebära och ofta berör vi frågor så som: 

- Längden på uppdraget
- Tidsåtgången i vardagen
- Flexibiliteten i uppdraget 
- Möjligheten att jag får använda tidigare erfarenheter, språk, kultur mm
- Den ekonomiska ersättningen
 
Datum: 23/10, 21/11, 16/12
Tid: 17:30-18:30
Plats: Frivilligcentrum, Storgatan 58 i Linköping
Anmälan: Anmäl dig via länken nedan

God man och förvaltare

Under kvällen får du information om vad det innebär att vara god man, samt överförmyndares uppdrag och roll. Syftet är att du efter informationskvällen ska ha tillräckligt med kunskap för att kunna ta ställning till om uppdrag som god man är något som passar dig

Datum: 14/11
Tid: 18:00
Plats: Stadshuset, Storgatan 43 i Linköping
Anmälan: Anmäl dig via länken nedan

Passade inte tiderna dig eller vill du läsa mer om uppdragen?

Om datum och tider för informationsträffarna inte passade dig, skriv då gärna några rader till oss på Frivilligcentrum så kanske vi kan hitta ett annat sätt att höras på. Vill du läsa mer om uppdragen hittar du mycket information på våra sidor.

Informationsträffar

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 8 oktober 2019