Kontaktperson

Det finns barn och vuxna som behöver en kontaktperson att träffa på sin fritid. Det du behöver göra är att umgås och finnas till för personen. Det kan handla om att ta en fika, gå en promenad eller något annat som ni är intresserade av. För många ungdomar innebär det också att få en förebild.

Vad är en kontaktperson?

Kontaktpersonen fungerar som en vän och medmänniska till en ungdom eller vuxen. Ni träffas regelbundet. Genom att göra saker ihop bygger ni upp en relation. Du blir en person att vända sig till. Uppdraget innebär både personliga träffar och telefonkontakt där emellan. En överenskommelse görs i varje uppdrag om hur ofta man ska ha kontakt och när.

En kontaktperson ska bidra till att minska social isolering och vara någon att göra aktiviteter med. Vanligtvis träffas man en gång per vecka och avsikten är att kontakten ska bli långvarig, om båda vill det.

Kontaktpersonen och ungdomen träffas vanligtvis en gång i veckan, oftast under en kortare tidsbestämd period. Ungdomarna frågar ofta efter en person att prata med, som lyssnar på dem och som de kan göra aktiviteter med.Vem kan bli kontaktperson?

Som kontaktperson ska du ha intresse av att skapa en relation som varar under en längre tid. För att bli kontaktperson krävs ingen särskild yrkeskompetens, men däremot ett stort engagemang och intresse för andra människor. Du måste ha tid att träffas regelbundet och finns till för att lyssna. Man bör vara 18 år, helst lite äldre, innan man kan få uppdrag som kontaktperson.

Hur blir man kontaktperson?

Du kan ringa och prata med oss om du är intresserad. Du kan även fylla i en intresseanmälan direkt på webben. När vi fått in din intresseanmälan kontaktar vi dig. Om du är intresserad av att gå vidare får du komma på intervju och vi gör olika registerkontroller.Vilket stöd får kontaktpersoner?

Det viktigaste för uppdraget är din personliga lämplighet, snarare än utbildning och erfarenhet. Socialförvaltningen erbjuder därför ingen utbildning till kontaktpersoner.

När du åtar dig ett uppdrag som kontaktperson får du också veta vem på socialförvaltningen du ska vända dig till om det uppstår frågor eller funderingar. Du kan få stöd och handledning efter önskemål och vid behov.

Som kontaktperson får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet utgör ersättning för din insats och bestäms utifrån uppdragets art och omfattning. Arvodet är skattepliktigt. Omkostnadsersättningen ska täcka dina utlägg vid aktiviteter. Socialkontoret i Linköping följer Sveriges kommuner och landstings rekommendationer när det gäller ersättningar.

Vill du veta mer?

Behöver du tänka ihop med någon kring uppdraget? Skriv då till oss på Frivilligcentrum, så tar vi sedan kontakt med dig. Det går även bra att kontakta familjehemskonsulenten på Resursgruppen.

Resursgruppen

Skicka e-post till Resursgruppen

E-post: dubehovs@linkoping.se

Telefon: 013-20 66 00

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4 (se karta)

Postadress:
Socialförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Familjehemskonsulent:
Torgny Nilsson, 013-20 62 30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 november 2018