Kontaktfamilj, stödfamilj

Som kontaktfamilj (eller stödfamilj) är ni ett uppskattat stöd för många barn och deras föräldrar. Ni blir ofta viktiga personer i barnets liv och fungerar som en extra familj för barnet.

Vad är en kontaktfamilj eller stödfamilj?

Det gemensamma för båda uppdragen är att du tar emot ett barn en eller flera helger i månaden. Orsaken till att ett barn behöver en extra familj varierar. Det kan till exempel handla om att barnet behöver miljöombyte eller att föräldrarna behöver avlastning.   

Barn från tre år kan få stöd av en stödfamilj eller kontaktfamilj. Vanligtvis rör det sig om några års tid. Stödet är alltid en frivillig hjälp och de flesta föräldrar har själva vänt sig till socialförvaltningen och ansökt om att få extra stöd.

Skillnaden mellan stödfamilj och kontaktfamilj?

Kontaktfamiljer tar emot barn som behöver extra socialt stöd. Stödfamiljer tar emot barn med funktionsnedsättning. Det kan vara såväl fysisk som psykisk funktionsnedsättning.

Vem kan bli stödfamilj eller kontaktfamilj?

Du ska ha ett intresse för att skapa en varaktig relation till barnet och dess familj. Det är också viktigt att du har respekt för barnets bakgrund och integritet.

Det krävs ingen särskild utbildning, men du behöver ha ett stort engagemang för andra människor och ha en stabil livssituation. Att vara ensamstående eller att inte ha hemmaboende barn är inget hinder. Eftersom barn har olika behov och bakgrund behövs olika familjer.

Det är viktigt att alla i familjen är överens om uppdraget och att det finns tid för en till i familjen.

Hur blir man stödfamilj eller kontaktfamilj?

Du kan ringa och prata med oss om du är intresserad. Du kan även fylla i en intresseanmälan direkt på webben. När vi fått in din intresseanmälan kontaktar vi dig. Om du är intresserad av att gå vidare gör vi en utredning om din familj. Utredningen innebär hembesök, intervjuer, olika registerkontroller och referenser.

Vilket stöd får stödfamiljer eller kontaktfamiljer?

Kontaktfamiljer och stödfamiljer får utbildning som anordnas av Linköpings kommun. Utbildningen omfattar två tillfällen.

När ni åtar er uppdrag som kontaktfamilj eller stödfamilj får ni också veta vem på socialförvaltningen ni ska vända er till om det uppstår frågor eller funderingar. Ni kan få stöd och handledning efter önskemål och vid behov. Som kontaktfamilj eller stödfamilj erbjuds ni också att delta vid föreläsningar.

Som kontaktfamilj eller stödfamilj får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet utgör ersättning för din insats och bestäms utifrån uppdragets art och omfattning. Arvodet är skattepliktigt. Omkostnadsersättningen ska täcka dina kostnader för barnet, till exempel mat och andra faktiska utgifter. Socialkontoret i Linköping följer Sveriges kommuners och landstings rekommendationer när det gäller ersättningar.

Vill du veta mer?

Behöver Du tänka ihop med någon kring uppdraget? Skriv då till oss på Frivilligcentrum, så tar vi sedan kontakt med dig. Det går även bra att kontakta familjehemskonsulenten på Resursgruppen.

Resursgruppen

Skicka e-post till Resursgruppen

E-post: dubehovs@linkoping.se

Telefon: 013-20 66 00

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4 (se karta)

Postadress:
Socialförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Familjehemskonsulent:
Torgny Nilsson, 013-20 62 30

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 november 2018