Hoppa till huvudinnehåll

Bli kontaktperson!

En kontaktperson är en medmänniska, någon att tala med och hitta på något trevligt med. Många som åtar sig ett kontaktpersonsuppdrag beskriver att det berikat deras liv då de fått göra stor skillnad för någon annan. Kontaktpersoner behövs till både ungdomar och vuxna.

Vem har behov av en kontaktperson? 

För barn och ungdomar, mellan 12 och 20 år, som beviljas kontaktpersonsinsats enligt socialtjänstlagen, så innebär ofta insatsen att de får en ökad social trygghet. För många ungdomar leder kontaktpersonsinsatsen till att de får en förebild i livet. Vad man gör i uppdraget skiftar, men det lilla gör ofta stor skillnad. Det kan handla om att ta en promenad, bidra till motivation när skolan är jobbig, att prata om hur dagen varit och att göra saker tillsammans. 

Behovet av kontaktpersoner skiftar. Som regel har vi störst behov av kontaktpersoner för personer med någon form av funktionsnedsättning. Oftast till unga vuxna mellan 20-30 år. Där kan anledningen till en kontaktpersonsinsats vara att bryta känslan av socialt utanförskap men också för att få uppleva nya saker. En funktionsnedsättning kan påverka personens sociala förmåga och leda till att det är svårt att tolka andra människors känslor. Eller olika former av intellektuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som kan innebära svårigheter att ta emot, bearbeta och förmedla information. 

Vem kan bli kontaktperson?

För att bli kontaktperson krävs ingen särskild yrkeskompetens, men vi ser gärna att du är 20 år eller äldre. Vi behöver olika personer till uppdragen eftersom alla har olika behov av stöd. Det är personal inom
Social- och omsorgsförvaltningen som gör en utredning och bedömer om du är lämplig för uppdraget. Man tittar bland annat på: 

  • din livssituation, dina personliga förutsättningar och egenskaper
  • uppgifter från socialtjänstens register
  • uppgifter från Polisens misstanke- och belastningsregister
  • uppgifter från Kronofogdens register*

*Utbetalning av arvode/omkostnad i kontaktpersons uppdraget går inte att kombinera med pågående skulder registrerade hos Kronofogden. Dessa måste vara reglerade. Om det finns anmärkningar i övriga register kan det också vara anledning till att inte fullfölja utredningen

Vilket stöd får man som kontaktperson?

När du åtar dig ett uppdrag som kontaktperson får du också veta vem på Social- och omsorgsförvaltningen du ska vända dig till om det uppstår frågor eller funderingar. Du kan få stöd och handledning efter önskemål och vid behov.

Som kontaktperson får du ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvodet utgör ersättning för din insats och bestäms utifrån uppdragets art och omfattning. Arvodet är skattepliktigt. Omkostnadsersättningen ska täcka dina utlägg vid aktiviteter. Social- och omsorgsförvaltningen följer Sveriges kommuner och regioners rekommendationer när det gäller ersättningar. 

Behöver du mer information?

Välkommen till någon av våra återkommande digitala informationsträffar då vi berättar om kommunens lagreglerade frivilliga uppdrag. 

Kanske du hamnat på den här sidan och vill få en kontaktperson? 

En kontaktperson är till för dig som har få kontakter med andra människor och känner behov av att delta i fritidsaktiviteter eller prata med en medmänniska. Kontaktperson är en insats enligt Socialtjänstlagen eller LSS-lagen.
Du ansöker hos Social- och omsorgsförvaltningen om kontaktperson som beslutar om du har rätt till insatsen. Insatsen är gratis, men du betalar själv för aktiviteter och resor som du gör med din kontaktperson. 

Var anmäler jag mitt intresse? 

Rulla upp på sidan, så hittar du länken till intresseanmälan. Tack för visat intresse!

Frivilligcentrum

Till e-postformulär för Frivilligcentrum

E-post: [email protected]

Telefon: 013-262547, 013-206895

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 4 (se karta)

Besöksadress : Hertig Karlsgatan 4

Postadress: Social- och omsorgsförvaltningen
Frivilligcentrum
Box 356
581 03 Linköping

Senast uppdaterad den 27 januari 2023