Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Värdighetsgarantier

Hemtjänsten ska präglas av trygghet, gott bemötande och möjlighet för alla att vara delaktiga i utformningen av sina insatser. Värdighetsgarantier är en trygghet för dig. De gäller för alla som har hemtjänst oavsett ålder och oavsett om du har en kommunal eller privat utförare.

 

Det som du och din kontaktman har kommit fram till under samtalet ska dokumenteras i en så kallad genomförandeplan. Det kommer att ligga till grund för hur din vård och omsorg utförs.

Genomförandeplanen ska uppdateras när dina behov eller önskemål förändras, dock minst en gång per år.

Vi vill att hemtjänsten ska präglas av trygghet, gott bemötande och möjlighet för alla att vara delaktiga i utformningen av sina individuella insatser.

Du ska få din hemtjänst utförd utifrån det som dokumenteras i din genomförandeplan. Där ska det tydligt framgå vad som är viktigt för att du ska känna dig trygg och kunna fortsätta leva som du är van vid.

Dina insatser ska utföras på de tider som du och hemtjänsten har kommit överens om . Hemtjänstens personal ska informera dig om de blir försenade eller måste ändra tid.

Du som har trygghetslarm ska kunna lita på att du får akut hjälp inom 20 minuter i tätort eller 40 minuter i glesbygd när du tryckt på din larmknapp.

Du ska veta vem som hjälper dig. All fast anställd personal ska bära tjänstekort väl synligt och kunna visa legitimation om du inte känner dem.

När hemtjänsten startar får du en kontaktman bland hemtjänstpersonalen. Kontaktmannen har ett särskilt ansvar för att lära känna dig, dina behov och dina önskemål.

Du och din kontaktman ska i samband med hemtjänstens start ha ett personligt samtal. Då ni går igenom hur du vill att dina hemtjänstinsatser ska utföras. Om du önskar kan en närstående eller god man vara med.

Senast uppdaterad den 5 augusti 2020