Hoppa till huvudinnehåll

Ellen Key

Korttidsvistelse (korttids) för barn och ungdomar i ålder 0-21. Varje helg kan sex barn och ungdomar vara i verksamheten. 

Aktiviteter

Aktiviteter bestäms utifrån barnens/ungdomarnas önskemål och förmåga. Dessa aktiviteter kan vara att umgås på Ellen Key, gå på bio, promenader och utevistelse, restaurangbesök, matlagning, pyssel, spel osv.

Målgrupp

Ellen Keys korttidsverksamhet ska främst riktas till barn och ungdomar med fysiska funktionsnedsättningar varannan helg (RH-helg), och varannan helg barn och ungdomar med utvecklingstörning (helgkorttids).

Korttidsverksamheten har helgkorttids fredag till söndag, och RH-helg fredag till måndag. Året runt.

Målsättning

Att ge barnen och ungdomarna miljöombyte, och förbereda dem för ett så självständigt liv som möjligt. Samtidigt får deras anhöriga möjlighet till avlösning. Att erbjuda en trygg, stimulerande och utvecklande vistelse, och en chans att träffa nya kompisar.

Lokaler

Lokalerna är stora och handikappanpassade. Det finns sex sovrum, hygienutrymmen, matrum, tv-rum, kök, spelrum/lekrum samt personalutrymmen.

Trädgården är försedd med ett Gunnebostaket och har stora ytor, gungor, sandlåda och uteplats.

Uppföljning

Vi har regelbundna personalmöten och planeringsdagar, samt  kompetensutveckling vid behov. Vi arbetar tillsammans med föräldrar och ungdomar fram en individuell plan för individen. Övrig kontakt med föräldrar sker regelbundet och utifrån önskemål/behov. Varje ungdom har en genomförandeplan där de personliga behoven beskrivs. Planen uppdateras/utvärderas varje år eller vid behov, med föräldrar, gode män resp. ungdom.

Samverkan

Vi samverkar i första hand med föräldrar och godemän, men vid behov också med skola, fritidshem, habilitering o.s.v.

Personal

På Ellen Keys korttidshem arbetar personal med lång erfarenhet inom verksamheten.

Personalens utbildning: undersköterskor/ barnskötare/ vårdare. Tecken som stöd och en grundläggande utbildning i dokumentation och etik och moral. Personalen utbildas kontinuerligt efter behov.

Anneli Ekström

Verksamhetschef

Bostäder med särskild service

Till e-postformulär för Anneli Ekström

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 60 00

Ellen Keys Gata 25

Telefon: 013-20 58 26

Anneli Ekström

Verksamhetschef

Bostäder med särskild service

Till e-postformulär för Anneli Ekström

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 60 00

Senast uppdaterad den 6 oktober 2023