Hoppa till huvudinnehåll

Munkhagsgatan

Munkhagsgatans korttidshem ligger i bostadsområdet Johannelund. Korttidshemmet har plats för fem ungdomar åt gången. Munkhagsgatan är öppet dygnet runt, året runt - med undantag för måndagar.

Aktiviteter

Aktiviteterna bestäms utifrån ungdomarnas önskemål och förmåga. Exempelvis bad på sommaren, pyssel, promenader, bakning, teater, musikaktiviteter, film och tv. Maten planeras, köps in och lagas av personalen och delvis tillsammans med ungdomarna.

Målgrupp

Barn och ungdomar med utvecklingsstörning och/eller rörelsehinder, i åldern 12-21 år.

Målsättning

Att ge en trygg avlastning för föräldrarna, samt en meningsfull korttidsvistelse för ungdomarna.

Lokaler

Lokalerna är stora och handikappanpassade. Det finns fem sovrum, matrum, tv-rum, kök, aktivitetsrum samt personalutrymmen.

Uppföljning och samverkan

Vi har regelbundna personalmöten och planeringsdagar, samt kompetensutveckling vid behov. Vi arbetar tillsammans med föräldrar och ungdomar fram en individuell genomförandeplan. Vi har kontakt med individens hem, skola, dagliga verksamhet och habilitering utifrån behov.

Munkhagsgatan 128

Telefon: 013-20 59 27

Anette Fornell

Verksamhetschef LSS Funktionsstöd

Barn- och ungdomsverksamhet

Till e-postformulär för Anette Fornell

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 55 39

Senast uppdaterad den 13 december 2021