EU-medborgare

Den fria rörligheten är en grundprincip inom EU. Det innebär att en EU-medborgare har rätt att stanna i ett land i tre månader. Det som krävs är att personen kan identifiera sig med ett giltigt pass eller ID-handling.

EU-medborgare kan vistas tre månader i Sverige utan några särskilda tillstånd eller pengar till försörjning. Efter tre månader måste personen lämna Sverige om hen inte kan försörja sig själv.

Utsatta EU-medborgare

I Linköping finns det EU-medborgare som tigger på gatorna. Det är personer som ofta lever i fattigdom och som ser en möjlighet att försörja sig själv och sin familj. I Sverige är det lagligt att tigga på offentlig plats och personerna har därför rätt både att vistas här och att tigga.

Personer som kommer till Linköping ska alltid mötas med värdighet och respekt. Det optimala vore om ingen person på grund av fattigdom, diskriminering eller utanförskap kände sig tvungen att lämna sitt hemland för att försörja sin familj genom att tigga. Så ser det inte ut idag. Därför ska Linköping bidra med insatser för att lindra den nöd som de befinner sig i.

Vad gör Linköpings kommun?

Linköpings Stadsmission driver Crossroads tillsammans med församlingar och med stöd av Linköpings kommun. Deras verksamhet består av två delar:

  • Rådgivning
  • Lunchservering

Vidingsjö motionscenter håller två omklädningsrum, ett för män och ett för kvinnor, öppna från 15 december till 28 februari. Omklädningsrummen hålls öppna för att bostadslösa män och kvinnor ska få komma in i värmen nattetid och eventuellt få en varm dusch. Omklädningsrummen är öppna klockan 22.00-07.00 och har plats för cirka 30 personer. Blir det en ovanligt kylig vinter kan öppettiden förlängas till sista mars.

Varken Linköpings kommun eller Linköpings Stadsmission kan enskilt lösa frågan om utsatta EU-medborgare, däremot kan de arbeta för att minska lidande och istället skapa möjligheter. 

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver, och det gäller alla personer som vistas inom kommunens gränser. Personer som vistas här men som inte är bosatta i Sverige har inte rätt till ekonomiskt bistånd mer än i akuta situationer. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn och ingriper därför om det visar sig att barn tigger.både

Omsorgs- och äldreförvaltningen

Omsorgs- och äldreförvaltningen upphandlar, planerar och följer upp verksamhet inom vård, stöd och omsorg. Förvaltningen arbetar på uppdrag av omsorgsnämnden och äldrenämnden.

Skicka e-post till Omsorgs- och äldreförvaltningen

E-post: aldrenamnden@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 82

Besöksadress: Drottninggatan 16 (se karta) Öppettider: 7.45-12.00, 13.00-16.00,
(Juni-augusti 8.00-12.00, 13.00-14.00)

Postadress:
Omsorgs- och äldreförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 6 december 2018