Flyktingmottagning

Under 2016 är Linköpings kommun enligt bosättningslagen som gäller från 1 mars 2016 skyldig att ta emot 393 nyanlända, dvs flyktingar som har fått uppehållstillstånd i Sverige, samt 536 ensamkommande barn.

Flyktingmottagning - så funkar det

När en person först kommer till Sverige, söker denne asyl. Under asylsökningstiden ansvarar Migrationsverket för personen uppehälle, vilket bland annat avser bostad.

Personen som söker asyl kan antingen få avslag och måste då lämna Sverige, eller så får denne permanent uppehållstillstånd. En person som har fått uppehållstillstånd ska vända sig till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har helhetsansvar för personens etablering i det svenska samhället och det är Migrationsverket som ser till att den nyanlände personen får kontakt med Arbetsförmedlingen.

Personen blir då anvisad en kommun att bosätta sig i enligt bosättningslagen som trädde i kraft 1 mars 2016. Linköpings kommun tar under 2016 emot 392 nya kommuninvånare. Under hösten 2015 gick Linköpings kommun tillsammans med flera andra kommuner i Sverige in och stöttade Migrationsverket i fråga om tillfälliga sovplatser för asylsökande, i form av Evakueringsboenden. Dessa placerades på Limmernäs kursgård och i lokaler intill Kungsbergsskolan. Evakueringsboendena avvecklades till 1 mars 2016.

Mottagning av ensamkommande barn är kommunernas ansvar, här ansvarar kommunen för uppehälle under asylsökningsprocessen. Läs mer på länken till höger.

Hur Linköpings kommun jobbar med flyktingmottagning

Linköpings kommun har inrättat en processorganisation där vi arbetar över verksamhetsgränserna för att samordna flyktingmottagandet. Det handlar främst om etablerings- och integrationsfrågor, men också om praktiska frågeställningar som exempelvis samarbete mellan socialtjänst och skola.

Vi har en samordnare för flyktingmottagning, och en samordnare av arbetsmarknad och integration. Målet är att skapa en långsiktigt hållbar process för att verka för ett gott mottagande och etablering av våra nya kommuninvånare.

Vill du hjälpa till?

Som kommuninvånare finns olika sätt att bidra i mottagandet av nyanlända och i välkomnandet av våra nya kommuninvånare. Det finns mer information om hur du kan engagera dig under rubriken Frivilliga uppdrag. Om du har kläder och saker att skänka får du vända dig till någon av volontärorganisationerna som verkar i Linköping.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 oktober 2016