Bostäder för flyktingar

Under 2016 är Linköpings kommun enligt bosättningslagen som gäller från 1 mars 2016 skyldig att ta emot 393 nyanlända, dvs flyktingar som har fått uppehållstillstånd i Sverige, samt 536 ensamkommande barn.

HVB  - hem för vård eller boende

Ensamkommande barn, det vill säga individer under 18 år som söker asyl i Sverige, är kommunens ansvar att ta hand om. Ett HVB, hem för vård eller boende, är en verksamhet som bedriver behandling eller är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran. För yngre ensamkommande barn kan ett familjehem vara aktuellt istället, en individuell prövning sker alltid av socialförvaltningen.

Ansvar: Linköpings kommun

Ankomstboende

Migrationsverkets boende för asylsökande som precis har kommit till Sverige.

Ansvar: Migrationsverket

Anläggningsboende

Boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under väntetiden, normalt en lägenhet i ett hyreshus.

Ansvar: Migrationsverket

Eget boende

Under väntetiden kan en asylsökande välja att ordna boendet på egen hand, till exempel hos släkt eller vänner.

Ansvar: Migrationsverket

Kommunalt bostadskontrakt

Kommunalt bostadskontrakt är en förhyrningsmodell som Linköpings kommun har tagit fram i samarbete med Stångåstaden, Fastighetsägarna GFR och Hyresgästföreningen. Det innebär att Linköpings kommun står som hyresgäst och hyr i sin tur ut lägenheten under en begränsad tid. Målgrupp för kommunala bostadskontrakt är utsatta grupper samhället som på grund av ekonomiska eller sociala skäl inte kan få ett förstahandskontrakt och varför står utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Att få en chans att starta ett ordnat liv kan handla om nyanlända kommuninvånare, ensamkommande barn, eller andra socialt utsatta hushåll. Läs mer på webbsida om modellen "En väg in".

Ansvar: Linköpings kommun

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 20 juni 2016