Brukarundersökningar

För att kunna göra våra verksamheter bättre behöver vi veta vad du tycker fungerar bra och mindre bra. Därför görs regelbundet så kallade brukarundersökningar.

Brukarundersökning 2018

Hösten 2018 genomfördes en enkät om vad de som kommer i kontakt med dåvarande Socialförvaltningen tycker om oss. Genom den här undersökningen får vi en bild av vad våra målgrupper tycker är bra eller dåligt. Resultatet blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän. De flesta som besvarat enkäterna har varit mycket nöjda med de verksamheter de har haft kontakt med. Frågorna har bland annat handlat om:

 • Tillgänglighet - om det är lätt det är att komma i kontakt med sin handläggare
 • Bemötande - Hur man upplever kontakten med sin handläggare
 • Information - Om man får tillräcklig och begriplig information

Undersökningen genomförs nationellt och resultatet finns sammanställt på Sveriges kommuners och landstings hemsida.

 

Brukarundersökningar 2016

Under våren 2016 genomfördes brukarundersökningar inom sociala stödinsatser samt insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Undersökningarna gjordes av Omsorgskontoret och Statistik & utredningar på uppdrag av Omsorgsnämnden.

Det finns två rapporter från brukarundersökningarna: en för sociala stödinsatser och en för insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Verksamheterna som har undersökts är:

 • Sociala stödinsatser
 • Kontaktcentrum
 • Behandlingshem för vuxna
 • Stödbostäder
 • Boende med särskild service
 • Daglig verksamhet
 • Arbetsinriktad verksamhet
 • Stöd i boende

Överlag har de som besvarat enkäterna varit mycket nöjda med de verksamheter som de har haft kontakt med. Undantaget är för boende i stödbostad inom individ- och familjeomsorgen där helhetsomdömet har sjunkit. Bortsett från stödbostäderna så är helhetsomdömet i stort sett oförändrat vid en jämförelse mellan 2012 och 2016. Boende med särskild service och arbetsinriktad verksamhet har fått ett något högre omdöme 2016.

Svarsfrekvensen låg på 65 respektive 61 procent.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 26 mars 2019