Café och herrklubb - årets aktiviteter

Äldrenämnden utlyser årligen en tävling för bästa kultur och fritidsaktivitet på servicehus/trygghetsboende och äldreboenden. Nu är årets vinnare korade.

Anna-Karin Gustavsson, verksamhetschef, och Maria Wälitalo aktivitetsansvarig, tog emot priset av Mikael Sanfridsson, (S) ordförande äldrenämnden. Verksamheten vann för sitt café med tema landskap och länder.

 
Bästa fritidsaktivitet inom servicehus är caféet med tema landskap och länder på Tannerfors fritidsverksamhet. Caféet är en levande aktivitet som stimulerar till social samvaro och bidrar till samtal om minnen att dela med varandra. Här får deltagarna ta del av provsmakningar, bildvisningar och musik – aktiviteter som stimulerar till att använda alla sinnen. Tannerfors servicehus drivs av verksamhetschef Anna-Karin Gustavsson.
 
Mikael Sanfridsson, Hans Kidfelt, deltagare i herrklubben, Sten Stenmark, deltagare i herrklubben och  Shir Ataei, aktivitetsansvarig.

Vinnare i kateogrin Bästa fritidsaktivitet inom vårdboende är herrklubben på Järdalavägens vårdbostad, som drivs verksamhetschef Pia Fransson. Klubben tar till vara önskemål och intressen hos deltagarna. Aktiviteten är ständigt levande genom planering och förberedelser för kommande utflykter.
 
Tävlingen handlar om att skapa en meningsfull vardag genom kultur och fritidsaktivitet inom äldreomsorgen. Det ska vara en aktivitet som är återkommande, som är väl förankrad i verksamheten och som har koppling till de äldres individuella behov. Alla vårdboenden och servicehus/trygghetsboende har fått delta i tävlingen, som pågått från maj till oktober. Tävlingen är också ett sätt att lyfta fram medarbetare inom äldreomsorgen och det arbete som görs.
 
- Att bryta den ofrivilliga ensamheten och underlätta för äldre att hitta gemenskap och sociala sammanhang är viktigt för den sociala hälsa. Ingen äldre ska lämnas ensam, det är ett av flera viktiga syften med tävlingen, säger Mikael Sanfridson (S) ordförande i äldrenämnden.
Vinnarna får 12 000 kronor var.


Övriga pristagare


Kategorin Bästa fritidsaktivitet, servicehus

Andra plats: Bakstuga, Servicehuset i Skäggetorp som drivs av verksamhetschef Märta Sörensson. Pris: 8 000 kr
Tredje plats: Minigymmet, Johannelunds trygghetsboende som drivs av verksamhetschef Anna Berghdal. Pris: 5 000 kronor.

Kategorin Bästa fritidsaktivitet vårdboende

Andra plats: Buketten, Bantorgets vårdbostad som drivs av verksamhetschef Mirsad Masinovic. Pris: 8 000 kronor.
Tredje plats: Fredagsmys, Duvans vårdbostad som drivs av tf verksamhetschef Michael Romanovic. Pris: 5 000 kronor.

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 december 2018