Hoppa till huvudinnehåll

Psykiatrisk hemsjukvård

Du som bor i eget boende kan få stöd av kommunala psykiatriska hemsjukvården (KoPS-teamet).

För att få stöd av KoPS-teamet ska du vara över 18 år, ha kontakt med psykiatrisk öppenvård och boendestöd eller hemtjänst.

Vårt arbete börjar med att en Samordnad Individuell Planering utförs, också kallad ”SIP”. Det är ett möte som äger rum med dig som kund, dina aktuella vårdgivare samt kontakter inom socialtjänsten. På SIP-mötet bestäms vilka insatser som du är i behov av.

Vi som arbetar inom KoPS-teamet är utbildade sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister och undersköterskor. Vårt team gör hembesök och stödet är helt kostnadsfritt.

Det här stödet erbjuder KoPS-teamet dig

  • Stödjande och rådgivande samtal om ditt psykiska mående.
  • Bedömningar av ditt psykiska och fysiska vårdbehov.
  • Stöd när du har kontakt med psykiatriska öppen- och slutenvården, t.ex. vid läkarbesök och receptförskrivning.
  • Stöd när du ska sköta dina läkemedel, t.ex. dosettdelning, rådgivning, uppföljning och motivering.
  • Förskrivning av hjälpmedel, träning individuellt och i grupp. Funktionsbedömningar så att dina aktiviteter i dagliga livet fungerar.
  • Råd och stöd kring dina kostfrågor.

Om behov av boendestöd och/eller hemtjänst upphör kan hemsjukvårdsinsatser fortsätta efter samråd med dig, Råd & Stöd och öppenvårdspsykiatrin.

Kommunal psykiatrisk hemsjukvård (Kops-teamet)

Till e-postformulär för Kommunal psykiatrisk hemsjukvård (Kops-teamet)

E-post: [email protected]

Besöksadress: Hertig Karlsgatan 2 (se karta)

Besöksadress : Hertig Karlsgatan 2

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
KOPS-teamet
581 81 Linköping

Webbadress: http://www.linkoping.se/kops http://www.linkoping.se/kops

Ansvarig chef:
Christine Alf
Telefon: 013-26 23 92

Senast uppdaterad den 2 november 2022