Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Färdtjänst utanför kommunen

Du som har ett färdtjänsttillstånd för Linköpings kommun har rätt till färdtjänstresor även utanför kommunens gränser. Det är lite olika regler för resor inom Östergötland, resor till annan del av Sverige och resor inom en annan kommun utanför Östergötland.

Färdtjänst i annan kommun  

Andra kommuner i Östergötland

Du som har ett färdtjänstbevis för Linköpings kommun har rätt till färdtjänstresor i alla kommuner i Östergötland.

Resor utanför Östergötland

Det finns möjlighet att göra resor i en kommun utanför Östergötland. Du kontaktar valfritt taxiföretag för att veta om resan går att utföra med ett för dig lämpligt fordon. Du betalar själv hela taxameterbeloppet. Kvittot som du får ska innehålla:

  • ditt namn och personnummer
  • från- och tilladress för resan
  • förarens påskrift eller förarnummer

Skicka kvittot till:

Linköpings kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Särskild kollektivtrafik
58181 Linköping

Ange bank samt clearing- och kontonummer där du vill att ersättningen ska sättas in. Ersättningen är 75 procent av taxameterbeloppet.

Observera att ovanstående enbart gäller för resor inom en besökskommun. Vill du resa från besökskommunen till en annan kommun ska du före resan ansöka om riksfärdtjänst.

Kommunöverskridande färdtjänstresor

Kommunöverskridande färdtjänstresor är resor som passerar minst en kommungräns inom Östergötland. Kommunöverskridande färdtjänstresor gäller även resor som går till Tranås station eller Eksjö (Höglandssjukhuset).

Kontaktväg för frågor

Om du har frågor är du välkommmen att vända dig till Kontakt Linköping.

Kontakt Linköping

Linköpings kommuns kontaktcenter.

Chatt: Vardagar mellan 8.00-16.00.

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Postadress:
Linköpings kommun
Ange den verksamhet det gäller
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 6 maj 2021