Brottsförebyggande arbete

För att få en trygg och säker kommun krävs att alla myndigheter och organisationer arbetar gemensamt och mot samma mål.

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Två gånger per år sammanträder Linköpings brottsförebyggande råd (LiBrå). Det är kommunstyrelsens trygghets- och demokratiutskott som kallar representanter från myndigheter såsom Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten till sådana strategiska samråd. 

Möten

2015 hölls ett sådant möte den 26 maj, bland annat för att föra samtal om den nya samverkansöverenskommelse mellan Linköpings kommun och Polismyndigheten som bereds. Vid det LiBrå-möte som planeras till den 6 november kallas även representanter för frivilligorganisationer, för att samråda och besluta om gemensamma prioriteringar. Borgmästare Helena Balthammar är ansvarigt kommunalråd för trygghets- och brottsförebyggande frågor.

Tjänstemannagrupp

En tjänstemannagrupp (LOP - gruppen) med representanter från kommunens förvaltningar, Räddningstjänsten i Östra Götaland och Polismyndigheten arbetar för att beslutade mål och prioriterade åtgärder ska verkställas. 

Sociala insatsgruppen (SIG) är en verksamhet inom Social- och omsorgsförvaltningen som samverkar med Polisen, Frivården, Arbetsförmedlingen och kommunens utförare Råd & Stöd. SIG arbetar med ungdomar antingen är i riskzonen för att hamna i kriminalitet eller som behöver stöd och hjälp för att bryta med kriminella nätverk.

Kontaktuppgifter

Anders Netin

Utvecklingsstrateg Kommunledningsförvaltningen

Skicka e-post till Anders Netin

E-post: anders.netin@linkoping.se

Telefon: 013-20 57 84

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 5 april 2019