Brottsförebyggande arbete

För att få en trygg och säker stad krävs att alla myndigheter och organisationer arbetar gemensamt och mot samma mål.

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete. Två gånger per år sammanträder Linköpings brottsförebyggande råd (LiBrå). Det är kommunstyrelsens trygghets- och demokratiutskott som kallar representanter från myndigheter såsom Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten till sådana strategiska samråd. 

Möten

2015 hölls ett sådant möte den 26 maj, bland annat för att föra samtal om den nya samverkansöverenskommelse mellan Linköpings kommun och Polismyndigheten som bereds. Vid det LiBrå-möte som planeras till den 6 november kallas även representanter för frivilligorganisationer, för att samråda och besluta om gemensamma prioriteringar. Borgmästare Helena Balthammar är ansvarigt kommunalråd för trygghets- och brottsförebyggande frågor.

Tjänstemannagrupp

En tjänstemannagrupp (LOP - gruppen) med representanter från kommunens förvaltningar, Räddningstjänsten i Östra Götaland och Polismyndigheten arbetar för att beslutade mål och prioriterade åtgärder ska verkställas. 

Sociala insatsgruppen är en verksamhet inom Socialförvaltningen (SIG) som samverkar med Polisen, Frivården, Arbetsförmedlingen och kommunens utförare Råd & Stöd.  SIG arbetar med ungdomar antingen är i riskzonen för att hamna i kriminalitet eller som behöver stöd och hjälp för att bryta med kriminella nätverk.

I varje kommundel finns oftast ett eller flera lokala brottsförebyggande råd. Med i de lokala råden är personer från geografiska utskotten, myndigheter, organisationer, föreningar, företag och boende.

De Lokala trygghetsrådens uppgift är att tillsammans skapa trygghet och förebygga brott i kommundelen. Invånarnas upplevelser, händelser och polisens brottsstatistik utgör grunden i arbetet.

Kontaktpersoner för det lokala förebyggande arbetet i geografiska utskottsområden:

Övergripande Magnus Metander tel 013-20 84 86

Vreta Kloster Ulf Lindh, ordf Geografiska utskottet tel 076-806 38 65 Mikael Larsson tel 0706-070095

Trygghetsrådet ordf: Vakant

Skäggetorp Almaz Abdulla ordf Geografiska utskottet tel 070-627 06 17 Stefan Erikson tel 0707-683290

Samverkansråd/trygghetsråd: Vakant

Ryd Ali Hajar, ordf Geografiska utskottet, tel 070-445 26 74 Liselotte Fager tel 013-20 70 37

Trygghetsrådets ordf: Ann-Kristin Elsehamn, tel 070-603 96 14

Landeryd (inkl. Ekholmen och Sturefors) Johan Bergstedt ordf Geografiska utskottet Rolf Edelman tel 070-448 77 44

Lambohov Ranko Simic, ordf Geografiska utskottet, tel 070-441 42 97 Magnus Engström tel 070-886 50 04

Trygghetsrådets ordf: Bernt Nilsson, tel 070-685 04 70

Innerstaden inklusive Tannefors: Claes Almén, ordf Geografiska utskottet, tel 073-412 57 24 Rutger Starwing, tel 070-516 41 25

Trygghetsrådets ordf: Claes Almén

Berga Thomas Bystedt, ordf Geografiska utskottet tel 070-71 11 00 Anna Steiner Ekström tel 070-315 37 97

Trygghetsrådets ordf: Agneta Bergqvist, tel 073-054 00 88

Johannelund Ellen Aguirre, ordf Geografiska utskottet, tel 070-365 02 78 Anna Bergdahl, tel 070-955 72 41

Trygghetsrådets ordf: Magnus Metander, tel 013-20 84 86

Åkerbo (inkl. Ekängen, Tallboda och Linghem) Marie Hultgren, ordf Geografiska utskottet, tel 070-379 56 72 Fredrik Lundén, tel 070-853 60 90

Samverkansråd Ekängen ordf: Stefan Bogren, tel 073-024 13 67 Trygghetsråd Tallboda ordf: Henrik Johansson, tel 070-814 14 48

Väst: Kärna, Tokarp, Malmslätt och Vikingstad Kim Öhman, ordf Geografiska utskottet tel 070-327 92 73 Elmer Jansson, tel 073-385 27 46

Samverkansrådets ordf: Elmer Jansson Trygghetsråd Vikingstad ordf: Liselott Andersson, tel 013-234456 

Kontaktuppgifter

Anders Netin

Utvecklingsstrateg Kommunledningsförvaltningen

Skicka e-post till Anders Netin

E-post: anders.netin@linkoping.se

Telefon: 013-20 57 84

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 maj 2018