Luftkvalitet

Linköpings kommun mäter kontinuerligt luftkvaliteten i staden. Den öppna datan hämtas var 15:e minut från mätstationen på hamngatan i Linköpings tätort.

I Linköping är det framförallt trafiken som bidrar till dålig luftkvalité. Den luftförorening som höga halter uppmätts för är partikeln PM10. Det är framförallt på vårvintern och endast i enstaka gatumiljöer med starkt trafikerade gator som höga partikelhalter har uppmätts.

 Kräver parameter CustomKey med API-nyckel

LuftDataLista 

Kräver parameter CustomKey med API-nyckel

Returnerar mätdata från mätstation för partiklar, PM10, på Hamngatan

 

Går att anropa på flera olika sätt SOAP,HTTP POST, HTTP GET.

En variant är via http-get.

Exempel:

http://opendata.linkoping.se/ws_opendata/Main.asmx/LuftDataLista?CustomKey=API_NYCKEL&SystemCodeNumber=linkoping&from=&tom=

Som returnerar det senaste tillgängliga mätvärdet.

 

Vill man exempelvis ha data från 1:a till 3:e  mars skriver man såhär

http://opendata.linkoping.se/ws_opendata/Main.asmx/LuftDataLista?CustomKey= API_NYCKEL &SystemCodeNumber=linkoping&from=2014-03-01&tom=2014-03-04

 

Notera att alla tider är i UTC.

Senast uppdaterad den 18 mars 2019