Befolkningsstatistik

Linköping är Sveriges femte största kommun och antalet kommuninvånare ökar stadigt. Befolkningsstatistik från kommunens statistikdatabas finns tillgängligt som öppna data.

Informationen uppdateras varje år enligt följande:

  1. Uppgifter för hela kommunen avseende förvärvsarbetande uppdateras i december strax för jul.
  2. Grunduppgifter för hela befolkningen i kommunen uppdateras i slutet av februari.
  3. En del av den information som finns inom p.1 och p.2 kombineras med andra variabler och då blir dessa informationsmängder tillgängliga först senare under våren.
  4. Huvuddelen av den information som finns för delområden uppdateras under april och maj när information successivt blir tillgänglig från SCB. Ibland är dessa uppgifter inte tillgängliga förrän början av juni.
  5. Resterande ämnesområden för hela kommunen – vid sidan av ovan nämnda – uppdateras under april och maj varje år.

Linköpings kommun har en statistikbas med ett uppdaterat API. Här hittar ni färsk statistik direkt från datakällan.

Information om API för respektive tabell finns i fliken "Om tabellen". Fliken syns på din bildskärm efter det att du har tagit fram en tabell. Koden kommer fram om du klickar på "Gör denna tabell tillgänglig i Din applikation".

Ingen API-nyckel krävs för detta anrop.

Senast uppdaterad den 2 november 2017