Kvalitetsredovisning

Med jämna mellanrum genomför kommunen undersökningar för att få reda på hur elever, brukare och Linköpingsbor i allmänhet upplever kommunens service och kvalitet.

Linköpings kommun har en statistikbas med ett uppdaterat API. Här hittar ni färska redovisningar direkt från datakällan.

Information om API för respektive tabell finns i fliken "Om tabellen". Fliken syns på din bildskärm efter det att du har tagit fram en tabell. Koden kommer fram om du klickar på "Gör denna tabell tillgänglig i Din applikation".

Ingen API-nyckel krävs för detta anrop.

 

TypBeskrivningFilformat
Skola 

Kvalitetsredovisning inom skolan i Linköpings kommun

JSON
 

Förskolan

JSON
 

Grundskolan

JSON
 

Gymnasieskolan

JSON
Stöd och omsorg 

Kvalitetsredovisning inom omsorgsområdet i Linköpings kommun

JSON
 

Boende på behandlingshem

JSON
 

Stöd i boende inom
socialpsykiatrin

JSON
 

Boende i bostad med särskild
service

JSON
 

Daglig verksamhet inom psykiatrin

JSON
 

Daglig verksamhet enligt LSS

JSON
 

Vårdbostad inom äldreomsorgen

JSON
 

Hemtjänst

JSON
 

Kontaktcentrum

JSON
 

Sociala stödinsatser

JSON
 

Boende i stödbostad

JSON

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 9 maj 2017